ABOUT US

 
 

บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง : 2 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัทพ์ : 02-312-4438-40 , 02-312-4135

โทรสาร : 02-312-4482

 บจก. เลขทะเบียนที่ 3091/2526 เลขทะเบียนพาณิชย์ 3091/2526

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0115550009152

วันที่จดทะเบียน 25 มกราคม พ.ศ. 2514

 

ประเภทธุรกิจ

- สีทาอาคาร

- สีย้อมไม้

- ทินเนอร์

- สี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

- กาว

 

นโยบายคุณภาพ

 

  • จะผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ การให้บริการแนะนำด้านเทคนิค การจัดส่ง ตลอดจนลดต้นทุน สิ่งเหล่านี้จะสามารถบรรลุตามคำมั่นสัญญาในการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างแท้จริง
  • ผู้บริหารทุกคนในบริษัทๆ นี้ต้องรับผิดชอบและให้ความมั่นใจว่า ผลงานที่ดำเนินการจะต้องได้ตามมาตรฐาน ISO 9002
  • เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องตอบสนองและสนับสนุนนโยบายนี้อย่างแท้จริง โดยถือปฎิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละสายงานอย่างเคร่งครัด

 

กว่า 40 ปี ความมุ่งมั่นที่จะวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและยังจะดำเนินการพัฒนาสินค้าแบบสร้างสรรค์ให้ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายลักษณะตามสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้ใช้ที่มีวิจารณญาณมากขึ้น พร้อมกันนี้ บริษัทๆ จะยึดถือความจริงใจ ซื่อสัตย์ การประชาสัมพันธ์

บริษัท มีความสำนึกถึงความสำคัญ และคุณค่าของท่านผู้มีอุปกราระคุณที่ติชม พบปะสังสรรค์และแบ่งปันความรู้ และยินดีให้คำปรึกษาเมื่อท่านมีปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ จะโดยทางศูนย์สอบถามปัญหาหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ ด้วยความยินดีและเต็มใจยิ่ง

 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.

Location : 2 Moo 12 Kingkaew Road. Rachatewa, Bangplee, Samutpakan 10540 Thailand.

Tel : 02-312-4438-40 , 02-312-4135

Fax : 02-312-4482

Company Registration 3091/2526 Copyright 3091/2526

Number of tax 0115550009152

Registration date 25 January 1971

 

Business Type

- Architectural Coating

- Wood Coating

- Thinner

- Industrial Coating

- Solvent and Water Base Adhesive

 

Quality Policy

 

  • To manufacture and sell. Which meets the requirements of customers in terms of quality. Providing technical advice delivery and reduce costs. This can be achieved by a commitment to create satisfied customers.
  • Executive everyone in the company must be responsible and ensure that. Work must be performed according to the standard ISO 9002
  • It is duty of every employee to respond and support this policy truly. By complying with the strict Requirements of each business.

 

Over 40 years of commitment to research. Development, product quality and product development will also carry a variety of products to create manner by climate change. The needs of users with a more specific judgment addition, the company will take a sincere honest publicity.

We will do as much as the quality of its products, usch as the climate of the country is very different for many public relations firms. Meedt and share knowledge adn willing to give advice where you have problems using the product. The center will ask Or staff to demo the product. With greate joy and willingness.

 
 

TKS CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
2 MOO 12 KINGKAEW ROAD, RACHATEWA, BANGPLEE,
SAMUTPRAKARN 10540 Tel:02-3124438-40 Fax.02-3124482

ฝ่ายขาย 02-332-5800 Ext. 106 , 107 , 121 Fax.02-750-2451
E-mail marasri@tkschemical.co.th

ฝ่ายขาย อุตสาหกรรม 02-3124438-40 Fax. 02-7502451
E-mail napa@tkschemical.co.th

เขียนเว็บไซต์ โดย บริษัทเว็บยูนีค จำกัด