OUR DEALER

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ร้านเจริญไพศาล :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ค.122 ถนนอู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)241801
สหผลภาชีค้าวัสดุ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
38/2 หมู่ที่ 7 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 Tel.035-311872
ร้านแสงเพชร :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
382/23-4 ตลาดบ้านแพน ถนนวิไลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel.(035)201025
ร้าน ส.อุดมสิน :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
64 ม.2 ตลาดลาดชะโด ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280 Tel.(035)740148
ร้านเอกภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
39/4 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.(035)261076 Fax.035-261561
หจก.อมรเคหะภัณฑ์พระอินทร์ 1991 :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
91/24-25 ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.(036)361020
สยามภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
54/4-5 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-361140 02-9085032-3 Fax
ร้านแสงสว่าง 2 :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
99/36-39 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.(036)361116
ร้านศิริโภคา :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
65/3-4 ม.2 ถนนโรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)242605
ประดับพานิช :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน (ฝั่งเหนือ) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Tel.(035)341221,01-7803104
ร้านธนะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
44/1 หมู่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.(035) 261423 261477
ศรีพูนทรัพย์ เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
85/2 หมู่ที่ 5 ถนนอยุธยา-ป่าโมก ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)713395 Fax.035-
บริษัท นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
68/9 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-235431-244386 089-7420916
ดาราภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
143/23-24 ถ.ป่ามะพร้าว (สาย 1) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.01-4939373
ร้านสุรชาเจริญชัยการไฟฟ้า :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
24/15 หมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel.035-950305
ร้านวิวัฒน์พานิช :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
8 หมู่ที่ 7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 Tel.(035)271027
สิทธิสุข :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ข.1/51 ถ.ศรีเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel.(035)201036 Fax.201461 (035)
สหแสงฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
59/27 หมู่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel.(035)203122-4 Fax.035-203124
บริษัท ช่างนะนานาภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
55/13-14 หมู่ 2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel.(035)201489
ร้านศรีเจริญ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ค.2 ถนนอู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)241330
บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ฒ 104 หมู่ 9 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)241288 244388
ร้านอำนวยชัย :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
1/11-12 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)229435-6 Fax.081-6846544
ร้านโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
878 ตลาดหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)251113
ร้านใช่ง่วนฮวด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
880 ตลาดหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-252597
ล้อซุ่ยเซ้ง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ณ.64 ตรอกท่าเรือแดง ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)251093
หจก.อยุธยาแทรกเตอร์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
63/4 เชิงสะพานปรีดี-ธำรง ถนนโรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)241194 241794
ร้านเอ็งซ่งเส็ง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
65 หมู่ 10 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)251147
ร้านวุฒิชัย :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
52 ตลาดลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ร้านบางประหันศุภภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
44/12 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ปรีชา มาลากรรณ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
206 ม.1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel.(035)359660
ร้าน เจ็ด-หนึ่ง :: จังหวัด นครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.241260
เขมภาเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
38/1 หมู่ 13 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)705249 081-9289309 Fax.035-705249
ร้าน ขาวเจริญ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
61 หมู่ 13 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035) 244637
ร้านปรีดานานาภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
86/20 หมู่ 6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 Tel.(035) 301009,01-8531240 Fax.035-301010
ร้าน ล.อรัญญิกพัฒนา :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
200 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel.(035) 359333
แสงเงินอ่อนเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
145/12 หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้อยโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
149 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel.035-271644 01-3767257 Fax.035-271645
ร้าน สุรพลการช่าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
72 หมู่ที่ 1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 Tel.035-307792 307042 726609
ร้าน วรภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ค 9/9 หมู่ที่ 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-241077 243383
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เค สตีล :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
5/2 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-211167 Fax.035-211106
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.นรมน :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ข.40 หมู่ที่ 2 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-241350 241577 Fax.035
ทรัพย์ลาภทวี :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
21/2 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-242144 01-5566443
บริษัท ไผ่พระ ค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
3/2 หมู่ที่ 4 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel.035-371785 371939
บริษัท อยุธยา เสริมเจริญ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
52 หมู่ที่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-801365-66,211827 Fax.035-24357
บริษัท บุญประภาค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
2 หมู่ที่ 1 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 Tel.035-375375 01-9334354 Fax.035-375111
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
21/30 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-245101 09-1415510 Fax.035-24
รัตนชัยค้าไม้ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
62/21 หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.01-9006581 01-9169023
บริษัท นานาภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
68/12 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ร้าน ณัฐวัฒน์การไฟฟ้าและวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
42/3 หมู่ 5 ถ.อำเภอท่าเรือ(ใหม่) ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Tel.087-6818890
วิวัฒน์ค้าไม้ :: จังหวัด นนทบุรี
51/3 หมู่ 3 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 Tel.02-9219587-8 Fax.02-9219155
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังน้อยค้าไม้ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
92/3 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel.035-214808-9 Fax.035-214500
ร้าน ขายดี :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
9/19 หมู่ 2 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 Tel.035-239130-1 01-3317750
บริษัท กิจเจริญ พาณิชย์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด :: จังหวัด นนทบุรี
88/8 หมู่ 3 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 Tel.01-5993856 02-9276820
คุณนิยม สุขพอดี :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
25 หมู่ 2 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
บริษัท โอภาสโลหะภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
87/7 หมู่ 6 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-243498 216149 01-8527766 Fax.035-213
สาวิกา อัลลอย :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
101-102 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-226116 01-9912201 Fax.035-226232
อุดมทรัพย์ เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
39/3 หมู่ 1 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-307409 05-8073391 Fax.035-30740
บริษัท ที.เอ็น.สตีล จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
95 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-330293 226051 Fax.035-226054
เจริญนครเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
207/2-3 ต.ปากจัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel.035-724202 084-7602432 Fax.087-5317478
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพลัสเค อีควิปเมนท์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
104/50 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel.086-6662322/คุณเกตุ Fax.035-364284
อัสมะ วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
58/1 หมู่ 1 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-254208 081-6846544
ปากคลองช้างรวมช่าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
36 หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel.086-3440857
ย่งแซหลี :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
29-30 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 Tel.035-311143
ร้านย่งหยู่ไถ่ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
417-418 หมู่ที่ 9 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Tel.(035)341170
ร้าน ประมวลพาณิชย์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ฑ 4/85-86 ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.(035)251849
ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
111/37 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 Tel.035-391112
เสริมอุดมค้าไม้ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
264/2 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 Tel.035-391006-7
โรงค้าไม้ ส.อุดมสิน :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
48/2 หมู่ที่ 1 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280 Tel.035-740149 740151
มงคลชัย :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
98/9 หมู่ที่ 2 ตลาดบ้านแพน ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
บริษัท พี.เอ็น.วัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
226 หมู่ที่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel.035-285324-6
ยิ่งฟ้า บางนมโค โฮมมาร์ท :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
82/6 หมู่ที่ 3 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel.035-201568
บางปะหันศุภภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
44/12 หมู่ที่ 5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 Tel.035-381149 710263 Fax.035-710263
พรพนาค้าไม้ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
92 หมู่ที่ 2 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 Tel.035-726595 307869 01-4931435
สินสมบูรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
155,155/1-4 หมู่ที่ 3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 Tel.035-379041/086-3136683 Fax.035-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญสุขลาดบัวหลวง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
77/1 หมู่ที่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 Tel.035-379244 379277
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเซเลบริตี้ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
42/1 หมู่ 11 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel.035-243505 Fax.035-243505
พรหมทอง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
42 หมู่ 4 ถ.สาย 347 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 Tel.035-241184 081-8313320
บริษัท โปร อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
417 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-332247 086-6292747 Fax.035-332247
ศิลาภัณฑ์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
999 หมู่ 4 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel.035-722082
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถาวรรุ่งโรจน์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
358 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-226048-9 226927-8 Fax.035-226050
โชคชัยพัฒนา :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
116 หมู่ 5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 Tel.035-378252
ป.เจริญรุ่งเรืองกิจ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
440/24-25 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel.035-709916 089-1136796
หจก.ก.ศรีสุวรรณ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
49 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-ท่าเรือ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel.081-829-6518
ส.เจริญกิจ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
373 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.035-548819,081-8515258
มิตรรุ่งเรือง :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
83 หมู่ 13 ต.ปากราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.035-705584/084-5495987 Fax.035-705-584
ร้าน อิศวร อุศุภราช :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
5/5 หมู่ที่ 1 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel.082-181-8113
บริษัท ธำรงค์รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
15/1 หมู่ 2 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Tel.035-763423,763290 Fax.086-818-3687
ป.ศิลปยานยนต์ :: จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
59/8 หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel.080-4369991
ร้านพงษ์พาณิชย์ กาญจนบุรี
10/14 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)622643
เสรีภัณฑ์ กาญจนบุรี
160/128-129 ถนนศูนย์การค้า ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511227
ร้านเสรีภัณฑ์ กาญจนบุรี
72 ถนนประสิทธิ์สงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511272
งี่ฮั่วเฮง กาญจนบุรี
282-283 หมู่ 3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.(034)611026
ศรีแก้ว กาญจนบุรี
366 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.(034)561200 Fax.034-636-858
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาโรจน์ กาญจนบุรี
51/16 หมู่ 3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.(034)543359-60,081-8015241 Fax.034-5433561
ร้าน ว.พงศ์เจริญ กาญจนบุรี
204/3 ถนนสุขาภิบาล ซอย 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel.(034) 595350
ไทยเจริญโลหะภัณฑ์ กาญจนบุรี
2/16 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หจก.เจริญผลท่าม่วงก่อสร้าง กาญจนบุรี
33/9 ถนนแสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.(034)611147,611374,612152
ร้าน ช.แสงฟ้าโลหะภัณฑ์ กาญจนบุรี
1-3 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511036 Fax.(034)516730
รุ่งเกษมวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
303/26 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511215,624797
ร้านเอกภัณฑ์ กาญจนบุรี
2-2/1-2 ถนนประสิทธิ์สงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511010
หจก.เลาหะอุดม กาญจนบุรี
160/57-59 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511008
ร้านบ้วนเซ้ง กาญจนบุรี
193 ถนนปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511103
ร้านจอมชัยสากลการค้า กาญจนบุรี
286/56 ถนนแสงชูโต อ.บ้านเหนือ จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)512728
ร้านศรีรุ่งเรือง กาญจนบุรี
2/45-46 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511886
ตั้งบ้วนเซ้ง กาญจนบุรี
160/115-156 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511095
ป.มงคล กาญจนบุรี
127 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.(034)511640
ร้านวิชาญยนต์อะไหล่ กาญจนบุรี
160/11-12 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ร้านเจ้ย้ง กาญจนบุรี
204/1 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์พาณิชย์ฮาร์ดแวร์ กาญจนบุรี
90/2-4 หมู่ที่ 6 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-566479
อุ่นธนโชค กาญจนบุรี
277/23-24 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-511270
ศิริวณิชย์ กาญจนบุรี
1/36 ถนนแยกหนองตากยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.037-541953,09-9118013
ว.วัฒนพานิช กาญจนบุรี
3/6 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-541489
ไทยเจริญวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
115/3-4 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-512633
จินดาพานิช กาญจนบุรี
272 หมู่ที่ 3 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel.034-634435-6 Fax.034-634442
หจก.พลอยรุ่งกิจวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
534 หมู่ที่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel.(034)571133,628458 Fax.(034)628457
ไทยยืนยง กาญจนบุรี
91,93,95 ถนนแสงชูโตสายใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.(034)561830,562195,01-8568836
วัฒนกิจ กาญจนบุรี
354/3 หมู่ที่ 1 ถนนบ่อพลอย-หนองปรือ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel.(034)381049
สมประสงค์เคหะภัณฑ์ กาญจนบุรี
32/5 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 Tel.(034)645197,01-6236180
โชคเกษม กาญจนบุรี
54 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 Tel.(034)645114
ร้านพรทวีทรัพย์ค้าไม้ กาญจนบุรี
350 หมู่ที่ 3 ข้างที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 Tel.(034)576085,01-2929874
ต.กิจวัฒนะ กาญจนบุรี
219/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220 Tel.(034)646103
ร้านชาวไร่ กาญจนบุรี
126 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel.(034)589187
ร้านเสรีวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
27/33 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel.(034)599036,599198
บริษัท วี.เอส.เอ็ม.เทคคอนสตรัคชั่น จำกัด กาญจนบุรี
111/57 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel.034-513514 513018 Fax.034-623689
เจริญปานแก้ว กาญจนบุรี
150 หมู่ที่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.085-6789989
ไทยเจริญอุปกรณ์ กาญจนบุรี
126/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-518660 01-2563718
หนองกระทุ่มวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
372 หมู่ที่ 2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel.01-4943427
หจก.บุญกาญจน์ค้าไม้ กาญจนบุรี
107 หมู่ที่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-513031 513068 Fax.034-5130
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยดีค้าวัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
221 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.034-561208 Fax.034-561211
ร้าน วิสุทธิ์ กาญจนบุรี
6 ถ.แสงชูโตใหม่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.034-636871 01-9883002
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทรัพย์วัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
82/6 หมู่ 8 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel.01-7632019
หนองขาววัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
210 หมู่ 11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.034-659190 01-5711503
แก้วกาญจน์วัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
50/2 ม.6 ต.ลิ่มถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel.01-8627366,06-0700386
ดวงพร กาญจนบุรี
181/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.01-8333293,034-518291
รุ่งเรืองพาณิชย์ กาญจนบุรี
22/1 ม.5 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.09-9148663
ท่าเรืออุปกรณ์ กาญจนบุรี
223/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.034-561455 Fax.034-562289
วิบูลย์สินธุ์การค้า กาญจนบุรี
177/2 หมู่ 16 ถนนตะคร้ำเอน 17 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.034-561969,086-3947757
เทพพนมศิลป์ กาญจนบุรี
9 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-542793,542601
วิชาญศิลป์ กาญจนบุรี
77/7 หมู่ 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-604428,081-1906614
ไทยเจริญ (ศาลพระภูมิ) กาญจนบุรี
117 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.085-8387879
ประสานทอง กาญจนบุรี
125/1 หมู่ 6 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.089-9141699,081-0054130
เล็กบูชาศาลพระภูมิ กาญจนบุรี
48/18 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 Tel.089-5490888
คุณไก่ ศาลพระภูมิ กาญจนบุรี
108 หมู่ 1 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.081-9441813,080-653-3591
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ธนากาญจน์ วัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
163/1 ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-511824,511275
จำรูญค้าวัสดุก่อสร้าง กาญจนบุรี
253 หมู่ 3 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 Tel.081-3780517
โรจณีวัสดุภัณฑ์ กาญจนบุรี
ตลาดท่าไม้ 6/2 หมู่ 7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-541613,081-8187500
บริษัท พ.ประสิทธิ์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด กาญจนบุรี
248/1 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 Tel.034-520-110-1,089-2587750 อึ่ง Fax.034-520-1
ลาดทอง ฮาร์ดแวร์ กาญจนบุรี
129/2 หมู่ 1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel.080-2098851
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญกิจกาญจน์ กาญจนบุรี
49 หมู่ 5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.034-541673,081-8589525
ทรัพย์มากพานิชย์ กาญจนบุรี
89 หมู่ 12 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel.085-9163256,081-9867188
ป.รุ่งเรืองเทรดดิ้ง :: จังหวัด สุพรรณบุรี
31/2 หมู่ 5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.035-408804-5
หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย :: จังหวัด สุพรรณบุรี
791/5-6 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.(035),504538-9 Fax.035-571889
ร้านไทยอุปกรณ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
125 ปากซอย 2 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.(035)571360
ร้านแสงทอง :: จังหวัด สุพรรณบุรี
43/1 ตลาดบางลี่ ถนนราษฎร์สำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel.(035)531023
ร้านศรีธงชัย :: จังหวัด สุพรรณบุรี
57 ถนนท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)551240
ร้านย่งซุ่ยไถ่ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
327/1 หมู่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.035-458548
ร้านสหะชัยวัฒนา :: จังหวัด สุพรรณบุรี
ตลาดบ้านสุต อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72130
ร้านอึ้งก้วงฮวด (สาขา) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
528 ซอยทรัพย์สิน 1 ถนนพระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511367
บริษัท สีสุพรรณ จำกัด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
257/2 หมู่ 5 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-545929/บ/ช 088-7571754 Fax.035-4
ร้านธีระภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
290 ซอยท่าพระยาจักร หมู่ 6 ถ.ท่าพระยาจักร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)551169 Fax.035-5528
ร้านรุ่งสวัสดิ์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
153/1 หมู่ 5 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 Tel.01-9481310,035-418079
บริษัท สถิระวัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
216/1 หมู่ 6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.(035)544066
เกรียงชัย วรรณประเสริฐ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
203 ถนนประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)521679
ไทยรุ่ง 2 (สมยศ) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
86-88 ถนนหนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel.035 531475 016218085
ร้านไทยรุ่ง :: จังหวัด สุพรรณบุรี
25 ถนนราษฎร์สำราญ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel.(035)531253
ร้านแสงอู่ทองการค้า :: จังหวัด สุพรรณบุรี
301 ถนนพระยาจักร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ร้านกิจการค้า :: จังหวัด สุพรรณบุรี
449 ซอย 3 ตลาดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)551092
หจก.ช.ไพศาลก่อสร้าง :: จังหวัด สุพรรณบุรี
312-314 ถนนพระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)521536
ร้านนิธิพัฒนา 2541 :: จังหวัด สุพรรณบุรี
91/2-3 ถนนหมื่นหาญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-523608
ร้านเจริญวัฒนา :: จังหวัด สุพรรณบุรี
356/7 ซ.ทรัพย์สิน 2 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511517
ร้านอึ้งก้วงฮวด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
36 ถนนจมื่นไวย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)522067
ร้านกิมหลีสุพรรณ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
2-2/3 ถนนบัวช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)521756
หจก.ประเสริฐภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
120/5 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511065
หจก.อมรสินสุพรรณ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
247 ถนนประชาธิปไตย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)523322-3 Fax.035-521207
หจก.ศิริวัฒน์สุพรรณก่อสร้าง :: จังหวัด สุพรรณบุรี
95 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511725
แต้อี่ง้วนโลหะกิจ (นายเกรียงศักดิ์ รุ่งโรจน์ชัยพร) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
143-145 ถนนพระพันวษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511109
หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี :: จังหวัด สุพรรณบุรี
225/1 หมู่ 5 ถนนสุพรรณ-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)511358,412428,412
หจก.แสงไทยพานิช (1992) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
169/6-10 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)521831
ร้านวรพงษ์ยนต์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
52 ซอยศรีคชคง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72130
ร้านจิ้นฮงอะหลั่ย :: จังหวัด สุพรรณบุรี
207 หลังที่ว่าการอำเภอ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72130
ร้านปรีชาพานิช :: จังหวัด สุพรรณบุรี
142 อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72130
ร้านเจริญกิจ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
132 ตลาดบ้านสุต อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.087-8207353/085-1934355
อุดมกิจ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
1564 ม.6 ถนนอู่ทอง -สระกระโจม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)551521
นายนพรัตน์ ยงพิศาลภพ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
934 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035) 551414,552830 Fax.035-552830
ร้าน กำไท้เฮงค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
285/1 หมู่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.(035)521671
ร้าน รังสีวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
395/7-8 หมู่ 2 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.(035)504168,571115,504177
ร้านนานาภัณฑ์ (วาสนา สุทธินานนท์) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
28 หมู่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)552025,01-8227438
ศิริวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
107 หมู่ 8 ถนนมาลัยแมน ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.(035)564362
พันเลิศอุปกรณ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
272 ม.4 ถนนมาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel.(035)521321
สรรค์ค้าเหล็ก :: จังหวัด สุพรรณบุรี
99/2 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel.035-578950
เจริญสิน :: จังหวัด สุพรรณบุรี
408 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel.035-589097
แม่แดงฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
61-63 ถนนขุนไกร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-511129
แผ่นดินทอง 1999 :: จังหวัด สุพรรณบุรี
3/3 ถนนหมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-502566
พรเจริญค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
271 หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 Tel.035-595110 509408
ก.อุปกรณ์ บ้านสุด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
163 หมู่ที่ 4 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel.035-422208 01-8805727
ห้างหุ้นส่วนสามัญบัวเกษม :: จังหวัด สุพรรณบุรี
2-2/3 ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000Fax.035-521140
กิจพัฒนาอะไหล่ยนต์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
400/1 หมู่ที่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 Tel.035-595467 Fax.035-509236
หจก.จูโต :: จังหวัด สุพรรณบุรี
819/1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.035-571345 571567
บริษัท วงศ์วัฒน์บิซิเนส จำกัด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
39/15 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel.035-400451-3 Fax.035-400454
เอกวณิช :: จังหวัด สุพรรณบุรี
461 หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.081-9203754 Fax.035-548310
ชาญชัยค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
688 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 Tel.035-591045 591586 Fax.035-591046
ศิริวรรณ์ค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
431 หมู่ที่ 4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 Tel.035-599023 599219
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
611 หมู่ที่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.035-582164/581062 Fax.035-581423
เกียรติชัยค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
165/1 หมู่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel.035-578124-5 01-8401875
ก.รุ่งเจริญ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
59/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-522599
หจก.สระกระโจมค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
41 หมู่ 3 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250 Tel.035-557028 01-9819060 Fax.035-427146
ร้านศักดิ์นิยม ฮาร์ทแวร์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
147/2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel.035/587011 09-7413835
จิตรกรค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
99/9 หมู่ที่ 1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.035-544222 09-2235558
บ้านสวย :: จังหวัด สุพรรณบุรี
360/1 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 Tel.035-509590 Fax.035-508509
ส.วิจิตรศิลป์สังฆภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
299/5 หมู่ 4 ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-502438 01-9415574
ร้านกิจชัยค้าไม้ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
127 หมู่ 6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ข้าง ร.พ.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel.035-400147-8
นำพลพัฒนาพานิช :: จังหวัด สุพรรณบุรี
298 หมู่ 4 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 Tel.06-1649898 09-9192277
ล.ประดิษฐ์ศิลป์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
4 หมู่ 12 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.035-681299 081-9950214
นายประสิทธิ์ สนทิศปัญญา (ฮั่วฮวดเส็งฯ) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
533 หมู่ 3 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.035-581071 548831
ร้านกรกฎ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
74 หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 Tel.035-411219 577080
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วัฒนาพานิช :: จังหวัด สุพรรณบุรี
153/1 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel.035-587168 081-6823176 Fax.035-587633
เพียวพรชัย (ตลาดท่าเสด็จ) :: จังหวัด สุพรรณบุรี
269/2 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-597600 081-4346948
ร้าน ทองกมล :: จังหวัด สุพรรณบุรี
366 ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-521863 087-4058867
นำผลพานิช :: จังหวัด สุพรรณบุรี
298 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 Tel.(089)919-2277,(086)164-9898
วิโรจน์ศาลพระภูมิ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
55 ถ.คูเมืองใต้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.087-1700659
ร้านสีทองสุพรรณ 2009 :: จังหวัด สุพรรณบุรี
135/55 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-545455 086-3131662
ร้านจักรสยามอะไหล่ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
944/1 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.035-551157 081-8580359
สิทธิดาศิลป์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
163 หมู่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
ร้าน สุพรรณค้าวัสดุ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
92/5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.035-413233
แสงศิลป์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
1648/2 หมู่ 6 ซอยวัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.035-552176,089-8925818
โรงปูนลิ้มล่งฮวด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
405/1 หมู่ 1 ตรงข้าม รร.ยอเซฟ ถนนมาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.035-551037,505550,505555
สุธาดาวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
584 หมู่ 19 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.035-495601,089-6779834
ส.เจริญกิจ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
373 หมู่ 3 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel.035-548819
ไทยรุ่ง 3 :: จังหวัด สุพรรณบุรี
92/2 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
เอกวณิชสามชุก :: จังหวัด สุพรรณบุรี
225/40 หมู่ที 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel.035-548310 Fax.081-9203754
ร้าน มัฎฐจีรา ศาลพระภูมิ :: จังหวัด สุพรรณบุรี
37/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel.089-1311734/086-8139969 Fax.089-4117297
บริษัท เจไอเอ ไอออน แอนด์ แคสสตีล จำกัด :: จังหวัด สุพรรณบุรี
19 หมู่ที่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel.080-6061548
ร้านปราณีการค้า :: จังหวัด สุพรรณบุรี
59 หมู่ 2 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Tel.035-421096 Fax.082-2497635
ธงชัย :: จังหวัด ชลบุรี
806/11-12 ถนนโปษยานนท์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)273695,791316
บริษัท แอล.ที.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
890/8-9 ถนนชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)277111-3 Fax.(038)277114
หจก.ชลบุรีเอกชัย :: จังหวัด ชลบุรี
786 ข ถนนเจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)282170
หจก.สุธาชลก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
286/3 ซอยหลานกุญชร ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)285703 Fax.จันทนา214645
ทวีสิน แดงขจิตเพชร :: จังหวัด ชลบุรี
8/3 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)473043
ซำเฮงค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
62-68 ถนนศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461956
หจก.กิจกสิกรพาณิชย์ :: จังหวัด ชลบุรี
216 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.(038)443503
หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
25/10 ม.2 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.038-787937,086-5281765 ตุ๊ก Fax.461245
ร้านไทยวัฒนา :: จังหวัด ชลบุรี
22-24 ถนนสระตาราง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038) 461320
บริษัท เกาะโพธิ์ โฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
8 หมู่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 Tel.038-209067,208100
ร้าน ส.ทวีชัย :: จังหวัด ชลบุรี
519/61 ถนนพัทยา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)423047
พี.เอ็ม ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
355/15 หมู่ 9 ซ.เนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-716161
เจ้เกียวชลบุรี :: จังหวัด ชลบุรี
700/1 ถ.ซอยเขาน้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-274703
ร้านลิ้มยู่จั่น :: จังหวัด ชลบุรี
298/21-23 หมู่ 5 (ตลาดใหม่นาเกลือ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.(038)428445
ร้านพัทยาโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
300/85 ม.5 (ศูนย์การค้าบางละมุง) นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)428776
เทพประสิทธิ์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ชลบุรี
229/66 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)410291 Fax.(038)410291
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติมาฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
8/50 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-716488,716397
บริษัท โภคกิจ ค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
92/1 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20160 Tel.038-249019,0891317995
ร้านวงศ์วิเศษซัพพลาย :: จังหวัด ชลบุรี
167/9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)427362 Fax.038-373213
หจก.ซันวู้ด :: จังหวัด ชลบุรี
118 หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038) 768233,01-9498632 Fax.01-6275346
ร้านสะพรั่งภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
128-130 ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038)321019-20
สุวิทย์ภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
6/79 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.038-323785,323952,321661 Fax.038-312002
บริษัท พงษ์สิริวัสดุภัณฑ์ ชลบุรี จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
114 หมู่ 1 ถ.กระทิงลาย-ระยอง ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-221015
ธงเจริญฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
315/4-5 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-251366-7
บริษัท กรวัสดุ อาคิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
354/9 ม.9 ถ.เนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-412782 Fax.038-412780
ร้านชูเกียรติ :: จังหวัด ชลบุรี
0424 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)436693
ร้านธงชัยพาณิชย์ :: จังหวัด ชลบุรี
0450/1-3 ตลาดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)437254,437094,09-4131014
เติมทรัพย์ :: จังหวัด ชลบุรี
156/2 หมู่ 6 (หน้าโรงเรียนบางเสร่) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เฟิลส์ คลาส ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
222/11-12 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-716573,081-8478596
อัญชัย ท็อปวู๊ด 2008 :: จังหวัด ชลบุรี
283/13 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-222341,081-9494869 Fax.038-222341
ร้านวงษ์รัตน์ :: จังหวัด ชลบุรี
27/3-5 หมู่ 2 ถนนชัยพรวิถี ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)733281
เอ็ม.เค.ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
17/11 ถนนจารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)462129,787305-6
บริษัท เอส พี เดคคอร์ สตีล จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
168/2 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-715452 Fax.038-397303
หจก.สุเมธพาณิชย์ชลบุรี :: จังหวัด ชลบุรี
751/1-3 ถนนเจตน์จำนงค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)275425
ซีที วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
5/15 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-274876-7,081-9455575 Fax.038-274877
ร้านเกียนง้วน :: จังหวัด ชลบุรี
42-50 ถนนจารุวร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461246
ร้านโกสุมพานิช :: จังหวัด ชลบุรี
242 ถนนเมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.038-4614424
ร้านทรงศักดิ์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
5-5/1 ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 3 ตรงข้ามสวนสาธารณะเทศบาล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461631
ร้านสุวรรณสิน :: จังหวัด ชลบุรี
245-247 ถนนศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)462053
ร้านทรงวุฒิค้าวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
11-12 ถนนสุขประยูร(ตรงข้ามทางเข้าหน้าพระธาตุ) อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461615
ร้านกาญจนโกสุม :: จังหวัด ชลบุรี
23/16-19 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.038-461442-4
ร้านอมรรัตน์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
92-96 สี่แยกจันทร์อำนวย ถนนสุขประยูร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461008
ร้านแสงเจริญ :: จังหวัด ชลบุรี
5 ถนนบวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.(038)443345
ร้านวัฒนชัย :: จังหวัด ชลบุรี
317/2 ถนนราษฎร์สันติ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.(038)443215
หจก.พิริยะเพ้นท์ :: จังหวัด ชลบุรี
159/1 หมู่ 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)273936
ร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
363/8 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.(038)421337
บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
95/4 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038)323738-40/086-3175407 Fax.038-770461
ร้านธงชัยโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
307/6-7 ถนนสว่างฟ้า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
หจก.เอ็ม.เอ็น.พี ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
47-47/1-5 หมู่ 10 ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038)351425
ร้านไล้ย่งเส็ง :: จังหวัด ชลบุรี
119 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038)312151
ร้านปกรภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
119/24 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038)311874
ส.เจริญเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
6/33 ซ.7 ถนนสุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ไถ่เส็ง :: จังหวัด ชลบุรี
67 ถนนสันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 Tel.(038)390077,390683
เตียวฮวดเส็ง :: จังหวัด ชลบุรี
220 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.(038)391232
ร้านเจริญทวี :: จังหวัด ชลบุรี
0461/1-2 ถนนบ้านนา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)437301
หจก.สหชัยสัตหีบ :: จังหวัด ชลบุรี
99 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)436166
ร้านรุ่งทวี :: จังหวัด ชลบุรี
357/8 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)436286
ร้านมหาลาภค้าวัสดุ :: จังหวัด ชลบุรี
19/1-5 ถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)436285
ร้าน สหชัย :: จังหวัด ชลบุรี
224-228 ถนนศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038)461161
บริษัท รวมทวีซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
26/22 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.(038)437282
โต๊ะหมอนนาง :: จังหวัด ชลบุรี
26/1 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.(038) 293219
ร้าน วิชัย :: จังหวัด ชลบุรี
18/4 หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.038 436174
เค.พี.พี.ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
136/3 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.(038) 326576
จ.สิทธิโชค :: จังหวัด ชลบุรี
67/7-8 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.01-9133238 038-77708-9
จ.สะพรั่งภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
144/1 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-352282 Fax.038-354281
บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
559 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.02-2470120
พูลทองค้าวัสดุ :: จังหวัด ชลบุรี
24/3 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-277406
บริษัท คลังไม้เก่า จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.01-7132424(มณ)
สมชายเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ชลบุรี
157/49-51 หมู่ที่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-225069
โชติภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
159/16-17 หมู่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-424994,09-7836350
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช :: จังหวัด ชลบุรี
695/47 50 ถนนสุรชัย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-282649
บริษัท ตันติพัฒอุตสาหกรรม จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
57/6 หมู่ 1 ต.ท่าบุญมี กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 Tel.038-779321
ส.สะพรั่งภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
99/200-201 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.038-343048,0899344277
ยงเจริญเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
135/4 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 Tel.038-740079-80
วาวพานิช :: จังหวัด ชลบุรี
155/10 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.038-237687
จอมเทียนวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ชลบุรี
20/5 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-255277
พีระ ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
116/19-20 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-783261
บริษัท ดี.เจ.วัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
163/1-6 หมู่ 3 ถ.สายอ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-397227
บริษัท เอส.เอ็น.เจ.พัทยา จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
16/43 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-422050
ศรีเพชร :: จังหวัด ชลบุรี
527 หมู่ 5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-221333
ชลบุรีวัฒนา :: จังหวัด ชลบุรี
804/1 ก ถนนโปษยานนท์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-282491,01-4971949 Fax.791306
ร้านเฮ้งซุ่ยเส็ง :: จังหวัด ชลบุรี
572,574,576 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 Tel.038-393999
ธงชัยเทรดดิ้ง :: จังหวัด ชลบุรี
301/89,97 หมู่ 12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.038-300258
เจ.ซี.เจริญซัพพลาย :: จังหวัด ชลบุรี
237/9-10 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.01-7825859,01-3358335 Fax.038-780192
บริษัท แสงเจริญ ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
5 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.038-750656-7,01-6364220 Fax.038-444237
โชคพนัสชัย :: จังหวัด ชลบุรี
10/1 หมู่ 2 ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.038-294184,01-9224248
ธงชัยฮาร์ดแวร์แอนทูล :: จังหวัด ชลบุรี
6/25-26 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา :: จังหวัด ชลบุรี
384 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-428717,422745
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ :: จังหวัด ชลบุรี
440 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.06-0318208 Fax.038-716248
หลีฮง :: จังหวัด ชลบุรี
281 ม.4 ต.ท่าบุญมี กิ่ง อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 Tel.038-209206
บริษัท เอส.พี.เฮ้าโฮลด์ โปรดักส์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
8 ม.1 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 Tel.07-1458848
วีระกังวานพณิชย์ :: จังหวัด ชลบุรี
500/75 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280
อุดมทรัพย์ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
30/6 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-733180
น่านฟ้า ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
109/14 ม.1 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 Tel.01-6375965
ธนทัต ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ :: จังหวัด ชลบุรี
61/4 ม.6 ต.ดอนหัวฟ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-468224 Fax.038-468224
บริษัท เมอร์เมดส์ บีช รีสอร์ท จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
75/101 ถ.เลียบหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel.038-222011
นางสาวแดง มกราพันธุ์ :: จังหวัด ชลบุรี
99/144 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel.06-3846793-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์กิ้งเซาท์ :: จังหวัด ชลบุรี
73/6 ม.2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel.038-436364,05-1615741
บริษัท ส.เจริญทวีลาภ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
111 ม.5 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.038-461128,473640
อมรรวมภัณฑ์ :: จังหวัด ชลบุรี
127/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.038-323399
ร้านพรหมสุวรรณ :: จังหวัด ชลบุรี
103/50 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.038-770185
บูรพาเครื่องปั้นดินเผา :: จังหวัด ชลบุรี
225/4 ม.2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 Tel.038-292410,449358,084-7802586 Fax.038-449359
ปรีชาฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
224/7 ม.6 ซ.สยามคันทรีคลับ ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-730617 Fax.038-7306
ก.ธรรมเจริญ :: จังหวัด ชลบุรี
137 ม.6 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 Tel.081-8119902
คุณลัดดา :: จังหวัด ชลบุรี
146 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20170 Tel.086-3114012
ร้านน้อยร้อยล้าน :: จังหวัด ชลบุรี
25/7 ม.7 ซ.สยามคันทรีคลับ ถ.สุขุมวิท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.081-8404414
ร้านแม่ลาปลาเผา :: จังหวัด ชลบุรี
109/9 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.089-9675149
ธนกิจการไฟฟ้า :: จังหวัด ชลบุรี
17/3-4 ม.13 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-410539/428942
ร้านไร่หนึ่ง ค้าวัสดุ :: จังหวัด ชลบุรี
662/8 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-762467,083-1188009
บริษัท เอส.เอ็น.เจ.พัทยา (2005) จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
233/12-13 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-232778-9
เสรีการยนต์ :: จังหวัด ชลบุรี
310/31 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-337855
บริษัท อนันต์ค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
110/58 ม.2 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-064557-8 Fax.038-064563
จงจิตร ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
15/2 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-730889
บริษัท เค.อาร์.ซี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
96 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-401309,401151-2 Fax.038-401335
มีดี :: จังหวัด ชลบุรี
36/4 ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.081-8642234
จ.เจริญศิลป์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ชลบุรี
24 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี Tel.081-4989429 Fax.081-8259346
พรพรหม(ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ชลบุรี
44 ม.1 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-704263,081-5758885
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท :: จังหวัด ชลบุรี
31/71 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.02-6426191-928 K แพท
ภัทรกิจ :: จังหวัด ชลบุรี
151/3 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.081-7817161,081-7616575
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตอส ซัพพลาย :: จังหวัด ชลบุรี
73/1 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.086-3111001 Fax.038-213626
ซี.เอส.ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
34/15 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
บริษัท จเรรัตน์ค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
160/1 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel.038-237633-5,081-8654644
คุณสุวรรณ ปานทอง(ช่างวรรณ) :: จังหวัด ชลบุรี
188/26 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.087-6068931
บริษัท ศิรินานาภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
11/44 ซ.สัตหีบ สุขุมวิท 57 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.081-5756758
พูนเจริญ :: จังหวัด ชลบุรี
33 ต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.081-8852408,084-8990276
พัฒนกิจ :: จังหวัด ชลบุรี
233/17 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-233986,081-9440020
สมานศาลพระภูมิ :: จังหวัด ชลบุรี
451 ม.12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.081-9403624
ณรงค์ศาลพระภูมิ :: จังหวัด ชลบุรี
45 ม.6 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.081-8659693
ศิริวรรณเจริญทรัพย์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ชลบุรี
45/3 ม.1 บ้านหนองขนุน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 Tel.087-1497586
จ.เจริญทรัพย์ :: จังหวัด ชลบุรี
505 ม.7 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 Tel.081-9839761
นายธีระศักดิ์ ชมพู่บุตร (คุณเดี่ยว) :: จังหวัด ชลบุรี
48/3 ม.6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel.081-7500738
นางสมบูรณ์ เงินกอบ :: จังหวัด ชลบุรี
26/7 ม.1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.081-7622834
เบญจพรศิลป์ :: จังหวัด ชลบุรี
188/26 หมู่บ้านเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.087-9048775,087-4805485
ปัญญาศาลพระภูมิ :: จังหวัด ชลบุรี
178/1 ม.16 ต.หนองเหี่ยง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel.081-7150382,083-1145917
ธนวรรธน์ เทรดดิ้ง :: จังหวัด ชลบุรี
50/532 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.089-6084424,089-1797870
คุณทวีสิน แดงขจิตเพชร์ :: จังหวัด ชลบุรี
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
บริษัท 331 วัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
269/97 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-345170,171168 Fax.038-171169
บริษัท สเปเซี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
700/137 ม.5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-468700-8 Fax.4687090-8#140
บริษัท อัครโอฬาร (1996) จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
424/32 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-276301-5 Fax.038-798586
มนธวัชค้าไม้ :: จังหวัด ชลบุรี
100/32-34 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 Tel.082-7094042,086-9857232
บริษัท บ้านอำเภอ เทรดดิ้ง จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
31 ม.2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel.038-237557-8 Fax.038-237012
บริษัท รุ่งเรืองธัญญกิจ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
670 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 Tel.038-341641-4,081-5151293
บริษัท ชโลธร สตีล จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
99/9 ม.10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-055-583/158225 Fax.038-158225
อุดมทรัพย์ :: จังหวัด ชลบุรี
11 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.089-4230999,089-4018052
หจก.ธนภัทร ครีเอชั่น (ธรรมโรจน์) :: จังหวัด ชลบุรี
36/20 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel.038-345681-2 Fax.038-345682
บริษัท ซีบร้า อินเตอร์แพ็ค แอนด์ฟิวมิเกชั่น เซอร์วิส จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
185/51 ม.8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 Tel.038-742263,038-201140
หจก.ส.ชัยพฤกษ์ 1 ค้าไม้ :: จังหวัด ชลบุรี
263/77 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-757158,086-3139271
อุดมกิจ กม 8 :: จังหวัด ชลบุรี
21/2 ม.1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.087-0798207,081-7744641 Fax.038-476236
บริษัท บ้านบึง ช.ไพบูลย์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
549 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.038-443513,081-9349343 Fax.038-443206
นาวาตรี บารเมษฐ์ อู่ทับทิม ร.น. :: จังหวัด ชลบุรี
121/291 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel.089-1662815
บริษัท นิพนธ์พาณิชย์เพนท์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
354/14 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel.038-7524646,3332229/0813332229 Fax.038-75246
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
39/1-4 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-265400-99
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรีศรีธรรมรัตน์ :: จังหวัด ชลบุรี
841/53 ถ.สุขประยูร ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 2000 Tel.038-286453,284267 Fax.081-7817101
บริษัท แก้วทวีพานิช จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
10/8 ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel.038-448199-200 Fax.038-448081
หจก.ไดมอนด์ เพ้นท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ชลบุรี
90/4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-726035
บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด ชลบุรี
234 ม.11 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel.038-415415 Fax.038-415559
หจก.จันทบุรีไพศาลอุปกรณ์ :: จังหวัด จันทบุรี
935/7 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)332211
หจก.เจริญพานิชจันทบุรี :: จังหวัด จันทบุรี
9-11 ถนนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311169
เค ซี เพ้นท์ (นางเพ็ญทิพย์ เกื้อสุนทรวานนท์) :: จังหวัด จันทบุรี
36/38 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-324950,324827
ร้านจันทร์พานิช :: จังหวัด จันทบุรี
12 ถนนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311678
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชโลหะภัณฑ์จันทบุรี :: จังหวัด จันทบุรี
22/60-61 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-323677
ร้าน จ.วัฒนาเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด จันทบุรี
29/15-16 ถนนตรีรัตน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีปุณยรัตน์ จันทนิมิต :: จังหวัด จันทบุรี
110 หมู่ 1 ถนนริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-311714 Fax.039-322786
อวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) :: จังหวัด จันทบุรี
78/5 หมู่ที่ 5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 Tel.(039)444343
ร้านสมชาติโลหะภัณฑ์จันทบุรี :: จังหวัด จันทบุรี
183/49 ถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-327221-2,087-4966274
ร้าน ทวีทองโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด จันทบุรี
118/23 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.039-437240
เล่าทงฮะ :: จังหวัด จันทบุรี
52 ถ.รัตตะรมย์รังสรรค์ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel.(039)441214 Fax.039-441057
บริษัท นภาศรีพัฒนา จำกัด :: จังหวัด จันทบุรี
57 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ร้านเตียวง่วนเชียง :: จังหวัด จันทบุรี
269-273 ถนนศรีนวดิส อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.(039)433019
ร้านสุขสวัสดิ์ :: จังหวัด จันทบุรี
248 ถนนศรีนวดิส อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.(039)431068
ร้าน จ.เจริญพานิช :: จังหวัด จันทบุรี
109/10 ถนนสุขุมวิท (ตลาดนายายอาม) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22160 Tel.(01)3270197
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด จันทบุรี
54/55 ม.1 ถนนริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039-355115,311160/311781 Fax.039-325401
ร้านสิริโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด จันทบุรี
108/73 ถนนศรีรุ่งเรือง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311277
ร้านจันทบุรีแห-อวน :: จังหวัด จันทบุรี
19-21 ถนนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311302
ร้านบ้านวัสดุ :: จังหวัด จันทบุรี
17 ถนนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311732
หจก.นำสมัยโลหะภัณฑ์จันทบุรี :: จังหวัด จันทบุรี
912-918 ถนนท่าแฉลม ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ร้านสมชายพานิช :: จังหวัด จันทบุรี
43/8-9 หมู่ 7 ถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)325675
ร้านจันทร์พานิช (คิงส์) :: จังหวัด จันทบุรี
12 ถนนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.(039)311678
วัฒนาการค้า :: จังหวัด จันทบุรี
35 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.วังใหม่ อ.หนองแหวน จ.จันทบุรี 22170 Tel.039-358619-20
ร้าน เจริญชัยฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด จันทบุรี
108/15 หมู่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 Tel.039-371087
บริษัท บุญประทานโฮม จำกัด :: จังหวัด จันทบุรี
22/151-152 หมู่ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
พลอยแสง :: จังหวัด จันทบุรี
36/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-322913/081-8228661
มณีรัตน์ :: จังหวัด จันทบุรี
147/2 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-322915
ท่าใหม่ค้าวัสดุ :: จังหวัด จันทบุรี
474 ถ.ศรีนวดิตถ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.039-431165,06-7112958
รจนาเจียรนัย :: จังหวัด จันทบุรี
34-36 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.01-7015287,039-311638,312704
อรุณพานิช :: จังหวัด จันทบุรี
27 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 Tel.039-371124
ส.รุ่งเรือง :: จังหวัด จันทบุรี
233 ม.22 ต.วังแก่ง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 Tel.081-8751993 kวิ)081-1590890 Fax.039-308304
เจอาร์ :: จังหวัด จันทบุรี
119/7-9 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 Tel.09-9301258,039-365343 Fax.039-365343
หจก.ทองศรีชัย วู๊ด ซับพลาย :: จังหวัด จันทบุรี
11/1 ม.10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.09-1880387,039-434397
อดุลศิลป์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด จันทบุรี
14/1 ม.7 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22100 Tel.085-2116651/080-6361970 Fax.ไม่มีเอกสาร
หจก.ประสงค์กิจทรานสปอร์ต พรนิภาทัวร์ :: จังหวัด จันทบุรี
90/3 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-311278,311476,31532
ส.เจริญ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด จันทบุรี
56/4 ม.9 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel.039-368262,087-9708256
พะเยาโต๊ะหินออ่น :: จังหวัด จันทบุรี
59/6 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-453245,083-0191735
บริษัท วีรี วัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด จันทบุรี
86 ม.4 ต.ปัธวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 Tel.039-361355 Fax.039-361354
ร้าน จารุวรรณการค้า :: จังหวัด จันทบุรี
1/48 ม.9 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 Tel.039-395258(แนน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนินสูงวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด จันทบุรี
10/1 ม.6 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.039-494212,086-3168808 Fax.039-494211
ร้าน โชคอนันตยา :: จังหวัด จันทบุรี
33/1 ม.13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 Tel.039-497071,087-8040798
ร้าน 49 มหาราชวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด จันทบุรี
49 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 Tel.039-325770,081-5534525
ทองคำ ศาลพระภูมิ :: จังหวัด จันทบุรี
90/4 ม.8 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel.089-5263998
สมบัติ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด จันทบุรี
57 ม.6 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.089-4049542
พันธุ์เทพ ศาลพระภูมิ :: จังหวัด จันทบุรี
38/9 ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 Tel.039-365299,080-2702784
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีค้าเหล็ก :: จังหวัด จันทบุรี
30/20 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 Tel.081-2952510
บริษัท นิว แทรเวิล บีช จำกัด :: จังหวัด จันทบุรี
99 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel.081-9384344
หจก.กวางทองค้าไม้ 1994 :: จังหวัด จันทบุรี
76/1-4 ถ.รัตตะรมย์รังสรรค์ ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel.039-441336,362601 Fax.039-441057
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิมเจริญ :: จังหวัด จันทบุรี
119/3 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 Tel.039-421535
ณรงค์วัสดุ :: จังหวัด จันทบุรี
231/75 ม.1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 Tel.039-389553,086-1527339
สมบัติการช่าง :: จังหวัด ตราด
22/4 หมู่ที่ 2 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 Tel.(039)597288
ร้านตั้งง้วนฮวด :: จังหวัด จันทบุรี
22/13 ถนนชัยมงคล ตลาดท่าเรือจ้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 23000 Tel.(039)511102
ร้านลี้เจียลี่ :: จังหวัด ตราด
2/5 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel.(039)511092
บริษัท ตราด ตั้งง่วนเซ้ง จำกัด :: จังหวัด ตราด
49-53 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 Tel.088-5770087,511384,086-3353801 Fax.(039)531800
ร้านบุญเกรียง :: จังหวัด ตราด
88 หมู่ 1 ถ.จินตกานนท์ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 Tel.039-599292
หจก.ธนากิจการช่าง :: จังหวัด ตราด
333 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 Tel.039-581290 Fax.039-581291
บริษัท ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง(2552)จำกัด :: จังหวัด ตราด
945 ม.1 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel.039-511528,512714 Fax.039-520528
ต.ชัยรัตน์ :: จังหวัด ตราด
9-11 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 Tel.039-511435
โต๊ะการเกษตร :: จังหวัด ตราด
121/6 ม.1 ต.แสงตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23510 Tel.01-9051613
หจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ตราด
133-135 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel.039-511260
บริษัท เกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท คลับ จำกัด :: จังหวัด ตราด
37 ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 Tel.039-588173-81,01-9492676 Fax.039-588189
ร้าน พ.วัสดุเกาะช้าง :: จังหวัด ตราด
1/3 ม.3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 Tel.084-1229888/039-555040 Fax.039-555041
สำราญศิลป์ :: จังหวัด ตราด
80 ม.7 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel.086-1597834,087-9420980
บริษัท ลำยง แอนด์ ซีวิว รีสอร์ท จำกัด :: จังหวัด ตราด
63 หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel.039-552800,086-3408589 Fax.039-557089
บุญเกรียงการประมง :: จังหวัด ตราด
189/4 ม.5 ต.แสนกุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 Tel.039-546394,086-3666862
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์อิฐบล็อก แสนตุ้ง :: จังหวัด ตราด
149 ม.7 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 Tel.039-696102,089-9365852
แสนแปดการเกษตร :: จังหวัด ตราด
969 ม.3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 Tel.039-673449,089-2200698
บริษัท ไดมอนด์ เซรา กลาส จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
131 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.084-439-4117 Fax.FAX036-390049
ร้านเจริญกิจ :: จังหวัด อ่างทอง
82 ถนนเทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035)611755
ร้านเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด อ่างทอง
108 หมู่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 Tel.(035)631358
ร้านป่าโมกข์โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด อ่างทอง
119/ข อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง 14130 Tel.035)661139
นางสาว อรวรรณ ชยางคกุล :: จังหวัด อ่างทอง
544/ข หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 Tel.(035)661136
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญส่งรุ่งเรือง โพธิ์ทอง :: จังหวัด อ่างทอง
171-174 ม.6 ต.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.(035)691357
ร้านพูลศักดิ์พานิชค้าไม้ :: จังหวัด อ่างทอง
60 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 Tel.(035)681012,631289,632098-99
ร้านเจริญกิจ (เหนือ) :: จังหวัด อ่างทอง
34 ถนนเทศบาล 2 ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035)611615
ร้านประชาพานิช :: จังหวัด อ่างทอง
35 ถนนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035)611644
ร้านน้ากิจเส็ง :: จังหวัด อ่างทอง
52 ถนนเทศบาล 2 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035)611575
ร้านโชคอ่างทองค้าไม้ :: จังหวัด อ่างทอง
69 ถนนเลี่ยงเมือง 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035)611755
ร้านบำรุงไทย :: จังหวัด อ่างทอง
150/4 หมู่ 1 ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-699030
หจก.พันธุ์รุ่งเรืองค้าเหล็ก (สาขาอ่างทอง) :: จังหวัด อ่างทอง
4/5 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.(035) 620811
โรงงานแอ๊ดเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด อ่างทอง
47 หมู่ 4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.(035)691111
ร้านไทยเจริญ :: จังหวัด อ่างทอง
99 หมู่ 4 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 Tel.(035) 695029
ไวโรจน์โลหะกิจ :: จังหวัด อ่างทอง
138 ถนนเทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-611562
โรงไม้หยินเส็ง :: จังหวัด อ่างทอง
79 หมู่ 5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
พี.อุปกรณ์ :: จังหวัด อ่างทอง
100-100/2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-611916
หจก.พันธุ์รุ่งเรืองค้าเหล็ก :: จังหวัด อ่างทอง
142 ม.5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.035-640855-6,620876-7,620811-2
เอเซียเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด อ่างทอง
59/10 ม.5 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-620738
หจก.โรงค้าไม้กือหลี :: จังหวัด อ่างทอง
15 ม.5 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.035-691456-7
อ่างทองหีบศพ :: จังหวัด อ่างทอง
1/12 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
ร้านดำเนินอุปกรณ์ :: จังหวัด อ่างทอง
448/ข ม.2 ต.ป่าโมกข์ อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง 14130 Tel.01-8515250
บ้านแห สุนีย์หีบทอง :: จังหวัด อ่างทอง
2/1 ม.4 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-625-445
โรงงานแอ๊ดเฟอร์นิเจอร์ (สุรัตน์) :: จังหวัด อ่างทอง
47 ม.4 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.035-640800,691111
น้องเล็กวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อ่างทอง
3/3 ม.1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โชคบุญช่วย :: จังหวัด อ่างทอง
26/1 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี(สายเก่าหลังวัดไชโย) ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 Tel.035-647070,09-5407568
บริษัท สว่างโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด อ่างทอง
36/14 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-625252 Fax.035625252
เล้าเซ่งหลียนต์ :: จังหวัด อ่างทอง
694/ข ม.2 ต.ป่าโมกข์ อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง 14130 Tel.035-661121,01-8526518
บริษัท ไทยวู้ดพาแนล จำกัด :: จังหวัด อ่างทอง
88 ม.6 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 141400 Tel.089-8012468,0890006174
นิคมการช่าง :: จังหวัด อ่างทอง
58 ม.6 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel.035-611679,089-6685319
ร้านวิโรจน์ศิลป์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด อ่างทอง
4 หมู่ที่ 2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.081-4923917
ร้านกิจรุ่งเรื่อง :: จังหวัด อ่างทอง
116 หมู่ที่ 6 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ชลดา :: จังหวัด อ่างทอง
27/1 หมู่ที่ 4 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.089-800-4089 Fax.089-226-4674
ศรีละโว้เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ลพบุรี
99/49 ซอยศรีละโว้ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036) 413758
ร้านสงวนพานิช :: จังหวัด ลพบุรี
1-3 ถนนวิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036)420658
บริษัท ลพบุรี จิระพันธุ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
119 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036)411113
บริษัท พินิจค้าเหล็ก 2005 จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
300 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ตีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel.(036)638315-6 Fax.(036)491022
ร้านศิริชัย :: จังหวัด ลพบุรี
38-40 ถนนปิยะบุตร์ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 Tel.(036)471370 083-1586300 Fax.085-4009284
ร้านสินทวี (พูลลาภ) :: จังหวัด ลพบุรี
401 ม.9 ต.ท่าหลวง กิ่ง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 Tel.(036)646213
ร้านกมลภัณฑ์ :: จังหวัด ลพบุรี
55-57 ถนนศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.(036)441390
ร้าน ต.สิริจันทร์ (นายยงยุทธ ศิริจันทรา) :: จังหวัด ลพบุรี
6-8 ซอยวัฒนา 3 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.(036)441104
ร้านลิ้มย่งฮงล้ง :: จังหวัด ลพบุรี
118/1-7 ถนนพหลโยธิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.(036)441167
วันชัย (นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์) :: จังหวัด ลพบุรี
004 หมู่ 6 ถนนสุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.(036)461255
นาย พิจิตร์ สังวรปทานสกุล :: จังหวัด ลพบุรี
87 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036)411342
ช.พาณิชย์ (นายชูศักดิ์ ภารัชสิทธิ์) :: จังหวัด ลพบุรี
418/1-418/2 หมู่ที่ 9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036)411182
นภาภรณ์โรงค้าไม้ประตูชัย (พีรศักดิ์ ศิริพานิชกร) :: จังหวัด ลพบุรี
33 ถนนกาญจนคม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.(036)411-120 Fax.(036)412-019
หจก. ส.พ.โลหะกิจ :: จังหวัด ลพบุรี
57/1-4 หมู่ 5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.(036)461972,630160
ร้านสหไทยกลการ :: จังหวัด ลพบุรี
43-45 ถนนศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.(036)441375
หจก.สพ.คอนสตรัคชั่น :: จังหวัด ลพบุรี
047-050 หมู่ที่ 3 ถนนคชเสนีย์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.(036)461213,081-9437211 Fax.4163
หจก.สหชัยลำนารายณ์ :: จังหวัด ลพบุรี
015-018 ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.(036)631111-4
เจริญอะไหล่ :: จังหวัด ลพบุรี
411 ถนนด่านขุนทด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15130 Tel.(036)497094
การะเกตุ :: จังหวัด ลพบุรี
559 หมู่ 8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 Tel.036-731288
อำไพพานิช :: จังหวัด ลพบุรี
56-58 ตรงข้ามอ้วนโอสถ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.(036)441-147 / 624-881 /
ร้าน เจ.เอส.พี.ออยล์ แอนด์ รับเบอร์ :: จังหวัด ลพบุรี
1/1 หมู่ 9 ถนนชัยบาดาล-ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 Tel.(036)646096,497066
ร้านไม้วัฒนาค้าวัสดุ :: จังหวัด ลพบุรี
145 ม.9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 Tel.036-471356,01-7413491
ช.ชื่นเจริญ :: จังหวัด ลพบุรี
22/7 ม.13 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-412576
เอกชัยค้าไม้ :: จังหวัด ลพบุรี
70/3 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.เพนียต อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15250 Tel.036-653103
ร้านเจริญดี 2 :: จังหวัด ลพบุรี
26/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 Tel.036-431045
นฤมลการค้า :: จังหวัด ลพบุรี
80/2 ม.13 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 Tel.06-7540668
เกษตรกล :: จังหวัด ลพบุรี
163 ม.7 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tel.036-637349,01-8062043
มายเฟรนด์ :: จังหวัด ลพบุรี
39/3 ม.5 ซ.6 ถ.สายเอก ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 Tel.036-499306
บริษัท เอี่ยมจันทร์วัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
540 ม.2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 Tel.036-499150 Fax.036-499177
สายันต์การค้าลพบุรี :: จังหวัด ลพบุรี
41 ม.8 ต.โพธิ์ 9 ต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-656637
สมเกียรติค้าไม้ :: จังหวัด ลพบุรี
94/23 ม.15 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tel.036-645247,01-6558579
ต.สมหมายการค้า :: จังหวัด ลพบุรี
14 ม.6 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-617167-8
บุญธรรมการค้า :: จังหวัด ลพบุรี
144 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-411979
ร้านเกียรติเจริญวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ลพบุรี
98 ม.9 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 Tel.036-475426
พุทธภัณฑ์ :: จังหวัด ลพบุรี
80/13 ถนนปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-421461,412958 Fax.036-421454
ร้านท่าหลวงอะไหล่ :: จังหวัด ลพบุรี
89 ม.9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 Tel.036-646324
ส.พูนผล :: จังหวัด ลพบุรี
22 ถนนประชาวิถี ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.083-8411459
ก.เจริญวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ลพบุรี
110/1 หมู่ 7 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.036-631307-8
นายเจริญ วงษ์ขำ :: จังหวัด ลพบุรี
99 ม.10 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 Tel.036-431390 Fax.081-948-2708
บริษัท สยามพัฒนาค้าไม้ จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
1 ม.4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 Tel.036-436482 Fax.036-436483
ส.ประเสริฐศิลป์ :: จังหวัด ลพบุรี
110 ม.2 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tel.036-622208,081-99173608
ส พิญโญศิลป์ :: จังหวัด ลพบุรี
1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ชอนสาราเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 Tel.089-0899299
ร้านฐปณิชย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลพบุรี
27/1 ม.9 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 Tel.036-655105,081-7725595
เฟื่องฟ้าพานิช :: จังหวัด ลพบุรี
205 ม.7 ซ.11-12 สายเอก ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15200 Tel.036-436607,081-3843707 Fax.036-436607
เอี่ยมกลการ :: จังหวัด ลพบุรี
1/2 หมู่ที่ 6 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 Tel.036-431125-6 Fax.081-7804049
บริษัท วู๊ด แอนด์ เซรามิค จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
115,115/6 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.03-612-323 612705 Fax.FAX 036-626-328
ธนะรุ่งเรือง คอนกรีต :: จังหวัด ลพบุรี
10/1 หมู่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.03-624-747 Fax.036-625-236
บ้านหมี่ค้าไม้ :: จังหวัด ลพบุรี
64 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 Tel.036-471-291
บริษัท โฮมคิว จำกัด :: จังหวัด ลพบุรี
202/2 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel.036-412-913 Fax.FAX 036-412933
ซอย 5 การค้า :: จังหวัด ลพบุรี
121/1 หมู่ที่ 5 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15200
ร้าน ท.แสงเจริญ :: จังหวัด ลพบุรี
30-32 ถ.สุระนารายณ์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel.036-441227 Fax.089-922-6641
ร้าน เคี้ยงเจริญชัย :: จังหวัด ลพบุรี
864 หมู่ที่ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel.089-6109603 Fax.085-3845199
ลุงพัฒน์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
ตลาดอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ร้านกิมลี้สีสมบูรณ์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
1016/27 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)520885
ร้านไทยประดิษฐ์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
882/10 ถนนขุนสรรค์ หน้า ธ.ออมสิน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)511726
บู๊ฮะ :: จังหวัด สิงห์บุรี
59-60 หมู่ 6 ตลาดกลาง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.(036)581266
หจก.ศุภโชควนกิจ :: จังหวัด สิงห์บุรี
665 หมู่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.(036)581227,01-3187256
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรี วูดเด้นโปรดักท์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
8/4 หมู่ 1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.(036) 581720
ร้านแสงอินทร์พานิช :: จังหวัด สิงห์บุรี
469/1 ถนนธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)511516
ร้านงุ่ยคุนเอี่ยม :: จังหวัด สิงห์บุรี
891/20 ถนนขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)511725
ร้านเกรียงศักดิ์พาณิชย์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
892/10-12 ถนนพันเรือง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)511685
ร้านสี่ทิศวิบูลย์(นายปรีดา สี่ทิศประเสริฐ) :: จังหวัด สิงห์บุรี
998/9 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036) 511145 512323
ร้านมิตรอินทร์วัฒนา :: จังหวัด สิงห์บุรี
55/1-3 ถนนสุขาภิบาล 1 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.(036)581318 Fax.036-581749
หจก.เป็นเอกสิงห์บุรี :: จังหวัด สิงห์บุรี
910/9 ถนนขุนสรรค์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)512345-511486 Fax.086-3697650เช็ค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ฮงหลี :: จังหวัด สิงห์บุรี
10 ม.6 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)521452,512177 Fax.(036)52
เจ๊เมย์ค้าวัสดุ :: จังหวัด สิงห์บุรี
39/2 หมู่ที่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.(036)511660
ซินฮะเฮง :: จังหวัด สิงห์บุรี
195 ม.6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.036-581-213,581-935
ศ.นานาภัณฑ์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
39/3 ม.8 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 Tel.036-534-213,591-142,01-9910424
สมยศการช่าง :: จังหวัด สิงห์บุรี
103/11 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-539079
เป็นหนึ่งวัฒนา :: จังหวัด สิงห์บุรี
67-69 ต.ถอนสมร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
หจก.สุจริตยนต์สิงห์บุรี :: จังหวัด สิงห์บุรี
882/9 ถ.ขุนสรรค ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-511715
บริษัท แบลวูด จำกัด :: จังหวัด สิงห์บุรี
125/2 ม.3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
เลิศพิทยาคุณ :: จังหวัด สิงห์บุรี
887/96-97 ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-512575
ร้านเฉลียววัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สิงห์บุรี
35/4 ม.9 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 Tel.036-503122,01-9482946
ศรีทองพานิช :: จังหวัด สิงห์บุรี
74 ม.4 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 Tel.036-597089
โง้วกิ้มฮวด :: จังหวัด ชัยนาท
188/47-48 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.056-420335
นายศราวุฒิ แสงสว่าง(แสงศิริศาลพระภู) :: จังหวัด สิงห์บุรี
101 ม.4 ต.พระราม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 Tel.06-7699874
โรงไม้ย่งเฮง :: จังหวัด สิงห์บุรี
96/3 ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 Tel.039-599311
ร้านสุรสีห์ โพธิ์พ่วง :: จังหวัด อ่างทอง
เลขที่ 59/108 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 Tel.035-644243 (สิงห์บุรี) Fax.087-4084956
มาลี แก้วทอง :: จังหวัด สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี Tel.089-1226899 036-598287
ส.ฮงหลี (นางสาวนิศากร) :: จังหวัด สิงห์บุรี
619/8 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทธา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-511548 Fax.fax 036-520335
ร้านอุดมการช่าง :: จังหวัด สิงห์บุรี
6/5 ม.8 ต.ไม้ดัก อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 Tel.056-534344}089-6128579
ศิริวรรณ :: จังหวัด สิงห์บุรี
43/4 ม.5 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 Tel.084-5577454 (พ่อ)
มาลีศาลพระภูมิ :: จังหวัด สิงห์บุรี
4/1 หมู่ 3 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 Tel.036-598755 Fax.081-9473496
ร้าน จิราพร :: จังหวัด สิงห์บุรี
131/6-7 ฆมู๋ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-539-474
สุรีย์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด สิงห์บุรี
150/1 หมู่ 4 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 Tel.036-522240 Fax.081-4527940
หจก.สิงห์บุรี ออโต้ เพ้นท์ :: จังหวัด สิงห์บุรี
65/7 หมู่ 5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel.036-512736 Fax.FAX 036-511928
ร้านอึ้งยุ่ยเซ้ง :: จังหวัด ชัยนาท
52/6-7 ถนนวงษ์โต อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.(056)411016
ลิ้มเซ้งเฮงอะไหล่ :: จังหวัด ชัยนาท
ตลาดสามง่าม อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel.056-489057
ร้านลี้เม้งฮวด :: จังหวัด ชัยนาท
60/49-50 ถนนวงษ์โต อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.(056)411657
ร้านชัยพานิช :: จังหวัด ชัยนาท
178-182 ม.3 ท่าทรายสะพานใหม่ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.(056)411464
ร้านถาวรพาณิชย์ :: จังหวัด ชัยนาท
304/26-27 ถนนลูกเสือ 2 อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.(056)411048
ร้านตั้งเอี่ยมฮวด :: จังหวัด ชัยนาท
57/38-39 ถนนวงษ์โต อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ร้าน ช.แสงเจริญ :: จังหวัด ชัยนาท
34 หมู่ 1 ถนนท่ากฤษณา ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel.(056)451144
ร้านสตาหัตถกิจ :: จังหวัด ชัยนาท
37/1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel.(056)451451
พ.สถาพรพาณิชย์ :: จังหวัด ชัยนาท
246-248 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 Tel.(056)491176
ร้าน อ.ประสิทธิ์พานิช :: จังหวัด ชัยนาท
153-158 ตลาดคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 Tel.(056)491144
เต่งประตูเหล็ก :: จังหวัด ชัยนาท
216/5 หมู่ 5 ถ.สายสะพานใหม่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.(056)411337 Fax.056-411337
บริษัท กิติศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด ชัยนาท
50/1 หมู่ 1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel.056-451415 Fax.056-422589
รุ่งโรจน์ :: จังหวัด ชัยนาท
165 หมู่ที่ 2 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 Tel.056-436082-4 Fax.056-436252
จิตรชัยพาณิชย์สรรบุรี :: จังหวัด ชัยนาท
225/2 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 Tel.056-481219,481012,481601 Fax.056-481600
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยกันเองค้าไม้ชัยนาท :: จังหวัด ชัยนาท
14/19 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 Tel.056-411399
กิจเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด ชัยนาท
53/4 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 Tel.056-411707 Fax.056-412389
โกตา :: จังหวัด ชัยนาท
333 ม.3 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel.056-422555
พนาโชค 1992 :: จังหวัด ชัยนาท
30/1 ม.3 ต.ครุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 Tel.056-491100,491099
บริษัท เอช.ไอ.วาย.เค.จำกัด :: จังหวัด ชัยนาท
9 ม.3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 Tel.056-482370,06-2060726
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ :: จังหวัด ชัยนาท
68 ม.4 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 Tel.056-411248,426620 Fax.056-412815
บริษัท วี.เอส โฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด ชัยนาท
393 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 Tel.056-416032-4 Fax.056-416035
วิไลพันธ์พานิช :: จังหวัด ชัยนาท
103/3 ถ.หน้าพระลาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
บริษัท พีแอล เพาเวอร์ จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
173/123-124 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)315480
หจก.กู๊ด ดีล เฮ้าส์ :: จังหวัด สระบุรี
96/1 หมู่ 11 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel.035-341049
เมืองทองพานิช :: จังหวัด สระบุรี
132-4 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)211699
ร้านมงคลพานิช :: จังหวัด สระบุรี
81 ถนนสายบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel.(036)201016
ร้านพิพัฒน์พาณิชย์ :: จังหวัด สระบุรี
141/25 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 Tel.(036)266627,347187 Fax.01 5844
หจก.ทองเจริญสระบุรี :: จังหวัด สระบุรี
141/27-28 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 Tel.(036)266779 351079
ร้าน ต.รัตนพานิช :: จังหวัด สระบุรี
1 หมู่ 7 ถนนสายคู่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.(036)266199 267202
ช.นิคมสิน :: จังหวัด สระบุรี
16 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.(036)266296 323406
คุณ สุมิตร :: จังหวัด สระบุรี
หลัง ร.ร.วัดพระพุทธบาท 118 หมู่ที่ 6 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18000
บริษัท กองสาสนะการช่าง จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
7/29 หมู่ 13 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.01-3088436
ร้าน อนันต์เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
21-23 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel.(036)251958,244845 Fax.(036)251958
ร้าน พกเฮงสาขา 2 :: จังหวัด สระบุรี
69 หมู่ 3 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 Tel.(036)399043
เสาไห้นานาภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
3/6 หมู่ที่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel.(036)332994
หจก.แก่งคอยโฮมเซ็นเตอร์ :: จังหวัด สระบุรี
222 หมู่ที่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel.(036)244819 Fax.(036)244829
อ.วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
20/28 ซอยโรงพยาบาลสระบุรี ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.(01)773-5308
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสมบูรณ์ หินกอง :: จังหวัด สระบุรี
211/2-4 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.(036)371375,336242
บริษัท หินกองวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
1/8 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.(036)336287-8,337693-5 Fax.(036)389431
บริษัท เจี๊ยบกี่สระบุรี จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
22/3-4 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเกลียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)222566,314892
ทวีศิริวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
67 หมู่ที่ 3 ถ.สุรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.(036)305499
ส.สยามก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
24/3 หมู่ 5 ถ.ห้วยบง-ท่าลาน ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel.(036)338581 Fax.FAX(036)338825
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนโขลนรีไซเคิลวีล :: จังหวัด สระบุรี
7/1 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.036-321143
โรงค้าไม้เหล่าวัฒนา :: จังหวัด สระบุรี
124 หมู่ 1 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.036 267452 Fax.036 267453
หจก.ยิ่งเจริญสระบุรีสตีล :: จังหวัด สระบุรี
38 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 Tel.036-318650 Fax.036-318654
พรชัยวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
220 หมู่ 4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel.036-202151 Fax.01-8374602
ร้าน ส.สุวรรณศร :: จังหวัด สระบุรี
60/1 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี Tel.036-379199
หจก.ส.สระบุรีมิทอล :: จังหวัด สระบุรี
9/9 หมู่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.036-318489 Fax.081-8535774
เสาไห้อะไหล่ภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
44/5 หมู่ที่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel.(01)947-4793
ร้าน พัฒนาคอนกรีต :: จังหวัด สระบุรี
54/1 หมู่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 Tel.(036)359051 Fax.(01)4807141
หจก.หลักชัย ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สระบุรี
96/18 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.(081)8375053 Fax.036-269441-3
อู่ วุฒิเจริญยนต์ :: จังหวัด สระบุรี
118 หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel.09-2430140
หจก.พีเฮาส์ เดคคอร์ :: จังหวัด สระบุรี
142/4 หมู่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1800 Tel.036-303-137-8 Fax.05-1770789
อ.พาณิชย์ :: จังหวัด สระบุรี
498 หมู่ 9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 Tel.03-359430
ก.การช่างวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
5/2 ถนนพหลโยธิน 3 (เลี่ยงเมือง) ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.03-310637 Fax.086-3197420
ทรัพย์ทวี วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
62 หมู่ 5 ถ.อดิเรกสาร ต.ผึ่งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี Tel.036-316164 Fax.081-4347323
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอล ซีท (สระบุรี) :: จังหวัด สระบุรี
46 หมู่ 5 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel.036-374-199-20 Fax.089-1417422
ตั้งเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด สระบุรี
102-104 หมู่ 3 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 Tel.086-0633826 Fax.036-399-038
ประกิจการไฟฟ้า - แอร์ :: จังหวัด สระบุรี
359/5 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel.081-846-1821
ท.ธุรกิจก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
35/4 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
ร้านแสงทวีหีบศพ :: จังหวัด สระบุรี
5/1ม.3 ถ.กระดาษฯ ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160Fax.086-621-3910
ร้านชัยพานิช :: จังหวัด สระบุรี
6 ถนนพิชัยฯ ซอย 7 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)211120
ร้านจิตรเจริญ :: จังหวัด สระบุรี
4 ซอย 7 ถนนพิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)211153 220067
ร้านเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด สระบุรี
178-180 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)211729
ร้านยงเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด สระบุรี
171/2 ม.8 ถนนพหลโยธิน ตลาดหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel.(036)371405
ร้านสหสินวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
325 ม.1 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 Tel.(036)371536
ร้านพิพัฒน์ โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
24 ถนนพหลโยธินสายเก่า ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)371536 370973 Fax.FAX326-383
หจก.กอบกิจวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
50/87 ถนนสุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
บริษัท ในบ้าน จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
36/10 หมู่ 4 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.(036)302456-7
ดวงอุทัยพานิช :: จังหวัด สระบุรี
78/6 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 10800 Tel.(036)221651 ,316114
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.มานะช่าง :: จังหวัด สระบุรี
43 ถ.พหลโยธิน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.(036)266123
สมเกียรติพานิช :: จังหวัด ลพบุรี
65/2-31 หมู่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 Tel.(036)436105 / 638152
รัตนกิจพานิช :: จังหวัด สระบุรี
172-174 ข้าง ธ.กสิกรไทย ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel.(036)212556
โรจนา (1998) :: จังหวัด สระบุรี
282/1 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี 18150 Tel.(036)365798
กิมหลี 2 :: จังหวัด สระบุรี
89 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel.(036)341043 Fax.(036)344477
บริษัท สหชัยธุรกิจก่อสร้าง 1993 จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
323 หมู่ 9 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 Tel.036 359106 359115
รุ่งวิวัฒน์ :: จังหวัด สระบุรี
193/14-15 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.(036)337424 Fax.036 371-296
หจก.ตระกูลไทยศิริเครื่องก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
25 หมู่ 2 ถ.สมุทฯ-ป๊อกแป๊ก ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel.036 333031-2 Fax.036 333032
หจก.อ.ไพศาลวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
24 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel.036-341286
สระยอการค้า :: จังหวัด สระบุรี
50/8 ม.11 ถ.พระพุทธบาท-ท่าเรือ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel.(036) 266707
หจก.ไทยสวัสดิ์ค้าวัสดุและโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด สระบุรี
149/1 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel.(036)246299
ทวีวัฒน์ วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สระบุรี
5/5 หมู่ 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 Tel.(036)357633
ลิ้มเจริญอะไหล่ยนต์ :: จังหวัด สระบุรี
548 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี Tel.(09)1163255
มารวย :: จังหวัด สระบุรี
53/37 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel.036 305067
นิธิศ :: จังหวัด สระบุรี
198 หมู่ที่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel.(036)330191 Fax.(036)341684
นุชรีย์ (ชูชาติปิโตรเลี่ยม) :: จังหวัด สระบุรี
69/2 หมู่ 5 ต.ทุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี Tel.036-733008
บริษัท ชัยเกษมสติลแอนด์ทูลล์ จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
141/17 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18000 Tel.036-244-975-7 Fax.089-1034238
บริษัท ไลอ้อน เม็ททอล ซีท จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
309 หมู่ที่ 9 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel.088-2591361 Fax.036-247211
ลิ้มหมงเฮง :: จังหวัด สระบุรี
402 หมู่ที่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 Tel.089-6730909
บริษัท เวลดิ้ง อลอยส์(ประเทศไทย)จำกัด :: จังหวัด สระบุรี
18 หมู่4 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล สระบุรี ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel.036-373701 Fax.FAX
ล.ประเสริฐการค้า :: จังหวัด นครสวรรค์
41-43 ถนนศรีเทพ 1 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.(056)262376 Fax.(056)261710
หจก.ชุณห์ดีพาณิชย์ :: จังหวัด นครสวรรค์
197-199-201 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.(056)261575
ร้านไพโรจน์ :: จังหวัด นครสวรรค์
1709/29 ถนนศรีเทพ 2 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.(056)261673
ร้านสหะเคี้ยง :: จังหวัด นครสวรรค์
1 หมู่ 1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.(056)269000
เจริญชัยวัสดุ 2 :: จังหวัด นครสวรรค์
46,48,50,52 ถ.ตีคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056 261117 Fax.056 261772
ลี้ตวงกี่ (สาขา 2) :: จังหวัด นครสวรรค์
38/1-2 ถนนสารนิช อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-261711
กิจไพศาลฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครสวรรค์
336/1 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภวารีเคหะ :: จังหวัด นครสวรรค์
1-3 ถนนหัสนัยน์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-261751
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาคลีวัสดุ :: จังหวัด นครสวรรค์
2026 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.086-5912212
บริษัท ตั้งเล่งเส็งตาคลี จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
633 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-261274,261284 Fax.262120
บริษัท กิจไพศาลค้าไม้ (2530) จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
170-172 ถนนพหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-261506,261862 Fax.261511
ช.มานะช่าง :: จังหวัด นครสวรรค์
357/1 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 61000 Tel.056-261195
ช.เมืองทอง :: จังหวัด นครสวรรค์
14/2 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 Tel.056-241355,241510
แป๊ะโอ่ง :: จังหวัด นครสวรรค์
13 ถ.พหลโยธิน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-262068 Fax.089-839-6282
ร้าน สหมิตรค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
235 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 Tel.056-262068
ส.พงษ์ทอง :: จังหวัด นครสวรรค์
66/1 ข้างโรงแรมต้นไทร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-262410
ช.เมืองทองตาคลี :: จังหวัด นครสวรรค์
145,147 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 Tel.056-261164
ร้าน ส.พงค์ศุทธิ์ :: จังหวัด อุทัยธานี
225/1 ถนนท่าช้าง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 65000 Tel.(055)511416
ร้านวัฒนโชค :: จังหวัด อุทัยธานี
554 ถนนศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 65000 Tel.(055)511438
อุทัยภัทรภัณฑ์ :: จังหวัด อุทัยธานี
3/4 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ร้าน รุ่งเรืองภัณฑ์ :: จังหวัด อุทัยธานี
406 หมู่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 Tel.(056)546142-539053
ร้าน ชินวัตร :: จังหวัด อุทัยธานี
26/1 ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 Tel.(056)513855
วิมลรัตน์ :: จังหวัด อุทัยธานี
174/5-6 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 Tel.056 - 531050
ร้านกิจเจริญ :: จังหวัด อุทัยธานี
390/9-11 ม.5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 Tel.056-531098
ร้านวัฒนภัณฑ์ :: จังหวัด อุทัยธานี
554 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 Tel.056-511438
สำราญวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด อุทัยธานี
110/3-4 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 Tel.056-5124444,01-7854440
ร้านเจนจิราคอนกรีต :: จังหวัด อุทัยธานี
47/1 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 Tel.056-545024,083-1666441
ร้าน อภัยเทศพานิช :: จังหวัด อุทัยธานี
86/3 หมู่1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 Tel.089-8588785
ตั้งรุ่งเรือง :: จังหวัด อุทัยธานี
160/2 หมู่ที่ 2 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
107 หมู่ที่ 3 ถ.ระเบาะไผ่ - โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel.316-3636-43 Fax.316-499
ร้านระยองเฟอนิช :: จังหวัด ระยอง
84/21 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038) 612947
ห้างหุ้นส่วนจำกัด งี่ฮะฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ระยอง
193 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)681019
ร้านอภิชาติฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ระยอง
055 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)612931
บริษัท เตีย เฮียบ ล้ง จำกัด :: จังหวัด ระยอง
144/25-28 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.038-611094,613088,613019 Fax.038-876550
ร้านบุญเกื้อพานิช :: จังหวัด ระยอง
157/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.(038) 669333
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ตระกูลภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
151/5 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 Tel.038-681071,682283 Fax.038-682283
ก.สะพรั่งภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
323/1 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.038-671492
ร้าน พ.อุดมภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
289/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.(038)671730
ช.สะพรั่งภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
163/3-5 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.038-669678,669679
หจก.ระยอง เจ-ซัพพลาย :: จังหวัด ระยอง
44/1 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.(038)881106,01-9186877 Fax.(038)601626
ร้านตั้งตังฮึ้ง :: จังหวัด ระยอง
24 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.(038)601167
บ้านฉางตังล้งจั่น :: จังหวัด ระยอง
51/15 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.038-603793,01-9837856 Fax.038-602434
หจก.รุ่งทองวัสดุภัณฑ์ แอนด์ แมชชินเนอรี่ :: จังหวัด ระยอง
160/1 หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.038-964216,089-8323646 Fax.038-964217
เค.ซี.ภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
9/6-7 หมู่ 6 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-642-120,686-412
สมปอง (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ระยอง
34/7 ม.4 ถ.สาย 36 บางนา-ตราด ต.พัทยา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.081-6548580
ร้านปิยะกิจ :: จังหวัด ระยอง
26/2 ม.4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.086-6699397,086-6857607
ตั้งอู๋ฮวด :: จังหวัด ระยอง
873 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)611136,610883,612549
ร้านก้าวหน้าพาณิชย์ :: จังหวัด ระยอง
69/4-5 ศูนย์การค้าสาย 3 อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)611692
พัฒน์ภัณฑ์ 96 :: จังหวัด ระยอง
141/13 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)611535
ระยองไทยเจริญ :: จังหวัด ระยอง
018-022 ถนนอำนวยสุข อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)611353
หจก.ระยองตั้งตังเซ่ง :: จังหวัด ระยอง
058/1-2 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)613502
ร้านสุรชัยโลหะกิจ :: จังหวัด ระยอง
21/1 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ร้านธนภัณฑ์อุปกรณ์ :: จังหวัด ระยอง
7/13-14 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)613461
ร้านธนากิจ :: จังหวัด ระยอง
057/1-3 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)613868
หจก.ระยองไทยรุ่งเรือง :: จังหวัด ระยอง
558 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)612069
ร้านเทียนฟ้า :: จังหวัด ระยอง
51/8-10 ศูนย์การค้าระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)611647
หจก.ระยองฮาร์ดแวร์แอนด์แมชชีนเนอรี่ :: จังหวัด ระยอง
125/24 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)613892
หจก.บุญทวีโลหะภัณฑ์ 1992 :: จังหวัด ระยอง
144/64-67 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.(038)614595
ร้านตั้งคิมเส็ง :: จังหวัด ระยอง
97/11 ถนนรักษ์ประศาสนเกษม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.(038)641184
ร้าน พี.เอ็น.สติล :: จังหวัด ระยอง
86/1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.(038)602419
ร้านสยามภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
109/1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.(038)672249
บริษัท ทองไทย ซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด ระยอง
217 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.(038)671125
ร้านระยองเพนท์เตอร์ :: จังหวัด ระยอง
2/30-32 ซ.สองพี่น้อง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ร้าน สุทธิพงษ์ :: จังหวัด ระยอง
148/1 ถนนบ้านฉางพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.038-880058 01-5773877
ร้าน โพธิ์สุวรรณ :: จังหวัด ระยอง
55/11 หมู่ 10 สามแยกค่ายลูกเสือ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-892312,01-4598742
เพิ่มสินวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ระยอง
321 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.038-659035
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสรุ่งเรือง :: จังหวัด ระยอง
16/21 หมู่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel.038-652400
บริษัท เซ็นทรัล แมช จำกัด :: จังหวัด ระยอง
21/2 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย 36 ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel.01-6838807
ร้านระยองซัพพลาย :: จังหวัด ระยอง
272/2 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เลิศลำเลียง :: จังหวัด ระยอง
87 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ทองไทยฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ระยอง
199/5 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ร้านเจริญทรัพย์ฮาร์แวร์ :: จังหวัด ระยอง
2/10 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.038-882689,01-4354066
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กรุ่งเรือง :: จังหวัด ระยอง
16/11 ม.2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-868364 Fax.038-868365
บริษัท เอ็ม พี โลหะ จำกัด :: จังหวัด ระยอง
458/8 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 Tel.038-941885-6
มารวยค้าไม้ :: จังหวัด ระยอง
16/2 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel.086-3286004 Fax.038-993208
ร้านอิงไม้แดคคอร์ :: จังหวัด ระยอง
10 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.086-3365820-086-5740396 Fax.038-671424
โชคเจริญทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ระยอง
382 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.081-7230116,084-1097854 Fax.038-606552
บริษัท ที.เค.เฟอร์เทค จำกัด :: จังหวัด ระยอง
27 ม.1 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.038-675064 Fax.038-675063
คุณธีรพร พัฒนชัยกิจ :: จังหวัด ระยอง
อ.แกลง จ.ระยอง Tel.083-1383102
บริษัท อุ่นเคหะภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด ระยอง
94/1 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.038-672911/083-8923026 Fax.038-672911
บริษัท บ้านค่าย ช.อำนวยทรัพย์คอนกรีต จำกัด :: จังหวัด ระยอง
144 ม.4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-641374,081-9360272
ร้านระยองเพ้นท์เตอร์บ้านค่าย 2549 :: จังหวัด ระยอง
145 ม.6 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-641179/876590/084-1114150 Fax.084-1114150
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ แอนด์ แฟคเตอร์รี่ ซัพพลาย :: จังหวัด ระยอง
12/6 ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel.038-947118,089-1413949 Fax.038-947118
คุณแสงจันทร์ ยุบลพาศ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ระยอง
574/3 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 24100 Tel.086-8319134(ใหม่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณวัชร ก่อสร้าง :: จังหวัด ระยอง
88/11 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel.038-681444-5/083-1185835 Fax.038-682283
บริษัท สุทธิพรระยอง(1992) จำกัด :: จังหวัด ระยอง
301 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.038-611802,620911
ยุพินนานาภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
9/1 ม.1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 Tel.038-806153,086-3458653
บริษัท เอช โกรว์ จำกัด :: จังหวัด ระยอง
5 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.038-671957,672406,887126-7
คุณวิทวลา ภัทรเมฆินทร์ :: จังหวัด ระยอง
135/17 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Tel.081-8874005
บริษัท แมคมาสเตอร์ ระยอง จำกัด :: จังหวัด ระยอง
267/1-3 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 Tel.038-607011,-607012 Fax.038-607010
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ระยอง
45/6 ม.2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel.086-3294654
ร้านภูมิวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
4/2 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.038-872592,086-3114858
ร้านเจริญทรัพย์ เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
41/2 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.038-659479,081-6834283
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเพชร เคพี เอ็นจิเนียริ่ง :: จังหวัด ระยอง
44/3 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.085-5570701,038-659739
ห้างหุ้นจำกัด บุญเจริญพัฒนา คอนสตรัคชั่น :: จังหวัด ระยอง
97/1 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel.038-038048,081-7035072 Fax.038-038047
ร้านตังเซ่งบ้านฉาง 2007 :: จังหวัด ระยอง
147/15 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
หจก.พรทิพย์ค้าวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ระยอง
199/19 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21130 Tel.081-3737914,038-636585-7 Fax.038-636098
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสบายการโยธา :: จังหวัด ระยอง
1192 ม.4 ถ.ชากบก-เชิงเนิน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel.038-895151,081-6533787
แอ๊ด อลูมิเนียม แอนด์ สตีล :: จังหวัด ระยอง
192 ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel.038-878101,086-8218322 Fax.038-8780101
พิชิตเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ระยอง
16 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel.086-8458782
บริษัท อณุภา จำกัด :: จังหวัด ระยอง
135/34 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel.087-5417068
ต.แสงเจริญ :: จังหวัด ระยอง
682 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 Tel.038-806310,806275,039-371390
บริษัท เอส.พี.เอส.โคออพเพอเรท จำกัด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
74 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ร้านนำไทยพานิช :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
50-54 ถนนไพบูลย์วัฒนา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel.(038)541052
ร้านเบ๊เต็กฮวด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1345 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.(038)551468 Fax.038-836247
โรงงานวนาการ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1271/1 หมู่ 6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์ ซัพพอร์ต :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
128 ถ.เอมอรอุทิศ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.01-8614168 Fax.038-814440
บริษัท ลิ้มฮวดเส็งค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1-7 ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.038 511262 Fax.(01)6394441
ร้าน พ.ศิริภัณฑ์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
39-41 ถนนชุมพร ต.บาดบ่อบัว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.(038)511256
ร้าน ณรงค์การค้า :: จังหวัด สระแก้ว
86 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel.241772
ร้านเทพไทยเทรดดิ้ง นางจิ้นเอี้ยง แซ่โค้ว :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
100-102 ถนนประชาเนรมิตร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel.(038)541197
ร้านพนมพานิช :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
4-6 ถนนพนมพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.(038)557343
หจก.ไพรินพาณิชแปดริ้วค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
24-26 ถนนเกื้อกูล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.(038)511314,51337,512260
ช่างชินสีรถยนต์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
154/7 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.038 - 551898,01-4142000
บริษัท มหาพรซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
79 หมู่ 3 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel.(038)853200,01-9422930 Fax.038-853202
ร้านพานิชเจริญดีฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
156/2 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel.038-589197,851284 Fax.038-851322
ร้าน กม.7 ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
478 หมู่ 6 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel.038-136443-5,087-6080487
ท่าตะเกียบค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
441 หมู่ 4 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel.038-508049
ร้าน ไทยพนมค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
589 หมู่ 14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel.01-9429255,01-9329369
สมพงษ์ค้าไม้ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
519 หมู่ 4 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.038-551058
คงสวัสดิ์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
19/1 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel.038-541030
สนามชัยอิฐบล๊อก :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
289/5 หมู่ 4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
ป.เจริญวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
87 หมู่ 4 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel.038-541734,848146-7
หจก.สยามเพนท์ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
48/26-27 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.038 845893-4
ทรงพลนานาภัณฑ์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
34/2 หมู่ 2 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel.038 557459
รัศมีวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
17/1 หมู่ 1 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel.038 577006 Fax.038 577247
หจก.ธ.ศิริวัฒนาค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
184/1 หมู่ที่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel.(038)581080,581081 Fax.(038)581221
โรงค้าไม้เตียกี่ฮง :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
40 หมู่ 5 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel.(038)581111-2
ร้าน ธงไทย :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1415-1416 หมู่ 1 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.(038)551539
สัมพันธ์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
22/3 หมู่ 3 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.(038)820241 821752
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ทวีทรัพย์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
29 หมู่ 2 ถ.บางน้ำเปรี้ยว-องครักษ์ ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel.(038)581-115 Fax.
เอี่ยมพาณิชย์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
74/5 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel.038 827236 Fax.FAX 038 827236
ร้านกล้วยค้าไม้ (หน้าสนามมวยนานาชาติ) :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
23/28-9 ถ.เทพคุณากร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.038 821-696 Fax.01-8097338
โชคชัยสุขภัณฑ์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
129/11 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.038-551029 Fax.FAX 038-838188
สินสมุทรฟาร์ม :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
442 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.038-596005 Fax.01-8652298
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.ฮาร์ดแวร์(2008) :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
288-292 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.038-981-251 Fax.086-3121127
โชคอำนวยศิลป์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
63/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel.038-851104,089-6991457
นายเดชา โชคชัยไพศาล(โรงค้าไม้เสริมไทย) :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
9 ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel.038-595216-7 Fax.038-595217
โสพิศ เฟอร์นิเจอร์ไม้ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel.087-0486637,089-2479410
เจ พี สีรถยนต์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
169/2 ม.6 ถ.พนมบ้านสร้าง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel.085-1289277
บริษัท เฮงเทพราชค้าไม้ จำกัด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
36/1 ม.1 ซ.เทศบาลเทพราช ซอย 9 ถ.อ่อนนุช-เทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel.038-525682,59596
บริษัท เอช.ไอ.วาย.เค.จำกัด :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
277 ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel.038-502024,502028 Fax.038-502033
ท่าข้ามค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
111/62 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel.038-828331,089-5063749
ร้านนำชัยค้าวัสดุ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
1/17 ม.2 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel.038-570515
เจริญทรัพย์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
205/2 ม.7 ต.ท่าสะอ่าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel.083-2476996
ร้านสนามชัยฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
689/3 ม.4 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel.081-8420549,081-3733966
ผู้ใหญ่ตึ๋ง ภานุมาศ :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
23/5 หมู่ 16 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel.089-4030758,086-8379458
พานิชเจริญดี :: จังหวัด ฉะเชิงเทรา
94/54 ม.9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel.038-575972,575883 Fax.038-575989
กัญญา (ร้านบัวผันเซ็นต์เตอร์) :: จังหวัด ปราจีนบุรี
53/1 หมู่ 7 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ร้านไพศาลพานิช :: จังหวัด ปราจีนบุรี
509 ถนนราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211224 Fax.085-396-6265
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์ ส.ทวีภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
126/3 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel.(037)281825-6 Fax
บริษัท พรสมบูรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
269 ถนนปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037) 211688,212538-9
ร้านจ้อยการค้า :: จังหวัด ปราจีนบุรี
113-115 ถนนปราจีนธานี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211664
ร้านเจี่ยซ่งเส็ง ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
174 หมู่ 2 ถ.ศิวบูรณ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-291454
หม่งเส็ง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
51 ถนนศิวบูรณ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-291371
ร้านเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด สระแก้ว
1071-1072 ศูนย์การค้าวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
สุมานันท์ :: จังหวัด สระแก้ว
10/10-11 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel.(037)231034 Fax.081-8178057
ส.เจริญพาณิชย์ :: จังหวัด สระแก้ว
16/1 ม.1 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.(037)251072
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจสุขภัณฑ์ :: จังหวัด สระแก้ว
428 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel.(037)241-475 ,242-090 Fax.(037)242-090
ศักดิ์เจริญการค้า :: จังหวัด ปราจีนบุรี
192-196 ถนนเจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.(037)281069,281244,081-8325451
เซ่งเฮงหลี :: จังหวัด สระแก้ว
62-64 ถนนเจ้าพระยาบดินทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 25120 Tel.(037)231153
ร้านนานาภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
85/2-3 ถนนเทศบาลดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211408
ร้านมงคลชัย :: จังหวัด ปราจีนบุรี
85 ถนนเทศบาลดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)213693 Fax.081-6523354
หจก.ศุภผลปราจีน :: จังหวัด ปราจีนบุรี
403-411 ถนนราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211294
ร้านวิจิตรพาณิชย์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
83/10/11 ก ถนนเทศบาลดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211426
บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
225 หมู่ 7 ถนนสุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.(037) 276142 01-4452631
ท.เจริญพานิช :: จังหวัด ปราจีนบุรี
6/1 ถนนศิวบูรณ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.(037)291104,081-30480291
ร้านเลี่ยงฮวด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
311 ถนนเจ้าสำอางค์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.(037)281049
จิวง่วนฮะ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
3-5-7 ถนนเทศบาล ซอย 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211278
ร้านเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
33 จ ตลาดหน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211506
ร้านงี่ไถ่ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
30/4จ ถนนราษฎร์ดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)211268
ร้านกิจมงคล :: จังหวัด ปราจีนบุรี
39,41 ถนนแก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)213276
ถิรวัฒน์การค้า :: จังหวัด ปราจีนบุรี
239 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel.(037)271001/271032 Fax.(037)27103
ช.เจริญภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
239/8-9 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.(037)276097,081-3042359
ร้าน ส.ทวีภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
126 ต.เมืองเก่า สี่แยกสามทหาร อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.(037)281154
โชคชัยวัสดุ :: จังหวัด สระแก้ว
105 หมู่ 9 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.(01)6166583 Fax.(09)2419101
ร้านเอนกภัณฑ์ :: จังหวัด สระแก้ว
661-663 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel.(037)261097
ร้าน จ.ประดิษฐ์ :: จังหวัด สระแก้ว
115/1-2 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
ร้านศิริชัย :: จังหวัด สระแก้ว
17 ค ตลาดวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.(037)251188
ร้าน ดอกหญ้าไพศาล :: จังหวัด ปราจีนบุรี
86/2 หมู่ 2 บ้านโง้ง ถ.สุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.3846880 -7538043
เซ่งเชียงพาณิชย์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
27-29 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel.(037)279-132 Fax.089-1369789
ถ.เจริญ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
72-74 ถนนราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.037-211008
ร้าน สุขไพบูลย์ :: จังหวัด สระแก้ว
392/1 หมู่ 1 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.(037)251505 ,251173
ไพรัญการค้า :: จังหวัด ปราจีนบุรี
149 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.(01)782-9307
โชควัฒนาวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สระแก้ว
253 หมู่ที่ 3 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 Tel.(037)511329
โชคชัยรุ่งเรือง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
18/2 หมู่ 2 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel.037-405633
บ้วนฮงเส็งวัสดุ :: จังหวัด สระแก้ว
657/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel.(037)515051 Fax.(037)515050
ร้าน ย่งเส็งฮง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
319-321 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.037 281-050
หจก.สหกิจถาวรภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
19 หมู่ 8 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037 410555-7
บริษัท กิตติฮาร์ดแวร์ จำกัด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
789 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel.(037)202-900 Fax.(037)202-700
หจก.จงวิศาลเจริญภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
100 หมู่ที่ 8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.(037)276328
จงจิตต์การค้า :: จังหวัด สระแก้ว
46/1 หมู่ที่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 2700 Tel.(037)511106
บ้านนายช่าง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
104/7 หมู่ที่ 7 ถ.ปราจีนธานี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.(037)471292 Fax.(09)1443336
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพานิชคลองรั้งวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
59 หมู่ที่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel.(037) 208111-3 Fax.(037)208637-8
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังสมบูรณ์วัสดุ :: จังหวัด สระแก้ว
41 หมู่ 10 ต.วังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 Tel.(037)516268 Fax.(09)7494095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.กิมเจริญ :: จังหวัด สระแก้ว
205 หมู่ 7 ต.วังสมบูรณ์ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 Tel.(037)516283 01-6194824 Fax.037-516075
ดำเนินคอนกรีต :: จังหวัด สระแก้ว
240/1 หมู่ 2 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.037 251175 Fax.01 8191039
เหล็กโพธิ์งาม :: จังหวัด ปราจีนบุรี
225 ม 8 ถ.สุวรรณศร ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.03-291-338 Fax.09-5504047
ร้านแสงทองเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด สระแก้ว
336 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 Tel.037-241243 Fax.01-1058068
อ.รุ่งเรืองโลหะ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
9 หมู่ 8 ถ.ปราจีนธานี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel.037-212103-4 Fax.09-8319624
ท่าเกษมสุขภัณฑ์ :: จังหวัด สระแก้ว
2 หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 7200 Tel.06-5410072 Fax.09-7868773
สายชลการช่าง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
129/4 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี Tel.09-9304196 Fax.037-276945
สมยศการช่าง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
185 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี Tel.086-1430381 Fax.037-276-771
วังน้ำเย็นสุขภัณฑ์ :: จังหวัด สระแก้ว
212 หมู่ 10 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 Tel.037-251629
สมรการค้า :: จังหวัด ปราจีนบุรี
215 หมู่ 2 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี Tel.037-410553 Fax.081-8626434
วิเชียร พนมเขตต์ (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ปราจีนบุรี
129 หมู่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.089-0245711
ร้านสายชลการช่าง (ศาลพระภูมิ) :: จังหวัด ปราจีนบุรี
140 หมู่ที่ 1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.037-276945 Fax.089-9304196
ภ.โชคไพบูลย์ :: จังหวัด สระแก้ว
199 หมู่ 6 ต.บ้านใหญ่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel.081-9821039
ก.นานาภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
204 หมู่ 3 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel.037-276106 Fax.037-276962
บริษัท กม.199 ซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
339/277 หมู่ 5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.037-290148,081-9823755 Fax.037-290149
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.อินดัสเตรียล ซัพพลาย :: จังหวัด ปราจีนบุรี
133/12-13 ม.5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.037-290148,290169 Fax.037-290149
ร้าน เต็ง 1 ตอเงิน :: จังหวัด ปราจีนบุรี
51/2 ม.10 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.081-7560187
ร้าน ทานตะวัน :: จังหวัด ปราจีนบุรี
333-333/1 ม.6 ซ.กบินทร์บุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.037-290350,089-8838042
ตระกูลแก้วเจริญ (ร้านฝาสูบ) :: จังหวัด ปราจีนบุรี
254 ม.6 บ้านสระดู่ ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.089-6634020,086-7955923
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์วิรัตน์ก่อสร้าง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
444 ม.2 ถ.ประชาบดินทร์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-291424
ร้านพัฒนภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
223 ม.12 ถ.สุวรรณศร (บ้านโคกหอม) ต.เมืองเก่า อ.กบิทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel.037-282345,081-8629292
ร้านกุ่ยฮวด :: จังหวัด ปราจีนบุรี
323,325 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel.037-281296
นายวิบูลย์ จิรัฐิติเจริญ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
37 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-291561,291562
พี.พี.มอเตอร์อิเลคทริค :: จังหวัด ปราจีนบุรี
22/2 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel.086-4284232
ร้าน มงคลสุขภัณฑ์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
63/1 ม.2 ต.ไม้เค็ต อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel.037-405377,087-3360874
ร้านแม่กิมลี้ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
70-72 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel.037-211163,081-8636524
กิจบรรจง :: จังหวัด ปราจีนบุรี
2 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel.037-271012,081-9036240 Fax.037-402203
เค เค ดี ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด ปราจีนบุรี
606/253 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel.083-7777511 Fax.037-466085
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งย่งเฮงวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครนายก
ข 4 316/1 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 Tel.(037)311420 Fax.312-427
ร้าน ลิ้มเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครนายก
120/1 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 Tel.(037)322291-2 /391045 Fax.(037)322291
ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครนายก
ข/4 349-350 ถนนพานิชเจริญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel.(037)311216
ร้าน ป.เจริญกิจ :: จังหวัด นครนายก
91/14 หมู่ 5 ข้างธนาคารกรุงไทย อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.037 381070
หจก.สหะชัยวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครนายก
66/4 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.(037)381315
ร้านซินแซฮั๊วะ :: จังหวัด นครนายก
489-490 ถนนพานิชเจริญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
บริษัท สมบูรณ์กิจวัสดุก่อสร้าง 1992 จำกัด :: จังหวัด นครนายก
24/5 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.037-381038-9
บัวพาณิชย์รุ่งเรือง :: จังหวัด นครนายก
148 หมู่ที่ 10 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 Tel.(037)322474
พ.เจริญโลหะ :: จังหวัด นครนายก
ข-1288-29 ถ.สาลิกา-นางรอง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel.(037)313145
หจก.เฮี้ยงเจริญกิจ :: จังหวัด นครนายก
ข3 229/17-19 ถ.พาณิชย์เจริญ อ.เมือง จ.นครนายก Tel.(037)311-215 Fax.FAX037 311-583
อนุพนธิ์พาณิชย์ :: จังหวัด นครนายก
18/2 หมู่ที่ 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 2600 Tel.037-313101
รุ่งโรจน์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครนายก
21/5 หมู่ 6 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel.037-326733 Fax.081-870-7716
ไพบูลย์ศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครนายก
12 ม.8 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.081-990-9368
สาศิริเจดีย์ :: จังหวัด นครนายก
69 ม.12 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.089-0168060
ส.สมบัติเจดีย์ :: จังหวัด นครนายก
148 ม.7 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.089-6042002,081-5769254
ร้านคุณเฟย :: จังหวัด นครนายก
164 ม.8 ต.ศรีกะอ่าง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.037-306446,087-9743212
เฮงเจริญ :: จังหวัด นครนายก
95 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 Tel.037-281599,087-5879862
กิตติคุณเจดีย์ :: จังหวัด นครนายก
1 หมู่ 3 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel.086-8380484
เจ๊เล็ก ศาลพระภูมิ (หนองเตย) :: จังหวัด นครนายก
137 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel.089-5455210,089-7531957
ร้านต้อยเจดีย์ :: จังหวัด นครนายก
112 ม.8 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.081-7812941
รำไพ ศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครนายก
112 ม.8 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.081-7812941
นุษกร โต๊ะหินอ่อน :: จังหวัด นครนายก
32 ม.7 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 Tel.037-326474,081-8397386
ร้าน ธ.กุศลส่งวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครนายก
123 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.037-383061,383460
นายเด่น ตั้งกองเกียรติ :: จังหวัด นครนายก
116 ม.8 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100 Tel.087-0760971
บ้านนาอ๊อกซิเย่น :: จังหวัด นครนายก
37/3 ถ.บ้านแก่นคอย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel.037-324201
ร้านอุดมมงคล :: จังหวัด สระแก้ว
195 ม.7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 Tel.037-445113,081-8616521
วัฒนาค้าวัสดุ :: จังหวัด สระแก้ว
794 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel.081-9546643
ร้านธนกฤต :: จังหวัด สระแก้ว
1032-33 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel.037-26-1119,080-9909679
บริษัท อรัญพัฒนาวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด สระแก้ว
151 ม.6 ถ.ธนะวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel.037-231769,037-223387 Fax.037-22338
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติมาการโยธา :: จังหวัด สระแก้ว
278/2 ม.7 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 Tel.037-512209-10,087-6004157
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.อินเตอร์ โฮมโปรดักส์ :: จังหวัด สระแก้ว
135 ม.5 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel.081-9700181
บริษัท วี เจ แอลคอนสตัคชั่น จำกัด :: จังหวัด สระแก้ว
517 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel.037-241558 Fax.037-241943
อ.เฉลิมเอ็นเตอร์ไพรส์ :: จังหวัด นครปฐม
24/61,64,65 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)223-134-7/ (01)430-5345 Fax.(034)223138
ร้านโง้วง้วนเซ้งเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
74/139 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม แขวงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(02)420-2116
หนองโพค้าไม้ ราชบุรี
35/2 หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.032-389168 fax 351064 01-92393
ร้าน ส.พัฒนาภัณฑ์ ราชบุรี
226/3 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338679
ต.กิจเจริญ ราชบุรี
207/44-45 ถนนอัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337246
ร้านวิเศษชัย ราชบุรี
445 ถรรไกรเพชร (ห้าแยกสะพานแดง) อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338522
กอบชัย ราชบุรี
24/15-16 ถนนไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337585
ร้าน ลิ้มต่งหมงค้าวัสดุ ราชบุรี
134/3 หมู่ที่ 3 ถ.บางแพ-ดำเนิน ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel.032-349917
ร้าน ส.พัฒนโลหะกิจ ราชบุรี
366/3 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338679
วงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์ ราชบุรี
138/1 หมู่ที่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.032-261439
ร้าน โชคชัยพานิช ราชบุรี
329/1 ถ.ราษฎรเกษม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-281441
ร้านอมรเคหะภัณฑ์ ราชบุรี
32-34 ถนนทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)211311
ร้านรุ่งชัย ราชบุรี
89-91 ถนนบ้านปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)221007
ร้านย่งฮวดเฮง ราชบุรี
178-182 ถนนทรงพล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)211649
ศุภชัยวัสดุภัณฑ์ ราชบุรี
216/8-9 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-338359
สุทธิพงค์ค้าวัสดุ ราชบุรี
1 ถนนหน้าอำเภอ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.(032)231295
ย่งจี่เซ้ง ราชบุรี
36 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
แสงชัยพาณิชย์ ราชบุรี
176/6-7 ถ.เจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-326913
ร้าน กิตติภัณฑ์ ราชบุรี
246/4 หมู่ที่ 4 ถ.บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.032-346507 345137
หจก.ตั้งเจี้ยเฮง ราชบุรี
5 ถนนหน้าอำเภอ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.(032)231295,01-9013529 Fax.(032)355177
เสริมทวีทรัพย์ ราชบุรี
174/5 หมู่ที่ 7 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)352029,300189,01-9437982
อรุณกิจ ราชบุรี
3/3 ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)211658
ชยานนท์ ราชบุรี
7/14 ถนนแสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)221875
ร้านรัตนพานิช ราชบุรี
709/1-2 ซอยสามัคคี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.(032)231248
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลี้ฮะเฮง ราชบุรี
50 ถนนราษฎรอุทิศ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.(032)231048 231065
เตียอ่วยง้วน ราชบุรี
143 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338086
อึ้งเงียบหยู ราชบุรี
135 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337489
ตั้งย่งเส็งจั่น ราชบุรี
95-97 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337055
ร้านสุทธิภัณฑ์ ราชบุรี
207/4 ถนนอัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338293
มนัสชัย ราชบุรี
183 ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337912
หจก.ต.พัฒนาการราชบุรี ราชบุรี
77/1-2 ถนนคฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-321671-2
ปรีชาโฮมมาร์ท ราชบุรี
295/19 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)337871
ร้านชัยวัฒนา ราชบุรี
10 ถนนอัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338185
หสม.สมลักษณ์ ราชบุรี
184/1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์(ตรงข้ามวัดศรีชมภู) อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.(032)338803
ร้าน ก.พรดำเนินพัฒนาค้าไม้ ราชบุรี
89/1 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 Tel.(032)241118
บริษัท วี.เอส.เอ็ม.เทคโค-ออร์โปเรชั่น จำกัด ราชบุรี
162/54 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-310567-9 Fax.032-325601
ร้าน 3 ว.พานิช ราชบุรี
78/11 หมู่ 6 ถนนเขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)221436 Fax.70110
ณัฐพลฮาร์ดแวร์ ราชบุรี
7-8 หมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.(032)397489,081-8491240
หจก.ดำรงรักษ์เคหะภัณฑ์ ราชบุรี
100 หมู่ที่ 2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel.(032)349363,381212
แสงอุทัยค้าวัสดุก่อสร้าง ราชบุรี
1 หมู่ที่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 Tel.(032)364388-9
บ่วนติ้นฮวดค้าไม้ ราชบุรี
10 หมู่ที่ 5 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.(032)241046,253399 Fax.(032)253399
บรรณาภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ราชบุรี
249/9 หมู่ที่ 5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel.(032)349636,01-8806946
ร้านบางแพ ฮาร์ดแวร์ ราชบุรี
67/3 หมู่ที่ 5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel.(032)383602
วราภรณ์ ราชบุรี
187 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.(032)241114,246242 Fax.(032)345583
สิทธิคุณอะไหล่ ราชบุรี
245/3 หมู่ที่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.(032)254198,345537
วิรัตน์ ราชบุรี
110 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.032-365026,01-5116631
บางแพค้าไม้ ราชบุรี
66/1 หมู่ 7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 Tel.032-349694
ทรัพย์ตะวัน ราชบุรี
173/13 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-321867,318296 Fax.086 6038504
โชคสิรินันท์ ราชบุรี
94/10 หมู่ 1 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.01-7516924,032-340223
สินทรัพย์ไพศาล ราชบุรี
143/1 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-327863
ศิริเคหะภัณฑ์ ราชบุรี
62/1 หมู่ 2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 Tel.032-398532,398448 Fax.01-9422271
บริษัท บ้านโป่งค้าเหล็ก จำกัด ราชบุรี
59 หมู่ 6 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.032-342400-3
ขุนพิทักษ์ค้าไม้ ราชบุรี
118 หมู่ 2 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.01-8255732,032-346624
ดำเนินกลการ 2 ราชบุรี
293/2 หมู่ 4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.032-346790-1
ศิลป์ประดิษฐ์ (ลี้ติ๊ดหลี) ราชบุรี
59-63 ถ.ประชานิยม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.032-211104
ปราโมทย์เคหะภัณฑ์ ราชบุรี
222/9 หมู่ 5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.032-361400
ฤทธิภัณฑ์ ราชบุรี
40/4-5 หมู่ 5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 Tel.032-363320-21
อึ๋งย่งฮวด ราชบุรี
22/5 หมู่ 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.(032)353345-6
ไทยศิลป์ ราชบุรี
95 หมู่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.032-261373
มานพสุนีย์ ราชบุรี
8/3 หมู่ 2 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.09-9187238 Fax.06-0024403
อภิวัสดุภัณฑ์ (วรรณี) ราชบุรี
218 หมู่ 4 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 Tel.01-2530970
จ.ศิริวัฒน์พัฒนา ราชบุรี
5/7-9 หมู่ 1 ต.ชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 Tel.032-364180-1
ส.เจริญซัพพลาย ราชบุรี
169/41 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.01-2990788
ศรีตรังซัพพลาย ราชบุรี
225/11 หมู่ 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.032-221863,01-6438598
ไทยนำเคหะภัณฑ์ ราชบุรี
247 หมู่ 8 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
ส.เจริญการค้า ราชบุรี
15 หมู่ 8 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-363228,339537,01-8584927
สมบูรณ์ภัณฑ์ ราชบุรี
2 หมู่ 8 ต.เกาะพลับเพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-369113,01-9408375
สกลชัย ราชบุรี
187/29 ถนนไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-314161
ปั้นดิน ราชบุรี
195 หมู่ 3 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-312498,03-5206030
ทรงเจริญ (สาขา 1) ราชบุรี
30-34 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-321595,337595
N.K กอบชัย ราชบุรี
3 ถนนท้าวอู่ทอง (ทางไปคูบัว) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-315814,03-9101199
เจริญดีฮาร์ดแวร์ ราชบุรี
370 หมู่ 5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel.032-361611,06-6681689
แสงอุทัยจุฬาภัณฑ์ ราชบุรี
43/4 หมู่ 1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 Tel.032-721043,01-7527177
บริษัท สแทรตทีจี้ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราชบุรี
182/13 ถ.ศรีสุริยงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-310313,310435 Fax.032-328201
บริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จำกัด ราชบุรี
68/5 หมู่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.089-837-7184 Fax.032-317-615
เพชรน้ำ 1 ราชบุรี
49/4 หมู่ 2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.089-610-9532
เอี่ยมเฮง ราชบุรี
34 ถนนรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-337171
อุดมทรัพย์ ราชบุรี
71/5 หมู่ 9 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-381392,086-8020382
เขาแก่นจันทร์ ศาลพระภูมิ ราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.086-1660450
โชคนิพนธ์ ราชบุรี
46/15-16 หมู่ 6 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel.032-342-412 Fax.032-342-404
เรือนภูมิ ราชบุรี
143 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.081-1948229,085-1474835
พรหมศิลป์ ราชบุรี
77/2 หมู่ 5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.083-3148043
เมืองราช ศาลพระภูมิ ราชบุรี
57 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.081-9425235,089-8374324
จับเจริญ ค้าวัสดุ ราชบุรี
74 หมู่ 2 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-737855-6,085-2656585
เรืองรัตน์ ฮาร์ดแวร์ ราชบุรี
9/4 ถนนประชาวาส ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.032-231143,032-323144
ด่านสุขไพศาล ราชบุรี
103/1 หมู่ที่ 1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.081 3047662
บริษัท ยาฉ่ำกิจรุ่งโรจน์ จำกัด ราชบุรี
99/9 หมู่ที่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.032-261201,081-2540152 Fax.032-261202
บ้านไร่คุ้มข้าวบิณ ราชบุรี
138/1 หมู่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 Tel.080-9727579,081-8272552
บริษัท ทีคอนช็อพ จำกัด ราชบุรี
46/3 หมู่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-312976-7,081-7744206
นิดเจริญ ค้าวัสดุก่อสร้าง ราชบุรี
28/23 หมู่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel.032-744056,081-6235144
วนิดาก่อสร้าง ราชบุรี
40/37 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.034-332997,081-0161304
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี ศุภชัยวัสดุภัณฑ์ ราชบุรี
73/8-9 ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-332221-2,081-3721245
บริษัท ช.รุ่งเรือง วู้ดคอมเมอร์เชียล จำกัด ราชบุรี
153/2 หมู่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 Tel.032-261539,261900
เพชรเกษมการค้า ราชบุรี
135 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-732399
เอ.พี.ซัพพลาย ราชบุรี
104/3 หมู่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel.032-391676,080-2853585
ร้านอ้อมใหญ่ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
23/47-48 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 Tel.02-4200300,4310305 Fax.02-8114217
ร้านบัวแสงจันทร์พานิช :: จังหวัด นครปฐม
29-31 ถนนทรงพล อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.(034)243074
ร้านไชยหลี (อุปกรณ์ก่อสร้าง) :: จังหวัด นครปฐม
240 หมู่ 1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)351290
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
33/8 หมู่ 4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 Tel.034-54290004-11
ยินดีพานิช :: จังหวัด นครปฐม
112 หมู่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034) 311231
ร้านซุ่ยเซ่งฮง :: จังหวัด นครปฐม
72/28-29 ถนนหลังพระ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.(034) 241676
บริษัท ไทยเพชรฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
5/9 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 Tel.02-8116954-6 8114602 8116058 Fax.02-811476
หจก.พงษ์ดารณีโยธาและวัสดุ :: จังหวัด นครปฐม
53 หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)311814
บริษัท ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
58 หมู่ที่ 5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel.(034)381145,381202,238349-53 Fax.(034)381283
นครชัยค้าไม้ :: จังหวัด นครปฐม
279/4 หมู่ที่ 1 ถนนนครชัยศรี-ห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)389342,389308,01-4856742
สามพรานฮาร์ดแวร์ (2002) :: จังหวัด นครปฐม
74/5 หมู่ 8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)311174-5 222873-4 Fax.311560
มารีย์เทรดดิ้ง :: จังหวัด นครปฐม
241/5 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตลาดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)311457
ร้านสามพรานคาร์แคร์ :: จังหวัด นครปฐม
50/1-8 หมู่ 8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)311075
ร้านสหภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
73/3 ตลาดท่านา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)331232
ร้านชัยมงคลเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
152/15-18 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)311252
ร้านชินสูน :: จังหวัด นครปฐม
30-31 ถนนพญากง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-258908
ร้าน ส.เจริญเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
117/6 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.(034)242861
ร้านอุดมชัยการช่าง :: จังหวัด นครปฐม
130/17 ตลาดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034) 311226
ร้านศรีไทยพานิช :: จังหวัด นครปฐม
80/95-96 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034) 311043
บริษัท อ้อมใหญ่ค้าไม้ (2002) จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
11/10 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 Tel.02-4200527
ร้านลี้วรพันธ์ชัย :: จังหวัด นครปฐม
79-81 ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-241887 252851 01-8572185
ร้าน ส.ยิ่งเจริญ :: จังหวัด นครปฐม
44/1-2 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
บริษัท คลาสสิกสแควร์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
129 หมู่ 6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel.034 311266
ส.ทวีทรัพย์ เพ้นท์ช็อป :: จังหวัด นครปฐม
65 หมู่ที่ 12 ถนนพลดำริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.(034)234888,01-8118528
ร้านเสถียรชัย :: จังหวัด นครปฐม
99/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.(038)331386,331958
โรจน์สหกิจ :: จังหวัด นครปฐม
82 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel.(034)204311 Fax.(034)204520
แสงโอภาส :: จังหวัด นครปฐม
200/7 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา กิ่ง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.02-8893133-4,4410984
บริษัท แสงไทยโลหะภัณฑ์ (1996) จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
271/1 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.034-391246
หจก.ศรีชัยมงคล (1987) :: จังหวัด นครปฐม
141/2 หมู่ที่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.02-4419360 8002800
บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
99 หมู่ที่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel.02-811-9727-30,420-5679 Fax.02-81181
นายธวัชชัย แซ่เอี้ยว :: จังหวัด นครปฐม
11/110 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.02-4205803
สุรวิช ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
292/21-22 หมู่ที่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.01-8112158 034-234778 Fax.034-301699
สนิทเคหะภัณฑ์ดอนตูม :: จังหวัด นครปฐม
14/1 หมู่ที่ 1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel.034-238530
โชคชัยเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
18/10 หมู่ที่ 1 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.034-391546/236460-1
ลาวัลย์ การไฟฟ้า :: จังหวัด นครปฐม
89 หมู่ที่ 1 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 Tel.(034)383278
บริษัท ดี-ช็อป จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
88/304 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 Tel.02-8140320,8143257
ส.เจตน์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
166 หมู่ที่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.09-2006218
วิชัยภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
583 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.034-284370-1 258876
บริษัท ทรัพย์ดีวัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
163 หมู่ที่ 7 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.02-8141953-4 8144054-6
บริษัท เจพี วู๊ด จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
46/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-332848,333893 Fax.034-231059
ร้าน ศาลายาค้าไม้ :: จังหวัด นครปฐม
6/4 หมู่ที่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.034-297310 297095 Fax.034-297095
นครปฐมฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
292-294 ถนนเทศา ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.034-213412
สมบัติไพศาล :: จังหวัด นครปฐม
106 หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-287735 06-7571438
ช.เจริญกิจเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
37/6 หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-239275 01-7636832
เอกทรัพย์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
63/2-4 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-331165 331620
ส.นครชัยฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
34/6 หมู่ 4 ซอยสว่างอารมณ์ ถ.เพชรเกษม ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-324596
บริษัท ละอองดาว จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
68/6 หมู่ที่ 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.02-8002050ต่อ109(ตุ้ย)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์งิ้วรายค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครปฐม
11/14 หมู่ 3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-299551 Fax.034-338874
ส.ทรัพย์ไพศาล วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครปฐม
177/9 หมู่ 5 ถ.บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.02-4477540,340 01-4465884 Fax.034 246780
ร้านสุเมธเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
505 หมู่ 3 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-229654-7 01-8803902 Fax.034-2291
ร้าน เบิ้มค้าไม้ :: จังหวัด นครปฐม
92/1 หมู่ 1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-229396 01-7635589
เจริญวัฒนา :: จังหวัด นครปฐม
85/2 หมู่ที่ 7 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.034-289144-6 01-3342436 Fax.034-289145
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.วศินพาณิชย์ :: จังหวัด นครปฐม
478 หมู่ 8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.034-301653-4 Fax.034-301655
ศรีทิพย์ อัลลอย แอนต์ สแตนเลส :: จังหวัด นครปฐม
517/1 ถนนเกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-257188 257249
บริษัท แกรมมี่ อีเล็คตริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
17/2 หมู่ที่ 6 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 Tel.02-8109120 Fax.02-8109113
แสงงามสุขภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
116 หมู่ 8 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel.(034)351976/281190
เสรีเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
1/10 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.(034)322058
บริษัท ธรรมนูญค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
524 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel.(034)351628/282106 Fax.(034)282106
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชู (พรพิชัย) ไลติ้ง :: จังหวัด นครปฐม
17/1 หมู่ 3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-227321 089-7678506 Fax.034-227319
ร้านนิพนธ์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
68/3 หมู่ 4 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-395228 081-9446405
ม.มงคลชัย :: จังหวัด นครปฐม
28/650 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 Tel.081-9084627 Fax.02-4318353
สนามจันทร์เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด นครปฐม
184/17 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-241440 089-5478459
บริษัท แพลตตินั่ม อีเลคทรอนิค จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
39/8 หมู่ 6 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-311001,086-3136604
เอกมณีภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
6/19 หมู่ 2 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.080-2542602 Fax.080-2542602
บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
28 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-255629
ชัยมงคลฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
77/61 หมู่ 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-338885,089-8116494 Fax.034-331247
บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
78/2 หมู่ที่ 3 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-239096,034-224056
คุณสมศักดิ์ วรนิสรากุล :: จังหวัด นครปฐม
101 หมู่ 2 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.081-9095181
ปราณี เพลส :: จังหวัด นครปฐม
91/2 ถนนมาลัยแมน ซอย 3 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.034-271740-3,089-1515890 Fax.034-271744
ภีระพานิช :: จังหวัด นครปฐม
26/1 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-200037,086-3782461
ช.ทวีชัย :: จังหวัด นครปฐม
224 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-241058,211840 Fax.089-2125354
ทรัพย์ประเสริฐ 2 :: จังหวัด นครปฐม
38/10 หมู่ 9 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.081-9862397
วันดีค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครปฐม
32/1 หมู่ 3 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.081-2988950,034-395234
ทุ่งรางเทียนศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครปฐม
29/3 ต.วังตะภู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.081-7361457,081-4135152
ทรัพย์มณีสุข :: จังหวัด นครปฐม
50/1 หมู่ 4 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-395178,089-83777457
คุณธัญญารัตน์ (เจ้อ้อย) :: จังหวัด นครปฐม
120/1 หมู่ 6 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.081-9941630
เฮียทอง ศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครปฐม
61/1 หมู่ 7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.081-8170454
บุญมี คอนกรีต :: จังหวัด นครปฐม
28 หมู่ 1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-321804,089-2596915 Fax.034-222816
เทพสุรินทร์ ศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครปฐม
182 หมู่ 11 ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel.085-2923852
โชคสมบูรณ์ศิลป์ :: จังหวัด นครปฐม
36 ม.9 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.081-7058335
ต้อยขายสีศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครปฐม
201 หมู่ 4 ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel.034-381432,087-7531119
ฮั่วคี้ :: จังหวัด นครปฐม
21 หมู่ 5 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel.(034)236370
ส.พงษ์กิจเจริญ :: จังหวัด นครปฐม
7 หมู่ 1 ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 Tel.034-208935 Fax.034-208936
บุญถาวร วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครปฐม
73/70 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel.02-8003577,081-8414481
โรงปูนเจริญสิน :: จังหวัด นครปฐม
55/3 หมู่ 2 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-286338,081-7540396
ชวนชม :: จังหวัด นครปฐม
3/4 หมู่ 2 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
บริษัท วิเชียรค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
87/10 หมู่ 5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel.034-331729
คุณวรวุฒิ บัวแสงจันทร์ :: จังหวัด นครปฐม
117/4 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-323823-4,081-8439601
ศรีจันทร์ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
50/78-79 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-326248
แต้ฮั่วเฮง :: จังหวัด นครปฐม
84 หมู่ 6 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.081-6677120,034-290098
ยินดีสามพราน :: จังหวัด นครปฐม
236/5-6 ต.เทศบาลเมืองสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.034-323761,081-0146633
แสงไพโรจน์ค้าวัสดุ :: จังหวัด นครปฐม
159/143 หมู่ 10 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.083-7753793
บริษัท รุ่งทรัพย์อีเล็คทริคแล็มพ์ จำกัด :: จังหวัด นครปฐม
228/1 หมู่ 1 ถนนพระประโทนบ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.034-229-478,229-455 Fax.034-229478
วงศาคัลเลอร์ :: จังหวัด นครปฐม
95/25 ถนนราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel.032-231143
เจริญทรัพย์ ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครปฐม
14/5-6 หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel.083-0799909,089-8132243
บริษัท แสงชัยซุปเปอร์สตีล จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
923/556-560 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411754 Fax.034-425944
ร้านโอการค้า :: จังหวัด สมุทรสาคร
179/46 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)471149
ร้านสยามวาณิชย์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
239/5-6 ถนนกิจมณี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034) 837568-9
ร้านธนกิจรุ่งเรือง :: จังหวัด สมุทรสาคร
1371/14 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034) 472244
ร้านนานายนต์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
337 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411223 411113 Fax.421215
ร้านชัยยุทธิ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
842 ใกล้ท่าเรือรถไฟมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411821
ร้านเฮียงฮะ :: จังหวัด สมุทรสาคร
586/60-61 ถนนสุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411739
ร้านกิมเล้ง :: จังหวัด สมุทรสาคร
586/34-37 ตลาดมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411631
หจก.แสงชัยไพศาลฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
923/7 ก ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411549 01-7207610 Fax.034-421628
ร้านศรีแสงชัยโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
824/55-57 ถนนนรสิงห์ ข้าง ธ.ทหารไทย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)426527
เริงพาณิชย์ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
1371/18-21 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)471289
ร้านแสงเจริญ :: จังหวัด สมุทรสาคร
105 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)471299
ร้านศิริชัย :: จังหวัด สมุทรสาคร
180/9 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)471535,081-5712709
บริษัท เย็นใจวัสดุก่อสร้าง (2004) จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
271/33 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)471550 -473417 -473536 Fax.034-471550
ร้าน อ.รุ่งกิจ :: จังหวัด สมุทรสาคร
179/29 ถนนสุคนธ์วิท อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.(034)472253
มงคลประเสริฐชัย :: จังหวัด สมุทรสาคร
250-251 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)411110
ชัยมงคล :: จังหวัด สมุทรสาคร
325/1 หมู่ 1 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034 477564 Fax.471374-471737
ศ.ธนาไพศาลวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
74/311,312,312 ซ.เพชรเกษม 93 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.8110773
เอกชัยการช่าง :: จังหวัด สมุทรสาคร
930/6 ง. ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034 411436
บริษัท ทวีศักดิ์วัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
75/5 หมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)818207,818449 Fax.(034)818623
กิจรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สมุทรสาคร
152/1 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแพ้ว-นครปฐม ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel.(034)481234,482765
กิตติพรสโตร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
136/10-11 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel.02-4201447,8110381
อู่ต่อเรือไทยถาวร :: จังหวัด สมุทรสาคร
10/3 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.(034)423699 Fax.74000
บริษัท แสงชัยวัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
816/4 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-411549
บริษัท สหพัฒน์ค้าวัสดุและก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
69/16 หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-857526-8 081-6979353 Fax.081-69951
บริษัท ไทยคาวาอินดัสตรีส์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
1/43 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-490088-89 Fax.034-490089
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ แอนด์ พี ซัพพลาย :: จังหวัด สมุทรสาคร
39/161 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-490529,01-9860318 Fax.034-
หนองบัวค้าไม้ :: จังหวัด สมุทรสาคร
65/3 หมู่ 4 ถ.พระปโทน-บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel.09-7445470,01-6824032
บริษัท แน็ค เฟอร์นิเทค จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
43/2 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-830726,01-6466210 Fax.034-422528
กิจฮงฮง :: จังหวัด สมุทรสาคร
22/2 หมู่ 5 ถ.แคราย-คลองมะเดือ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034-470687 01-8706440 Fax.034-479
ดี จริง จริง :: จังหวัด สมุทรสาคร
10 หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel.034-850640
โอฬารโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
99/4 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-466174,01-7013217
บริษัท อุ่นกวง จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
99 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-834481-2
ทองธีระซัพพลาย :: จังหวัด สมุทรสาคร
144/329-331 หมู่บ้านฟ้าใสวิลล์ ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.06-3327088,09-885
ทุ่งอินทรีย์ ค้าไม้ :: จังหวัด สมุทรสาคร
17/2 หมู่ 11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel.01-5992963,09-4634515
บริษัท วัฒนาวู้ดโปรดักส์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
349/16 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดฯ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
มงคลสินพาณิชย์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
148/7 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เจริญโรจน์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
58/3 หมู่ 2 ถ.เอกชัย-สมุทรสาคร ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-494767-8
บริษัท แอดวานซ์ ทรีดี เทค จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
5/5 หมู่ 3 ถนนยกกระบัตร ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-839433,034839434
พี.พี.เทรดดิ้ง :: จังหวัด สมุทรสาคร
99/98 หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม 126 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel.01-3726473
บริษัท อมรภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
5/17 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-822-298 Fax.034-822299
สิทธิพงศ์ค้าไม้ :: จังหวัด สมุทรสาคร
75 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034-473569
ศรีเจริญ :: จังหวัด สมุทรสาคร
125/5 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.081-622-6801
รุ่งเจริญฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
19/3 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-422452,086-3107740
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.เจ อินเตอร์ไพพ์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
9/3 หมู่ 1 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-812096-7,081-3575539
บริษัท แสงสุวรรณกลการ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
9/38 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-854560 Fax.03
โชคชัยฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
1371/16 ต.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.086-809-8989
บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
41/3 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-468526-30 Fax.034-468528
อาภรณ์เจริญ 2 :: จังหวัด สมุทรสาคร
196/36-37 ถนนสายบ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel.034-480944
บริษัท มหาชัยซีเมนต์ แอนด์ สตีล จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
102/81 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-871217,081-7052763
บริษัท เอเชี่ยน ดีไซน์ เฮ้าส์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
155 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel.02-8119636-7 Fax.02-8119638
เจริญทรัพย์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
261/8 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.089-8132243,034-844215
ทรงไชยพานิชย์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
178/12 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
บริษัท ฟิวเจอร์โปรดักส์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสาคร
44/15 หมู่ 7 ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034-875678 Fax.034-875671
สหมิตรเทรดดิ้ง :: จังหวัด สมุทรสาคร
39 ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.034-870854,086-9030365
โชคเจริญฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สมุทรสาคร
189/246 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างสีสวย :: จังหวัด สมุทรสาคร
310/11,12,13 หมู่ 2 ถนนเศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel.034-473073-4 Fax.034473074
หจก.โง้วเฮงฮวดวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
133/11-15 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)711905,711197
ร้านสินทอง :: จังหวัด สมุทรสงคราม
101-103 เชิงสะพานเทศบาล 1 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.(034)751116
ร้านมาลีวัฒน์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
41 ตลาดบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 Tel.(034)761006
ร้านอื่อเลี่ยงไทย :: จังหวัด สมุทรสงคราม
65/5 ปากคลองบางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ร้านอึ้งเส่งหลี :: จังหวัด สมุทรสงคราม
105-107 ตลาดอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.(034)751117
ร้านบ้วนเฮงพาณิชย์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
68 ซ.บางจะเกร็ง 1 ถนนราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)711513,034-3071
ร้านหมงฮวดเฮง :: จังหวัด สมุทรสงคราม
574/1-2 ริมแม่น้ำด้านเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)711319
ร้านตั้งฮะเซ้ง :: จังหวัด สมุทรสงคราม
580 ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)712296
ร้าน ที.เอ็ม.แพค :: จังหวัด สมุทรสงคราม
539/4 ตลาดแม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)712335
ร้านคุนกี่โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
517/13-14 ศูนย์การค้าเพชรสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)712320
ร้าน คานเรือพรพิษณุ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
1356 ถนนปทุมมาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)711164,01-8574050
หจก.แม่กลองสถาปัตย์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
16/3 ม.7 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Tel.(034)730167
บริษัท ปราณีวัสดุภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด สมุทรสงคราม
68 หมู่ 3 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.กระดังงา อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม 75120 Tel.(034)730649-50 762092 Fax.(034)7
บริษัท มหาดุสิตก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด สมุทรสงคราม
101 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.034 725806-7
เพชรทองคำวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
20 หมู่ที่ 10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.034-752657
ลาดใหญ่ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สมุทรสงคราม
104/6 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.01-3073511
นายทรงพล ดาปาน :: จังหวัด สมุทรสงคราม
97/1 หมู่ที่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)713152,716010
หจก.ว.แสงวณิชค้าวัสดุ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
72 หมู่ที่ 6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)716299
ร้านเจริญชัยเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
66 หมู่ที่ 10 ถนน สส.-บางแพ ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.(034)751422
หลี้ตักหลี :: จังหวัด สมุทรสงคราม
67/23 หมู่ที่ 7 ตลาดบางนกแขวก ต.บางแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
ตั้งกวงไทฮวด ค้าไม้ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
22 หมู่ที่ 7 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 Tel.(034)761212-3 Fax.(034)761213
ไตรรงค์พาณิชย์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
15 หมู่ที่ 8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.(034)752525,751087,089-4965533
ทองประสิทธิ์พาณิชย์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
95/132 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-720967
สารีรัตน์ บุญชู (ประสานค้าไม้) :: จังหวัด สมุทรสงคราม
125/1 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-720971,712379
อ.รุ่งเจริญกิจ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
124/17 หมู่ 6 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.01-8131644
กอ กวง ฮวด ค้าไม้ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
54/1 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 Tel.034-703122,703111
บริษัท บ้านอัมพวา จำกัด :: จังหวัด สมุทรสงคราม
22 ถนนบางกะพ้อม-แก้วฟ้า ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
บริษัท ชาน่า แพ็คกิ้ง จำกัด :: จังหวัด สมุทรสงคราม
47/9 หมู่ 10 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-725192,01-7051430
ไทยสวัสดิ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
155/14 ถนนราชฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-711960
คานเรือนากวัฒนา :: จังหวัด สมุทรสงคราม
1016/3 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-711175
ลี้ โหงวฮะจั่น 5 :: จังหวัด สมุทรสงคราม
1/5-6 ซอยประจัน ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-712934,081-9126617 Fax.034-71115
โชติกพาณิชย์นานาภัณฑ์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
33/6 หมู่ 2 ถนนทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-713217,034-716002 Fax.034-7135
สวัสดิ์ชัยศาลพระภูมิ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
75/1 หมู่ 1 ต.ปลางโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
พลอยศิลป์ :: จังหวัด สมุทรสงคราม
21/4 หมู่ 9 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel.084-3443599
คุณรัชนี นาทมนตรี :: จังหวัด สมุทรสงคราม
88/8 บ้านมนตรี ติด ส.ส.รังสิมา อ.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม 75000
โรงเลื่อยจักรประสาร :: จังหวัด สมุทรสงคราม
125/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel.034-712379,718399
หน่ำฮั่วหลี :: จังหวัด พิษณุโลก
109/166-167 ถนนสายคลองวัดไร่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 Tel.055-371161
ร้านกิจไพศาลวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พิษณุโลก
230/4-5 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)252598
หจก.ส่งเสริมไทยพาณิชย์ :: จังหวัด พิษณุโลก
59/1-2 ถ.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(55)258786
ห้างสถาปัตย์พานิช :: จังหวัด พิษณุโลก
190/1-3 ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258593
หจก.ชุณหทัย :: จังหวัด พิษณุโลก
16/8-9 ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055) 210383-4
สรรพจักรกล :: จังหวัด พิษณุโลก
138-139 ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258161 242170
หจก.โรจน์รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด พิษณุโลก
138/2 หมู่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.6054454,9716405
ร้านวิโรจน์ยนต์ :: จังหวัด พิษณุโลก
99/32-33 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)243321
บริษัท พิษณุโลกโลหะกิจ จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
975/4 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-258908
ยู่ล้ง :: จังหวัด พิษณุโลก
23 ถ.ราเมศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-258284 Fax.055-241294
ร้านวิศวปกรณ์ :: จังหวัด พิษณุโลก
121/7 ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 650000 Tel.(055)258511
ทรัพย์อนันต์ค้าวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
281/18 ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-214639
หจก.วัฒนากิจวัสดุ สาขา 1 :: จังหวัด พิษณุโลก
602/7 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-243957
อ.โลหะภัณฑ์ (แม่) :: จังหวัด พิษณุโลก
145 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.05-258824
ชัยไพศาล :: จังหวัด พิษณุโลก
181 ถ.พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-258668
บริษัท กวางเต็กล้ง จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
6/5 ถนนมหาธรรมราชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258664 242175-6 Fax.244740
บริษัท ชุณหทัยพิษณุโลก จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
888/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)284482
ร้านไทยทวีพาณิชย์ :: จังหวัด พิษณุโลก
9 ถนนพญาลิไท อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258285
ร้านอึ้งหลีง้วน :: จังหวัด พิษณุโลก
140 ถนนพุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258824
หจก.วัฒนากิจวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
519/2 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)218745 Fax.(055) 218942
ร้านไทยรุ่งเรือง :: จังหวัด พิษณุโลก
117/5 ถนนพระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-302-816,081-0455921
หจก.พิษณุสยามวนากิจ :: จังหวัด พิษณุโลก
16/130-133 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258178
ร้าน ที.พี.อาร์ กรุ๊ฟ :: จังหวัด พิษณุโลก
1/100 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
259 หมู่ที่ 1 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-295017 295018 295019 Fax.055-295027
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเพชรวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พิษณุโลก
999/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)251113,251258
บริษัท จตุพรพิทักษ์ จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
80/10-12 ถนนพระองค์ดำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)303159
หจก.รุ่งเสรีวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
110/153-154 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)242593,0812801212 Fax.(055)212
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซมดีไซน์ :: จังหวัด พิษณุโลก
11/10 หมู่ 4 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-261599 Fax.055-261599
รุ่งชัยโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด พิษณุโลก
191/1 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-243597
พงษ์พรวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
27/41 ถนนเอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-258561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาคาร โอ.เอ. :: จังหวัด พิษณุโลก
141-142 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.(055)258594
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ :: จังหวัด พิษณุโลก
99/13-14 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-211881-3
รวยนิรันดร์ :: จังหวัด พิษณุโลก
475/1 ม.4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 Tel.055-291111,01-4741778
ราษฎร์นิยมพานิช :: จังหวัด พิษณุโลก
194/2,198,198/1-3 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-251409
เพิ่มเกียรติค้าวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
24/18 ถนนพระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
126 ม.1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-311387
กวางเหลี่ยงหมง :: จังหวัด พิษณุโลก
110/36-37 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-302443,302588
ร้าน ไพโรจน์โลหะกิจ บ้านกร่าง :: จังหวัด พิษณุโลก
295 หมู่ 1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-262589,262590 Fax.055-262589
ร้าน ทรายบ้านกร่าง :: จังหวัด พิษณุโลก
107 ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-298058
ร้าน ไทยดำรงค์พาณิชย์ :: จังหวัด พิษณุโลก
781/8-10 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-252224,259153
หจก.ยนต์สยาม :: จังหวัด พิษณุโลก
8/1-2 ถนนพญาลิไท ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-259655,258230 Fax.055-219142
พัฒนาค้าน๊อต (1999) :: จังหวัด พิษณุโลก
36/20-21 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-242923
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวรชัยคอนสตรัคชั่น :: จังหวัด พิษณุโลก
64/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-246046
พรเทพซัพพลาย :: จังหวัด พิษณุโลก
98/2 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-216610
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินสินถาวรก่อสร้าง :: จังหวัด พิษณุโลก
90 หมู่ 5 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-280808-9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านพร้อมสวน :: จังหวัด พิษณุโลก
975/28-30 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ส.ทรัพย์เจริญ :: จังหวัด พิษณุโลก
375 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 Tel.055-361035 Fax.055-291055
พรหมเจริญ :: จังหวัด พิษณุโลก
1 หมู่ 1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 Tel.055-369026
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊ควัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พิษณุโลก
321 หมู่ 2 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 Tel.055-222317 Fax.01-4741747
ร้าน เกียรติเจริญ :: จังหวัด พิษณุโลก
294 หมู่ที่ 11 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 Tel.055-389048
มังกรวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด พิษณุโลก
161/12 ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 Tel.055-291163,086-5520646
หจก.ไจแอนท์ เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส :: จังหวัด พิษณุโลก
746/56 ถ.บึงพระจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.081-7074891
อุปถัมธ์ศิลป์ :: จังหวัด พิษณุโลก
152/1 หมู่ 3 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240 Tel.086-2014684
อาม่าค้าวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
176/1 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 Tel.089-7087733
บ้านพอเพียง :: จังหวัด พิษณุโลก
94/4 หมู่ 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.082-512-8801,083-625-5505
วันวิสาข์ เคมีเคิล :: จังหวัด พิษณุโลก
193 หมู่ 3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 67000 Tel.055-321628,086-9042619
ธงชัยกระจก อลูมิเนียม :: จังหวัด พิษณุโลก
172 หมู่ 6 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.087-3179890
ไพโรจน์โลหะกิจ พิษณุโลก :: จังหวัด พิษณุโลก
111/11 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคลองค้าไม้ :: จังหวัด พิษณุโลก
330/11 ถนนสีหราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-259218 Fax.055-218942
บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด พิษณุโลก
524/17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-303641 Fax.055-303117
ศักดิ์รินทร์รวมวัสดุ :: จังหวัด พิษณุโลก
119/23 หมู่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.083-16124141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภสิทธิ์อินทรีซุปเปอร์โปร :: จังหวัด พิษณุโลก
778 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 Tel.055-378222-4 Fax.055-378225
ซี เค ออยล์ :: จังหวัด พิษณุโลก
265 หมู่ 1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 Tel.083-8742107
จินเฮงค้าไม้ :: จังหวัด พิจิตร
29 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 Tel.(056)691140
ร้านอุ้ยบ้วนเฮง :: จังหวัด พิจิตร
83-85 ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 Tel.(056)611338 0869341860
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ยิ่งเจริญเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด พิจิตร
216 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)664227
บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลดิ้ง จำกัด :: จังหวัด พิจิตร
16/6 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 Tel.056-615746 Fax.056-615756
ร้านเทพโลหะกิจ :: จังหวัด พิจิตร
45-47 ถ.ราษฎรเกษม ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ร้านฮะง่วนเฮง :: จังหวัด พิจิตร
34 ถนนเพ็ญศรี อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621018
ร้านนครชัย :: จังหวัด พิจิตร
122 ถนนชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621279
หจก.อุปกรณ์กิจ :: จังหวัด พิจิตร
49-51 ถนนแดงทองดีเหนือ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621760
ร้านประเมษยนต์ :: จังหวัด พิจิตร
2/198-199 ถนนศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 Tel.(056)611273 611900
ร้านเลาหภัณฑ์ :: จังหวัด พิจิตร
26 ถนนราษฎร์เกษมอุทิศ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 Tel.(056)611838
ร้านพิจิตรเพ้นท์ :: จังหวัด พิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
หจก.มาโนชวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พิจิตร
100/3 หมู่ที่ 9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ร้านมงคลชัย :: จังหวัด พิจิตร
11-13 ถนนราษฏร์เกษม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621204
ร้านสง่าพานิช :: จังหวัด พิจิตร
68 ถนนแดงทองดีเหนือ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621141
ร้านเกียรติไทย :: จังหวัด พิจิตร
60-62 ถนนแดงทองดีใต้ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.(056)621219 Fax.056-624157
บริษัท ที พี ฟาร์เมอร์ จำกัด :: จังหวัด พิจิตร
96 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 Tel.(056)631640-1
บริษัท พงษ์เจริญคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด พิจิตร
129 หมู่ที่ 5 ถ.ตะพานหิน-พิจิตร ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.056-662193
หจก.อรรถพงษ์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด พิจิตร
55-59 ถนนชุมสาย ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.056-621310,622422,622220 Fax.056-622022
วิทวัสค้าไม้ :: จังหวัด พิจิตร
748 หมู่ 2 ถ.โพทะเล-บรรพตพิสัย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 Tel.056-681382,01-3793487
สระหลวง (2003) :: จังหวัด พิจิตร
61 หมู่ 1 ถ.ตะพานหิน-พิจิตร ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 Tel.056-674111,01-9622235
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนเทพ :: จังหวัด พิจิตร
49 หมู่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 Tel.056-695003-4 Fax.056-695016
ร้านน้อยคอนกรีต :: จังหวัด พิจิตร
66/7 ม.5 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 Tel.056-633028,01-8597645
ทรัพย์ศรีวงศ์ :: จังหวัด พิจิตร
270/77 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 Tel.056-698097,084-8226295
บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด :: จังหวัด พิจิตร
942 ถนนริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Tel.056-621110 Fax.056-622411
ห้างไทยวานิช :: จังหวัด พิจิตร
1/28 ถนนศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 Tel.056-611137
บุญนาคหินอ่อน :: จังหวัด พิจิตร
72/6 หมู่ 13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 Tel.056-665532,081-7276552
บ้านพอเพียง :: จังหวัด พิจิตร
3/14 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 Tel.082-5128801,083625505
บริษัท สุรสิทธิ์ค้าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด พิจิตร
800/1 หมู่ 9 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 Tel.056-642313,089-6445457
พรเพ็ชร :: จังหวัด พิจิตร
9/4 หมู่ 9 ต.บ้านนา อ.วิชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 Tel.0843814643
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 92 ย่งเซี้ยง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
104/1 ถนนพระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.(056)721082
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิศาลวุฒิ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
130 หมู่ 1 ต.หนองไข่ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.056-701501,704848-9
ร้านตงเฮง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
162 ถนนคชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.056-702830
ร้านนานาภัณฑ์ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
470 ถนนคชเสนีย์ (ตลาดสมอทอด) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel.(056)781265
ร้าน หลีเฮง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
132 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.(056)711174
สยามวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
292/1-2 ถนนรณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701149
จตุทรัพย์ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
9/20 หมู่ที่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.056-743815
หจก.เสาวลักษณ์ก่อสร้าง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
152 หมู่ 4 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 Tel.056-791410,791420 Fax.056-791863
ร้านรุ่งเจริญวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
155/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.056-748791-2,081-6466356 Fax.056-7487
ร้านย่งเส็งพานิช :: จังหวัด เพชรบูรณ์
16-16/1 ถนนพระพุทธบาท อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.(056)711322 721579
ร้านสินชัย :: จังหวัด เพชรบูรณ์
13-15 ถนนศึกษาเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.(056)711588
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งกิมหมง 2550 :: จังหวัด เพชรบูรณ์
292/8 ถนนรณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701839
ร้านศรีใหม่ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
210-212 ถนนรณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701645
ร้านนานาพร :: จังหวัด เพชรบูรณ์
72/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701409,704282
สินสุนทร :: จังหวัด เพชรบูรณ์
222 ถนนรณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701143
อู่เจพีออโต้เพ้นท์ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
32/8 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.056-701539 Fax.056-702153
หจก.ชัยเจริญหล่มสักก่อสร้าง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
141 หมู่ 1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.(056)701635,701680
หจก.นฤพนธ์ก่อสร้าง(2527) :: จังหวัด เพชรบูรณ์
397 หมู่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel.(056)781229
สิริเพชร :: จังหวัด เพชรบูรณ์
134 หมู่ 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel.(056)731077
สหกิจ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
737 หมู่ 1 ถนนมรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 Tel.056-791385
สหะชัย :: จังหวัด เพชรบูรณ์
68 หมู่ที่ 5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 Tel.(056)797263
ร้าน บุญชัย :: จังหวัด เพชรบูรณ์
69 หมู่ 1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 Tel.056-791231
หย่งพงษ์หล่งวัสดุ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
459/6 หมู่ 1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 Tel.709156
ร.เจริญโลหะกิจนาเฉลียง :: จังหวัด เพชรบูรณ์
658 ม.9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
เอกชัย ค้าไม้ (ส.จ.วรรณวิษา อาสมาน) :: จังหวัด เพชรบูรณ์
69 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel.084-6218464
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพรหนองไผ่ค้าไม้ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
266 หมู่ 8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel.056-562343,0897039035 Fax.056562471
รัตนอาภา :: จังหวัด เพชรบูรณ์
231/3 หมู่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 Tel.056-709020,709449 Fax.056-709021
วิภาดา :: จังหวัด เพชรบูรณ์
301 หมู่ 15 บ้านอมกง ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250 Tel.056-564114,086-9269237
เจี่ยเฮงวัสดุ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
443/1 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.056-748046,086-9892288 Fax.056-712129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัสดุไท :: จังหวัด เพชรบูรณ์
259/1 หมู่ 5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.056-718137,746332
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก :: จังหวัด เพชรบูรณ์
2 ต.หนองไขว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.089-433334 056-702222
เฉลิมพล ค้าไม้ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
495 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.พรหมบุญ การโยธา :: จังหวัด เพชรบูรณ์
41 ถนนกลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.087-3181251,0869324692
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรประสิทธิ์ เพชรบูรณ์ :: จังหวัด เพชรบูรณ์
176 หมู่ 9 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.089-8566199
อ.เลิศพืชผล :: จังหวัด เพชรบูรณ์
333/9 หมู่ 4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel.056-561602 Fax.056-561-603
เมืองทอง โฮมมาร์ท :: จังหวัด เพชรบูรณ์
470 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel.056-782299 Fax.056-782219
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเส็งโฮมมาร์ท :: จังหวัด เพชรบูรณ์
117/1 ถนนพระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 Tel.056-711322
เอส.พี.โลหะ :: จังหวัด นครสวรรค์
187/32 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-313200
ร้าน เอี่ยมฮวดเส็งจั่น :: จังหวัด นครสวรรค์
16/13-15 ถนนแสงมณี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel.056-282178
โลหะไพศาล*** :: จังหวัด นครสวรรค์
45/12 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)214355,214410,212738 Fax.056-214
หจก.นครสวรรค์เจริญเคหะ :: จังหวัด นครสวรรค์
194/2-3 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-225430,221343 Fax.056-225430
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแสงชัยเจริญค้าไม้และคอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
39/3 หมู่ 12 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel.056-283283 Fax.056 282686
ร้าน ป.บริภัณฑ์พาณิชย์ :: จังหวัด นครสวรรค์
67-69 ถนนแสงหิรัญ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel.(056)282250
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส ตั้งเค่งฮง :: จังหวัด นครสวรรค์
112/2 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)212155,213634 Fax.056-214534
หจก.นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง :: จังหวัด นครสวรรค์
196/3-4 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)222600,221754,226377 Fax.056-2
ร้านแต้ฮงหลี :: จังหวัด นครสวรรค์
388-390 ถนนโกสีย์-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)212375
ร้านโลหะวัฒนา :: จังหวัด นครสวรรค์
636 ถนนโกสีย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)224091
บริษัท นครสวรรค์เกียรติพาณิชย์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
74,76 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)212478,214123,212244 Fax.056-212
บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
114-120 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)212298 314118-121 Fax.056-3141
หจก.แสงอุปกรณ์พานิช :: จังหวัด นครสวรรค์
165/10 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)221252
ร้านไทยเฮงดี :: จังหวัด นครสวรรค์
158 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-212702,213487 Fax.056-212282
ร้านโลหะถาวร :: จังหวัด นครสวรรค์
132 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056) 212339
บริษัท ตึกน้ำเงิน (1993) จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
242/2-5 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)222522,224421-4 Fax.056-224423
ร้านเจริญแสง :: จังหวัด นครสวรรค์
177/14 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)222971,225878
หจก.โชคสินเหล็ก :: จังหวัด นครสวรรค์
274/16 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)227189,221638
ร้านไทยโลหะ :: จังหวัด นครสวรรค์
115-117 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)214241
โลหะไพศาล :: จังหวัด นครสวรรค์
45/12 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากนำ้โพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)214355 214410 Fax.056-214355
หจก.นครสวรรค์โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครสวรรค์
110 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(056)213172,213902 Fax.056-212768
ร้าน ศรีรัตนา :: จังหวัด นครสวรรค์
943/4 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-331666
วิบูลย์ออยล์ :: จังหวัด นครสวรรค์
764/4 ถนนโกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ร้านรถยนต์นครสวรรค์ :: จังหวัด นครสวรรค์
46/2 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.(076)225080 224548
บริษัท ที วัฒนา ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
11/8 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-802666 Fax.056-802661
สินไพศาล :: จังหวัด นครสวรรค์
891,893 หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 Tel.056-350062-3
ว.ประสงค์ยนต์ :: จังหวัด นครสวรรค์
417/3 หมู่ที่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 Tel.056-279151 Fax.081-9725626
ร้านสุจินต์ :: จังหวัด นครสวรรค์
62 หมู่ 6 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 Tel.056-267354,267005 Fax.056-267005
ร้าน ก.กิจเจริญภัณฑ์ :: จังหวัด นครสวรรค์
36/6 หมู่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 Tel.(056)320389,291315 Fax.056-320233
พันธมิตรโฮมโปร :: จังหวัด นครสวรรค์
83 หมู่ 9 ถ.นครสวรรค์-โกรกพระ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หจก.เกียรติสถาพรโลหะกิจ (1991) :: จังหวัด นครสวรรค์
134 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-213131,212505 Fax.056-314169
บริษัท สวรรค์ธานีโฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
48/13-16 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-310812-3,231850
กิจไชย :: จังหวัด นครสวรรค์
2 ถนนสุชาดา ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-212574,089-9614974 Fax.056-314055
สีสมบูรณ์นครสวรรค์ :: จังหวัด นครสวรรค์
1176/66 หมู่ที่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-225603
คุงเฮงเส็ง :: จังหวัด นครสวรรค์
129/1-2 ต.พยุหะ อ.พยุหะศีรี จ.นครสวรรค์ 60130
เจริญโลหะ :: จังหวัด นครสวรรค์
113 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-213684,212740 Fax.056-314051
ตั้งเซ่งเฮง :: จังหวัด นครสวรรค์
34 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-212404 Fax.081-7278950
โกรกพระค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
187/27 หมู่ 3 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 Tel.056-320466
คลังน๊อต :: จังหวัด นครสวรรค์
165/4-5 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-212291
ศรีเจริญ :: จังหวัด นครสวรรค์
652/39 ม.1 ถ.ศรีเทพ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ร้าน หัวเมืองค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
200/7 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-228003,222301 Fax.056-223820
ร้านสะพานเดชาค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
105 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-255156,325257,255697 Fax.05
ธนพัฒน์ สตีล :: จังหวัด นครสวรรค์
60/14 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-324026,086-9322916 Fax.056-802
ปรีชาค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครสวรรค์
21/2 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 Tel.056-245191,081-0402078 Fax.056-333
หนองเบนค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
157/2 หมู่ 12 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 Tel.056-367088
หจก.ชวนิชค้าไม้ (นครสวรรค์) :: จังหวัด นครสวรรค์
556/1-9 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-222397
บริษัท เซ่งกี่ค้าไม้และเคหะภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
302 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-310280,228508-9
อ.พัฒนาค้าเหล็ก :: จังหวัด นครสวรรค์
118/12-13 หมู่ 9 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-355423 Fax.056-355426
บริษัท เจริญกิจเออาร์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
627/1-9 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 Tel.056-296007-9,367507
หจก.ชวนิชคอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
129 หมู่ 14 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-245263 Fax.056-340554
หจก.หนองบัวแหลมทองค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
11/49-50 ม.1 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 Tel.056-251391,251084 Fax.056-251085
เคหะพัฒนา :: จังหวัด นครสวรรค์
537/11 หมู่ 10 ถ.วงศ์สวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-221409 Fax.056-2264
ธรรมศักดิ์ หนองเบน :: จังหวัด นครสวรรค์
1/1 หมู่ 7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-367571,09-6696564
ร้านตั้งกงเฮง :: จังหวัด นครสวรรค์
83 หมู่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 Tel.056-271089 Fax.086-9266025
ทองทราย :: จังหวัด นครสวรรค์
85 หมู่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 Tel.056-271189,272094
วิบูลพาณิชย์ :: จังหวัด นครสวรรค์
73 หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 Tel.056-279229
วิจิตรภัณฑ์ค้าไม้ :: จังหวัด นครสวรรค์
369/2 ตลาดท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 Tel.056-249153
ไพศาลีค้าไม้ 2002 :: จังหวัด นครสวรรค์
78 ม.6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 Tel.056-259033
ไพศาลพานิช :: จังหวัด นครสวรรค์
299/9 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 Tel.056-252017-8 Fax.056-252018
นำเจริญอัลลอย :: จังหวัด นครสวรรค์
462 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-222232,333591 Fax.081-88833
บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
450 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-313777,334920 Fax.056-334923
ร้าน บุญชัยคอนกรีตบล๊อก :: จังหวัด นครสวรรค์
218/1 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-223448,056-330596 Fax.081-9736706
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมแคร์ แอนด์ เดคอร์ :: จังหวัด นครสวรรค์
816/33 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-227724 Fax.056
ศรีวิชค้าเหล็ก :: จังหวัด นครสวรรค์
11/6 หมู่ 7 ถ.เอเซีย ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-324021-3 Fax.056-802507
ร้านเสริมมั่นคงคอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
302 หมู่ 10 ถ.รังสิโยทัย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-310581-4
สุชาติคอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
74/2 หมู่ที่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-354025-6 Fax.081-5320101
ว.วัฒนาค้าเหล็ก :: จังหวัด นครสวรรค์
11/7 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-802684-5 Fax.056-802686
สุรีย์พรเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครสวรรค์
415/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 Tel.056-307142,081-9721088 Fax.086-4456804
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ :: จังหวัด นครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-224788
บริษัท เอส.ที.รีมิกซ์ จำกัด :: จังหวัด นครสวรรค์
148/22 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-224565,372264-5 Fax.056-22384
สหะกิจ :: จังหวัด นครสวรรค์
218-218/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-223502 Fax.056-221826
สุชาติซีเมนต์บล๊อก :: จังหวัด นครสวรรค์
102/3 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 Tel.056-288389,081-9719196 Fax.056-873568
ร้าน อ.สหกิจ :: จังหวัด นครสวรรค์
54/8 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.081-9727501 Fax.056-330730
สมรักษ์วัสดุ :: จังหวัด นครสวรรค์
391/1 หมู่ที่ 8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 Tel.056-352128,259659 Fax.081-5342707
ส.สิริรัตน์คอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
154/4 หมู่ที่ 2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 Tel.056-299098 Fax.056-319655
ส.เจริญ :: จังหวัด นครสวรรค์
1319/19 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-313195,081-6885083 Fax.056-3132
กิจรุ่งเรือง :: จังหวัด นครสวรรค์
265/121 หมู่ที่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 Tel.056-323038 Fax.089-4617561
บุญทวีวัสดุ :: จังหวัด นครสวรรค์
152 ม.6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.081-8300305,081-7074848
ล่งเฮง :: จังหวัด นครสวรรค์
82 หมู่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150Fax.056-271100
เอส อาร์ ซาวด์ :: จังหวัด นครสวรรค์
55/1 หมู่ที่ 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-256191-3
อ.พัฒนาโลหะกิจ :: จังหวัด นครสวรรค์
59/37-38 หมู่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-334227,081-3793558 Fax.080-5092097
ตุ่ยหัวดง :: จังหวัด นครสวรรค์
188/7 หมู่ที่ 2 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 Tel.056-299186,299403 Fax.084-7775139
ร้านเจริญกิจ (วัดกบ) :: จังหวัด นครสวรรค์
182/2-3 ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 Tel.056-214515 ,213176 Fax.056-213176
ร้าน หนองบัวคอนกรีต :: จังหวัด นครสวรรค์
190 หมู่ 7 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 61110 Tel.056-251581,251095 Fax.081-8870053
อึ๊งหมงเซ้ง :: จังหวัด กำแพงเพชร
309-311 ถนนราชดำเนิน 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)711944 -711078
สหไพบูลย์โลหะกิจ :: จังหวัด กำแพงเพชร
2/51-52 ถนนวิจิตร ซอย 3 หน้าตลาดศูนย์การค้า อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-711884
นภาภัณฑ์ คอนกรีต :: จังหวัด กำแพงเพชร
2 หมู่ 10 ถนนทุ่งทราย-ท่ามะเขือ ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 Tel.081-6047426 Fax.055-7320
ทรงเกียรติพานิช :: จังหวัด กำแพงเพชร
112-114 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)711405 712086
หจก.กำแพงเพชรง่วนฮงหลี :: จังหวัด กำแพงเพชร
1,3-5,7,9 ซอย 2 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)711348,721157 Fax.055-712
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเฮงซัพพลายส์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
277-279 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)711140
ร้านจรูญพานิช :: จังหวัด กำแพงเพชร
287-291 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)711228,711011 Fax.055-711895
ชัยวัฒน์พานิชย์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
192 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)712090 Fax.055-720687
ร้านภักดีอะไหล่ยนต์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
48 ถนนวิจิตร ซ.3 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวิไลวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
285 หมู่ที่ 6 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)712855,714169
ท่ามะเขือค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
613/4 หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 Tel.(055)863207,724565 Fax.055-863220
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์วัสดุ :: จังหวัด กำแพงเพชร
454/1 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-720201 Fax.081-8880466
อึ้งหมงเซ้ง :: จังหวัด กำแพงเพชร
309-311 ถนนราชดำเนิน 1 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-711078
สุทินเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
29/2 หมู่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000
สหไพบูลย์ 2 :: จังหวัด กำแพงเพชร
235 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรวัชรกุล :: จังหวัด กำแพงเพชร
81/6 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)721826 Fax.055-72212
อานนท์ภัณฑ์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
210 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-8870835
สินสมบูรณ์ค้าไม้ :: จังหวัด กำแพงเพชร
98 ม.3 ต.ป่าพุทรา อ.ขานุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 Tel.055-870611 Fax.055-725432
หจก.วิเศษศิลป์ค้าไม้ :: จังหวัด กำแพงเพชร
1359 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 Tel.055-771-266 771-424 Fax.055-771424
ส.เจริญชัย :: จังหวัด กำแพงเพชร
59 ม.3 บ้านป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
หจก.กำแพงเพชรศิริชัยโลหะกิจ :: จังหวัด กำแพงเพชร
193-195-197 ถนนเจริญสุข อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
พรเทพค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
9/3 หมู่ที่ 4 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.(055)729234,729020
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทีปทองค้าไม้ :: จังหวัด กำแพงเพชร
1185/3 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 Tel.055-726306,726308
เพชรวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
44 หมู่ 13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-721550,722550 Fax.055-721111
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตรีชินวัตรภัณฑ์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
315-317 ถนนเจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-720715, Fax.055-720710
นนท์ศิรภัส :: จังหวัด กำแพงเพชร
37 หมู่ 3 ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 Tel.055-761144 Fax.055-761145
นางกรรณิการ์ หอมสินธุ์ (ไทยเจริญ 2) :: จังหวัด กำแพงเพชร
67/2 หมู่ 10 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 Tel.055-775507 Fax.055-761666
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัชชากรภัณฑ์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
43/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-774178 Fax.055-713601
สุขสมบูรณ์ค้าไม้ :: จังหวัด กำแพงเพชร
189 หมู่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 Tel.055-863248,863362 Fax.055-781848
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
98 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-721745
อัศวศิลป*** :: จังหวัด กำแพงเพชร
สี่แยกไฟแดงสายเลี่ยงเมืองพิจิตร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.087-2005975,081-9509937
ไดนาสตี้วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
103/12 หมู่ 4 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-799254 Fax.081-7869682
โฮมอะโกร :: จังหวัด กำแพงเพชร
665/3 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-773212 Fax.055-773200
เรณูการเกษตร :: จังหวัด กำแพงเพชร
25/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
ปุ๊กกี้เซรามิค :: จังหวัด กำแพงเพชร
59/3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-716600,055-738212 Fax.055-716600
อานนท์ภัณฑ์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
605/12 ถ.สายเลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.055-716899,081-0363222 Fax.055-716799
สมชายวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กำแพงเพชร
573 หมู่ 15 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
อัศวศิลป์ :: จังหวัด กำแพงเพชร
75/9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 Tel.081-9509937
ธานีการค้า :: จังหวัด กำแพงเพชร
1 หมู่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62170 Tel.055-556095 Fax.089-8597703
ร้านแสงศิลป์โลหะกิจ :: จังหวัด สุโขทัย
166-168 ถนนจรดวิถี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611127,612008
หจก.สุโขทัยฮกฮั้ว :: จังหวัด สุโขทัย
26-28-30 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611144,611085 Fax.055-612555
ร้านตั้งฮกง้วง :: จังหวัด สุโขทัย
357 หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Tel.(055)633424,697262 Fax.055-697330
บางแก้วเพ้นท์ :: จังหวัด สุโขทัย
33/36 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
หจก.เทพวรชัย :: จังหวัด สุโขทัย
499 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 Tel.(055)64130
รัตน เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด สุโขทัย
49/10 ถนนบางล้อม ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 Tel.01-5715367
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์โลกกิจดำรงค์ :: จังหวัด สุโขทัย
15 ถนนกลางเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.(055)641755 Fax.055-642407
ร้านเจริญพานิช :: จังหวัด สุโขทัย
64-65 ถนนเทศบาลดำริ 3 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.(055)642033
ร้านกิมซ่งหลี :: จังหวัด สุโขทัย
52-53 หมู่ 2 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 Tel.(055)681224-6 Fax.055-681322
ร้านพัฒนสิน :: จังหวัด สุโขทัย
1/229 ตลาดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 Tel.(055)612690
ร้านแสงอุปกรณ์ :: จังหวัด สุโขทัย
47-49 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611265
ร้านกิจไพศาล :: จังหวัด สุโขทัย
23/8-9 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611080,610030 Fax.055-621210
ร้านเต็งกิมเซ่งง้วน :: จังหวัด สุโขทัย
15/3-4 ถนนสิงห์วัฒน์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611393
ร้านวิบูลย์ชัย :: จังหวัด สุโขทัย
142-144 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611221
ร้านเตียเปงเซ้ง :: จังหวัด สุโขทัย
186/4-5 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611261
ร้านวิษณุภัณฑ์ :: จังหวัด สุโขทัย
33 ถนนสิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)612288
ร้านเต็งชูเกียรติ :: จังหวัด สุโขทัย
1/3-5 ถนนราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.(055)611268
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองโฮมโปร :: จังหวัด สุโขทัย
2/2 หมู่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel.055-614441-2 Fax.(055)614443
ร้าน ลิ้มมักกี่ :: จังหวัด สุโขทัย
66 ถนนศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.055-642238 641213
มานะชัย :: จังหวัด สุโขทัย
202/2 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 Tel.01-9726879,055-651103
เตียเค่งหลี :: จังหวัด สุโขทัย
290/7 หมู่ 2 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Tel.055-633415
ร้านสุภาพ :: จังหวัด สุโขทัย
462 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 Tel.(056)671286
ร้านกุ่ยพาณิชย์ :: จังหวัด สุโขทัย
60/7-8 ถ.เทศบาลดำริ 3 ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.055-642074,641880,01-5335247 Fax.055-641880
ร้านรุ่งอรุณค้าไม้ :: จังหวัด สุโขทัย
145/3 หมู่ 6 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 Tel.055-612689,09-9608488
ร้าน ลอยพานิชย์ :: จังหวัด สุโขทัย
1 หมู่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 Tel.055-689043 Fax.055-689090
บริษัท บุญเลี้ยงค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด สุโขทัย
134/3 หมู่ 4 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 Tel.055-655221,01-4742922
บริษัท ไทยเพาเวอร์ โฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด สุโขทัย
76/12 หมู่ 4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 Tel.055-622019
นางอำพร ชูรัศมี :: จังหวัด สุโขทัย
151/1 ถ.ประชาราษฏร์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.055-641208 Fax.081-0441961
จิระวิทยุ :: จังหวัด สุโขทัย
252/2 หมู่ที่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 62000 Tel.055-633098
ร้าน ก.อะหลั่ยยนต์ :: จังหวัด สุโขทัย
160-162 หมู่ที่ 10 ถ.นรานุกูลกิจ ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 Tel.055-691087 Fax.081-5320061
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีพิสิธฎ์ :: จังหวัด สุโขทัย
120/5 ซอย 1-7,9-10 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 Tel.055-643172 Fax.055-64317
เรืองกิจร้อยเอ็ด ขนส่ง :: จังหวัด กรุงเทพมหานคร
484-486 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 หมู่บ้านขุมทรัพย์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร Tel.8880535-6
บริษัท หะรินสูต ขนส่ง จำกัด :: จังหวัด กรุงเทพมหานคร
592-594 ถนนมไหสวรรค์ เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สีสารคาม :: จังหวัด มหาสารคาม
345/4 ถนนถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043) 742874
ร้านสหวัฒน์ :: จังหวัด มหาสารคาม
1229/13-14 ถนนวรบุตร อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043)721354
หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด มหาสารคาม
101 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043)721574
ร้านสมจิตรการค้า :: จังหวัด มหาสารคาม
1285-1286 ถนนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043)711031
ธนะวัฒน์ (นางเบญจวรรณ บุญสุชาติ) :: จังหวัด มหาสารคาม
1229/14 ถนนวรบุตร ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043)711318
ร้านคลุ้ม :: จังหวัด มหาสารคาม
25/38 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.(043)721956
ประสิทธิ์ชัยเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด มหาสารคาม
198/4 ถ.นพมาศดำรัส ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Tel.043-711348,721296 Fax.043-743458
อักษรวิทยา :: จังหวัด มหาสารคาม
88/4 ถนนเจริญรัตน์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Tel.081-2630682 Fax.043-779463
ร้าน ชาตรีเจียรนัย :: จังหวัด มหาสารคาม
93 ม.10 ถ.บรบือ-พยัคภูมิพิสัย ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 Tel.043-729096
ร้าน สีทิพย์ :: จังหวัด มหาสารคาม
90/3-4 ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.043-721440
ร้านแท่นทองคว้านเจียร์ :: จังหวัด มหาสารคาม
33/290 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Tel.043-743377
ร้าน อมรวัสดุ :: จังหวัด มหาสารคาม
142 ม.7 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel.043-776139,087-221173
พรวิภาวัสดุ :: จังหวัด มหาสารคาม
101 ม.3 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 Tel.084-9274303
บริษัท เสริมชัยแปรรูปไม้ จำกัด :: จังหวัด มหาสารคาม
77 ม.15 ถ.สามบ้านหัวขัว-บ้านสมศรี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel.043-749337-9,083-1454299
บริษัท ปทุมวัน โฮมโปรดักส์ จำกัด :: จังหวัด มหาสารคาม
35 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 Tel.043-711121,711125
ช.วัสดุ :: จังหวัด มหาสารคาม
163 ม.8(สามแยกวังยาว) ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel.084-7897890,081-0611158 Fax.043-7421
หจก.โกสุมก่อสร้าง :: จังหวัด มหาสารคาม
289 ม.13 ถ.ศรีโกสุม ต.ห้วยขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel.043-761135,761136 Fax.043-761135
สมพรเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด มหาสารคาม
39 หมู่ 11 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 Tel.090-5913931,086-8835481
ร้านเรืองชัย 2525 (ธนะชาติ) :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
79/1 ถนนเทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)511502
รุ่งโรจน์การยนต์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
222/3 ตรงข้ามโรงเรียนพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด Tel.(043) 591125,591126
สามารถวิศวะ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
127 หมู่ 1 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 Tel.(043)599003 / 599245
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเอกชัยสุวรรณภูมิ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
565 หมู่ 20 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.(043)581319 / 581017
เต็งวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
525 หมู่ที่ 2 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 Tel.(043)589216
ร้านคุงยงมอเตอร์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
341 หมู่ที่ 1 ถนนปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 Tel.(043)561121-2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มบ้วนฮวดเฮง :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
11 ถนนปัทมานนท์ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)526833
ไทยดี วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
59 หมู่ที่ 1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(09)799-4221
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครวิทยาภัณฑ์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
470 หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.(043)532070
รุ่งทรัพย์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
622/2 หมู่ที่ 2 ถนนประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.(043)581382
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดชัยวัฒนพานิช :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
165 หมู่ 6 ถ.พินิจนนทราษฎร์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 Tel.(043)591283-4
สัมพันธ์วัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
288/5-6 ถ.ศรีภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
เมืองสรวงการเกษตร :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
264 หมู่ที่ 4 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 45220 Tel.(043)597144
หจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
208 หมู่ 4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-522444,513401 Fax.043-513402
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดสกุลไชย :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
102-104-106 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)527883
ร้านอาจสามารถวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
64 หมู่ที่ 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 Tel.(043)599358
ร้าน พ.การเกษตร :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
159 หมู่ 3 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 Tel.(043)589199
โรงงานไม้มะม่วง SCT. :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
122 หมู่ 11 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 Tel.043-591167 Fax.043-590477
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
232 หมู่ 7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-527222-6 คุณสุภา Fax.(043)527231
มุกดาวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
58 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-511867,511502 Fax.043-512487
สยามวิศวกรรม :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
5 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง(เลยห้าแยกกกโพธิ์) ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)512473
สมรัตน์เสาปูน :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
341-342 ถ.ปัทมานนท์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 Tel.(043)589101
ช่างคมค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
18/2 บ้านหนองตอ อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 Tel.(043)531163
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมสาเกตุนคร :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
66-80 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)312076,518352
เอิร์ธ แซนด์ ออโต้พาร์ทเพ้นท์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
158-160 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.088-406-6872
ร้านวัฒนาโลหะกิจ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
208 ถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-512032,089-1867675 Fax.043-513136
ผดุงศักดิ์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
343 ถนนผดุงพานิช อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.512025 522453 Fax.512022
หจก.โฟร์เอ็ม กรุ๊ฟ จำกัด :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
125/41 หน้าคิวรถ บขส. ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(045)515144,524283
ร้าน เต๊กเชียง (2) :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
51 หมู่ 14 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-512378,513-364 Fax.081-2604242
ไจ๊เฮง :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
34/1 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.(043)524739
ร้าน วัชรพงษ์บล็อก :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
463 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.(043)581108
สหชาติ-ขวดทอง :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
223 หมู่ 2 บ้านดงบ้านนา ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 Tel.(043)512900
หจก.ธนิศร คอนกรีต :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
463 หมู่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.043-581108
บริษัท ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
333 หมู่ 15 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-511124,043-511240 Fax.043-5129
บริษัท ร้อยเอ็ดวัสดุ จำกัด :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
32 ม.5 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-523354-6,089-9449300 Fax.043-523455
ร้านสามสี :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
489/1-4 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-515040,081-6016128 Fax.043-511303
คุณ พรหทัย บุญมีเย็น :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
12/17 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ร้านพูนทรัพย์ โลหะกิจ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
262 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel.043-512438,089-7709985
พี.อาร์.ค้าเหล็ก :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
150 ม.13 ถ.ปัทมานนท์ ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.083-1793705
ทรัพย์ทวีวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
144 ม.2 ถ.ประสานเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.089-4195178 Fax.043-624241
ร้านกิจไพบูลย์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
265 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 Tel.043-587103,043-587104
นางลำดวน นวนเจริญ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
186 ม.2 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 Tel.043-579250,080-1823520
ไพริน เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
ม.2 ซ.กม.2 ถ.หนองพอก-เลิงนกทา ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 Tel.081-9544360
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพงษ์ โฮมมาร์ท :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
545 ม.5 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.043-580809,532558 Fax.043532559
ร้านรุ่งเจริญทรัพย์สุวรรณ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
6 ม.13 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 Tel.043-580642,081-6426706 Fax.043-580643
สหชัยวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
275 ม.8 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 Tel.043-579186,084-2704443 Fax.043-579186
มงคลวัสดุ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
242 หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ป.รุ่งเรืองกิจ :: จังหวัด ร้อยเอ็ด
152 ม.3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
หจก.ส.ทวีสินกาฬสินธุ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
63/1-3 ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.043-811176,811692 Fax.043-815604
หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
176-178 ถนนโสมพะมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.043-811657
บริษัท สุขุมภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด กาฬสินธุ์
572 หมู่ 1 ถ.บุญฑริกจักรพงษ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.(043)851283 ,851033
ร้าน ประมวลพาณิชย์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
99/1 หมู่ 13 ถ.สมเด็จมุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.043-851111,851135 Fax.043-851111
ร้าน สีกาฬสินธุ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
269/10 ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.(043) 821686
อุดมชัยยางตลาด (วราภรณ์) :: จังหวัด กาฬสินธุ์
319 หมู่ 9 ถนนขอนแก่น - โพนทอง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 Tel.(043)891-053,081-6611296
เมืองทองค้าวัสดุ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
93 หมู่ที่ 13 ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.(043)832195
ร้านปรีชาพานิช (สาขา 1) :: จังหวัด กาฬสินธุ์
37/1 หมู่ที่ 4 ถนนถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 Tel.(043)861372-3
สุวรรณก่อสร้าง :: จังหวัด กาฬสินธุ์
130 หมู่ที่ 9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 Tel.(043)830086
ร้านดวงประเสริฐวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด กาฬสินธุ์
155 หมู่ที่ 6 ถ.สมเด็จ-ห้วยผึ้ง ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 Tel.(043)861398
รัตนชัยศึกษาภัณฑ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
30 หมู่ที่ 1 ถนนบุญฑริกจักรพงษ์ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.(043)851276
กาฬสินธุ์วัสดุ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
40/22 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.(043)812030
ยางตลาดค้าไม้ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
316 หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 Tel.(043)891410 Fax.(043)891411
โทนสปอร์ต :: จังหวัด กาฬสินธุ์
66-68 ถ.พรรณา อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.(01)662-5718
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีกาฬสินธุ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
53/14 ถ.ชัยสุนทร-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.(043)820110 Fax.043-820110
มงคล การช่าง :: จังหวัด กาฬสินธุ์
292 ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.(043)811109,835155 Fax.(043)813627
ยางตลาดกระจกอลูมิเนียม :: จังหวัด กาฬสินธุ์
346/8 หมู่ 4 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 Tel.(043)833137
นาคูค้าไม้ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
201 หมู่ 10 ต.นาคู กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 Tel.(043)817716
โรงสีข้าว (หน้าปั้ม ปตท.) :: จังหวัด กาฬสินธุ์
155 หมู่ 6 ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 Tel.(01)768-8919
สำราญเฟอร์นิเจอร์ สาขา 1 :: จังหวัด กาฬสินธุ์
28/1 หมู่ 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 Tel.(09)841-14821
หจก.ฉัตรชัยพาณิชย์ กาฬสินธุ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
128-130 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel.043-811153,812668,814531 Fax.043-812668
โรงอิฐพรรพต :: จังหวัด กาฬสินธุ์
261 ม.3 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 Tel.043-899329,081-9758627
ร้าน ปรีชาพานิช(สาขา1) :: จังหวัด กาฬสินธุ์
37/1 ม.4 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 Tel.043-861372,861689
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.โฮมมาร์ท :: จังหวัด กาฬสินธุ์
33 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 Tel.043-833054,833099 Fax.043-833100
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีโฮม สุขภัณฑ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
205 ม.14 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.043-851613-4,081-7395805
นิธิวัชร์อุปกรณ์ :: จังหวัด กาฬสินธุ์
230 หมู่ 3 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 Tel.043-136111,084-9083237
ร้าน เกรียงไกรฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด สกลนคร
1678 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711531,714009 Fax.042-714009
หจก.ส.เจริญอะไหล่สกลนคร :: จังหวัด สกลนคร
1844/2 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)711077
หจก.สกลรวมกิจ :: จังหวัด สกลนคร
1772/9 ถนนรัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)712712 Fax.042-713222
หจก.อาคาเดีย เฮ้าส์ :: จังหวัด สกลนคร
57/1 หมู่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.081-5725687 คุณพิสุทธิ์ Fax.(042)7338
ร้าน เทียมชัย :: จังหวัด สกลนคร
200 ถนนโพธิ์ศรี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 Tel.042-791792,081-8715223 Fax.042-791657
โรงกลึงพัฒนาการช่าง :: จังหวัด สกลนคร
1772/23-24 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711683,732821-22 Fax.042-71309
ร้านพิวัฒน์ :: จังหวัด สกลนคร
186 หมู่ 1 ถนนราษฎร์พัฒนา ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
สแกนเดียเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด สกลนคร
365 ถนนสกล-กาฬสินธุิ์ หมู่บ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711794
ต.อะไหล่ยนต์ :: จังหวัด สกลนคร
1/4 ถนนพังโคนวาริช อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042-771758,771204
ซินเฮงค้าวัสดุ :: จังหวัด สกลนคร
1700/8 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิบูลย์พืชผล :: จังหวัด สกลนคร
389 ถ.สกลนาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711547,712541 Fax.042-715093
ร้าน วงศ์การช่าง :: จังหวัด สกลนคร
157 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์พัฒนา ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
ทวีโชค :: จังหวัด สกลนคร
1473/1-2 ถ.ประชาราษฏร์ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลตั้งไถ่หมง :: จังหวัด สกลนคร
1305/31 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.085-7397719
หจก.ซิน ซินสกลนคร :: จังหวัด สกลนคร
1353/3 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711421,711121,712990 Fax.042-712434
ร้านแสงชัยพาณิชย์ :: จังหวัด สกลนคร
1773/37 หมู่ 14 ถนนรัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)711451 Fax.042-712244
หจก.ทองไทยสกลก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
273 หมู่ 2 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)711698
หจก.เรืองวัฒนาค้าวัสดุ :: จังหวัด สกลนคร
1305/10 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)711772
สินประเสริฐ :: จังหวัด สกลนคร
33/1 ถ.ไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711539,732297
ร้านลองประดับยนต์ :: จังหวัด สกลนคร
1725/9-10 ถนนรัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042)712782 Fax.042-732925
บริษัท คูณยิ่ง จำกัด :: จังหวัด สกลนคร
1718 ถนนสุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-713627 Fax.042-732542-3
ร้าน ธนะวัฒน์ :: จังหวัด สกลนคร
1329/12 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-716780,7166178 Fax.042-716678
ร้านบางกอกวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
1586/2 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-713122,714908 Fax.042-714908
ร้านแก้วศิริสมบูรณ์ก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
98 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ร้าน นายย์ :: จังหวัด สกลนคร
386/12 ถ.คูเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.0895740595
ร้านมีชัยค้าไม้ :: จังหวัด สกลนคร
25 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.721010 721321
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซิน :: จังหวัด สกลนคร
1690 ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.(042) 711522,711626 Fax.042-711026
ร้านบางกอกวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
1586/2-3 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-713122
มนัสวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
4 ม.9 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 Tel.042-745481,081-9650331 Fax.087-2255515
หจก.ศิริสมบูรณ์สกลนคร :: จังหวัด สกลนคร
98 ม.11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.01-3808597
หจก.บัวคำสกลนครก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
869 ถ.สกลนาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711849,081-6618787 Fax.042-713264
โชควัฒนา :: จังหวัด สกลนคร
1750/3 ถ.ยุวพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ร้านดาวทองคลังวัสดุ (นายสมพงษ์ มธุราสกุล) :: จังหวัด สกลนคร
49 ม.3 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.01-6615148,042-771963
หจก.สกลนครจิบตง :: จังหวัด สกลนคร
193/2 ถ.สกลนครนาแก ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-713434,081-6621576 Fax.042-713586
ร้านเจริญชัยการช่าง :: จังหวัด สกลนคร
1647/8 ถ.รัฐพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel.042-711444,733125
บริษัท ไทยยง รับเบอร์ จำกัด :: จังหวัด สกลนคร
29 ม.10 บ.ชุมชัย ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.089-4448222
หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
272 หมู่ 2 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.042-721771,737215 Fax.042-722030
ประเวศน์วัสดุ :: จังหวัด สกลนคร
1602/11-12 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-717162,733973
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด สกลนคร
550 ม.4 ถ.เดือเจริญ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 Tel.042-791662
บริษัท สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด สกลนคร
190/4 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-731202-9 Fax.042-731210
สามเพชรก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
99/19 ม.1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.083-4137072
ทรายทอง 1989 :: จังหวัด สกลนคร
567 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042-771444,081-8718719 Fax.042-771456
ร้านมงคลค้าวัสดุ :: จังหวัด สกลนคร
1755/17 ม.12 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 Tel.042-733229,089-186730 Fax.042-7171
ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ :: จังหวัด สกลนคร
269 ม.3 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 Tel.042-791103
หจก.เพชรสว่างสุขภัณฑ์ :: จังหวัด สกลนคร
42 ม.1 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.042-721035,080-4001789 Fax.042-721312
สนามชัยเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด สกลนคร
123 ม.8 ถ.สว่างแดนดิน-เจริญศิลป์ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 Tel.081-9420049,089-6171607 Fax.04
ช้างวัสดุ :: จังหวัด นครพนม
66 หมู่ 10 ถนนบายพาส ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ร้าน รัตนเคหะกิจ :: จังหวัด นครพนม
79/1 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 Tel.042-597019
ร้าน นาแกค้าไม้ :: จังหวัด นครพนม
109 หมู่ 5 ถนนนาแก-บ้านต้อง ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 Tel.042-571570,081-2613749
ร้านกิมเซ่งเชียง :: จังหวัด นครพนม
170-174 ถนนศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.(042)511523
ราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด นครพนม
163/2 ถนนราชวงค์ ต.เมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.042-512881,081-6702672
หจก.บุญล้อมเทคนิค :: จังหวัด นครพนม
7-9 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.042-522552
จันทร์เจริญวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครพนม
115 ถนนนครพนม - ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ร้าน เจริญยนตรกิจ :: จังหวัด นครพนม
51/1 ม.2 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 Tel.042-581203
อนุรักษ์ค้าวัสดุ :: จังหวัด นครพนม
420 หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 Tel.042-599118-9
ยิ่งเจริญ :: จังหวัด นครพนม
243/1 หมู่ 1 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
ลิ่มเชงฮวด :: จังหวัด นครพนม
48 หมู่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 Tel.042-599191
จรัญเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด นครพนม
352 หมู่ 10 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 Tel.042-541058,541279
ร้านนครพัฒนาค้าไม้ :: จังหวัด นครพนม
111-113 ถนนนิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.(042)511057
ร้านเลียนชัยเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด นครพนม
จ.นครพนม 48000
ร้านไทยรุ่งเรือง :: จังหวัด นครพนม
162-4 ถนนศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ร้านราชาผ้าม่าน :: จังหวัด นครพนม
171 ถนนศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.(042)522083
บริษัท แดนสง่าวัสดุ จำกัด :: จังหวัด นครพนม
147/1-2 ถนนศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 Tel.511168 513667
หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง(2525) :: จังหวัด นครพนม
259/1 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 Tel.(042)512414 512441 Fax.(042)512414
สวยศิลป์พาณิชย์ :: จังหวัด นครพนม
236 ม.4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
อิกเฮงวัสดุ :: จังหวัด นครพนม
99 ม.9 ถ.นาแก-สกลนคร ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 48130 Tel.042-571652,571699
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเพชรคอนกรีตอัดแรง (1995) :: จังหวัด นครพนม
228 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 Tel.042-543248,01-6015955
บริษัท เชิงชุมคอนกรีต จำกัด :: จังหวัด นครพนม
33/2 ซ.สุทาวดี ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 Tel.042-511455
บริษัท พงศกรวัสดุ จำกัด :: จังหวัด นครพนม
203,205,207 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 Tel.042+511374,515231
ธนัญญาก่อสร้าง :: จังหวัด สกลนคร
115 ม.11 ต.แมคนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 Tel.042-7662299
ร้านแสงฟ้า :: จังหวัด นครพนม
169-175 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 Tel.042-511454 Fax.042-512364
สินอุดมวัสดุ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
003/5 หมู่ 1 ถนนเสริมราษฎร์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.(045) 661209 Fax.(045) 66174
ร้าน กิมแชโลหะกิจ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
0999/43-45 ถนนขุขันธุ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)612822
ประจวบ-กิจชัย :: จังหวัด ศรีสะเกษ
199/1-4 หมู่ 8 ถนนสินประดิษฐ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.(045) 661255
หจก.สินไพบูลย์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
1502/92-93 ถนนขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)612282
ร้านกุศลส่งการค้า :: จังหวัด ศรีสะเกษ
0888/12-14 ถนนอุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)611033
หจก.ศรีสะเกษชัยมงคล :: จังหวัด ศรีสะเกษ
0975/27-28 ถนนขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)611107
ร้าน บอมเบียร์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
567 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 Tel.(045) 671215
หจก.กิจทวีสิน :: จังหวัด ศรีสะเกษ
115-119 ถนนสินประดิษฐ์ หมู่ 8 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33000
ไมตรีจิตเซ็นเตอร์ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
26/6-8 ถนนสินประดิษฐ์ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.(045) 661265,635087 Fax.(045) 635087
เกียรติศักดิ์ค้าไม้ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
157 หมู่ 7 ถนนชัยอาญา ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.(045) 691330-1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราษีสิน (จึงจิ้นฮะ) :: จังหวัด ศรีสะเกษ
41/1-3 หมู่ 1 ถนนบริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 Tel.(045)681161-2
หจก.ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
377/1-4 ถนนเพียรพจนกิจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.(045)691321
ร้าน นันทะชัยวัสดุ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
42 ถนนอินทร์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 Tel.(045)681170
ร้าน วุฒิชัยค้าไม้ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
49/1-3 หมู่ 2 ถนนบริหาร อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
บุญชัยพาณิชย์ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
0758/15-16 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)612617
ห้างโค้วจั่งเฮง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
0773-74 ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)611560
ร้าน จึงเจริญ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
1492/45-46 ตลาดศูนย์การค้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)612908
ร้าน สุพรรณค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
1577/54-55 ถนนวิจิตรนคร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)611724
ร้าน สีเพชร :: จังหวัด ศรีสะเกษ
1048/7-8 ถนนอุบล อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
สิงห์ชัยวัสดุ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
230/1-3 หมู่ 5 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.(045)611470
มิตรใหม่พืชผล :: จังหวัด ศรีสะเกษ
74 หมู่ 15 ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.(045) 638384
ร้าน ไพศาลวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
29 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 Tel.045 699153-4
อู่เซ่งไถ่ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
137/1 หมู่ 5 ถนนขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.045 615947
ไพศาลวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
803 หมู่ 7 ถ.ราชบำรุง ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.045-691569
ร้าน ลิ้มไท้ง้วนวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
999 ถ.เพียรพจนกิจ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.045-611742
สมบุญพานิช :: จังหวัด ศรีสะเกษ
968 หมู่ที่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 Tel.045-638384
ยิ่งเจริญอิฐบล็อก :: จังหวัด ศรีสะเกษ
100 หมู่ที่ 8 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 Tel.045-677034
เจริญเภสัช :: จังหวัด ศรีสะเกษ
25-26 หมู่ 6 ต.คูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 Tel.(081)548-5185
สงวนวงษ์ :: จังหวัด ศรีสะเกษ
19 หมู่ 1 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230 Tel.045-607103,01-8767345, Fax.045-607102
บรรจงวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
230 หมู่ที่ 8 ถนนขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel.045-611470,631454
ไร่เจริญหินอ่อน (ไทยแลนด์วิทยุ) :: จังหวัด ศรีสะเกษ
196 บ.ไร่เจริญ (ข้างวิทยาลัยการอาชีพ) อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.(045)661405,(07)251-3849
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธ.สุธาค้าไม้วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ศรีสะเกษ
276 หมู่ 1 ถ.สำโรงเกียรติ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 Tel.(045)637652 Fax.(045)637751
เหรียญเจริญเจดีย์ สาขา 2 :: จังหวัด ศรีสะเกษ
15/5 หมู่ 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.086-0703469,0898650501
นางวารุณี คงศรี (087)874-9538 :: จังหวัด ศรีสะเกษ
49 หมู่ 13 ต.น้ำล้อม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 Tel.(087)874-9538 Fax.(045)635499
หจก.อุบลอนันต์พานิช :: จังหวัด อุบลราชธานี
67-69 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)254247/317468(จัดซื้อ) Fax.(045)317469
หจก.ศิริมหาชัย :: จังหวัด อุบลราชธานี
303-305 ถนนอุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)241623
หจก.กิจตรงอุบล :: จังหวัด อุบลราชธานี
502 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)241418
หจก.อุบลฯวัฒนสิน(ปอแซ) :: จังหวัด อุบลราชธานี
73-75 ถนนราชบุตร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)241277
หจก.อุบลสหไพบูลย์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
60-62 กม.0 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)054472
หจก.อุบลเอียะเชียง :: จังหวัด อุบลราชธานี
149/2-4 ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045) 243292
บริษัท อารดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
67/1-6 ถนนศรีสะเกษ 2 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)322291/269428
บริษัท วรสุขก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
15/3-4 ถนนเทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 Tel.(045)204623-4,441169,089717180 Fax.(045)
ร้าน สหไทยวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
276 ถนนกันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321434
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
35 ถนนกันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321811
หจก.อุปกรณ์ยนต์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
55-57 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)262772-3
ร้าน ไทยทวีพานิช :: จังหวัด อุบลราชธานี
177 ถนนพรหมเทพ(หน้าตลาดใหญ่) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)254859
บริษัท โฮมฮับ จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
270 หมู่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)206111/319500(K-อุ๋ย) Fax.(045)319520
หจก.ศิริมหาชัย***** :: จังหวัด อุบลราชธานี
303-305 ถนนอุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)254423
หจก.กิมเชียงวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
129-131 ถนนพรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(089)716-8759
ร้าน สีสมัคร :: จังหวัด อุบลราชธานี
204-206 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)255067
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
39 ถนนนพคุณ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)245706 Fax.045-243664
หจก.อุบลรวมพลังขนส่ง :: จังหวัด อุบลราชธานี
221 ถนนจงกลนิทารณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หจก.วารินโชคชัยโลหะกิจ :: จังหวัด อุบลราชธานี
287/1 ถนนอุบลกิจ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321027
บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
37-47 ถนนศรีมงคล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)352888,352852(จัดซื้อ) Fax.(045)352
หจก.อุบล ส.สัมฤทธิ์ผล :: จังหวัด อุบลราชธานี
30-30/1 ถนนสกลมาศ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สำนักงานโรงงาน ชัยดำรงค์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
287/6 ถนนเขมราฐ-ตระการ (ทางเข้าปศุสัตว์) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี -34170- Tel.(045)491425 , (01)967-6340
ร้าน ชัยดำรงค์ 2 :: จังหวัด อุบลราชธานี
259 หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)491017
เอ็งซินชุน :: จังหวัด อุบลราชธานี
8-12 ถนนพรมแสง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 Tel.(045)441136
จึงเจริญ (2539) :: จังหวัด อุบลราชธานี
197 ถนนชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 Tel.(045)489011,(01)999-4957
เคหะวัสดุ (อำนวยพร) :: จังหวัด อุบลราชธานี
140/6-7 ถนนกันทรลักษ์ ต.ในเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321333
หจก.พิบูลมิตรสัมพันธ์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
4/1-2 ถนนพรหมแสง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 Tel.(045)441171
ร้าน เสาปูนสามแยก :: จังหวัด อุบลราชธานี
124 หมู่ที่ 8 บ้านด่านฮัง ต.พังเคน กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี Tel.01-9992305
ปัญญาออโต้เพ้นท์เขมราฐ :: จังหวัด อุบลราชธานี
546 หมู่ที่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)491519
เขมราฐวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
80/22-24 หมู่ที่ 8 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)491010
บ้านก่อวัสดุ :: จังหวัด อุบลราชธานี
174 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.045-322821
ตั้งจิงง้วน :: จังหวัด อุบลราชธานี
141/3 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)265260,255405
ร้าน เลี่ยงฮง :: จังหวัด อุบลราชธานี
292 หมู่ที่ 4 ถ.อุบลฯ.- ตระการฯ. ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 Tel.(045)481094
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงนิจพิบูลก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
13 ถ.เทศบาล 2 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี -34110- Tel.(045)441491
หจก.อุบลแสวงสุข :: จังหวัด อุบลราชธานี
163 หมู่ 12 ถ.อุบลฯ-ตระการพืชผล ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)313966
จี.ที.ออโต้ซาวด์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
60-62 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
วัชระอะไหล่และสี :: จังหวัด อุบลราชธานี
399 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(086)585-3399,(085)633-4774 Fax.(089)669-4774
ราชาวัสดุ :: จังหวัด อุบลราชธานี
298-298/1 หมู่ 4 ถ.ตระการ-เขมราฐ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี -34130- Tel.(045)481201
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล พี.เอ็น.ก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
182 ม.6 บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 Tel.(045)481914
แสงสว่าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
109 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)312326
หจก.อุบลศรีเทพ :: จังหวัด อุบลราชธานี
319 ม.4 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)266827-8
โชคสงวนวัสดุ :: จังหวัด อุบลราชธานี
109 ม.12 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)280853
รวมวัสดุ :: จังหวัด อุบลราชธานี
625-627 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)312915
สงวนอะไหล่ :: จังหวัด อุบลราชธานี
31 ถ.อรุณประดิษฐ์ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)491987
ร้าน ชัยกระจก :: จังหวัด อุบลราชธานี
12/3 ถนนเทศบาล 2 (เยื้องสถานีตำรวจ) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 Tel.(045)441592,(07)869-8182
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณพิบูลก่อสร้าง :: จังหวัด อุบลราชธานี
54 ถนนพรหมแสง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 Tel.(045)441157
ร้านใจมั่น :: จังหวัด อุบลราชธานี
79 หมู่ 6 บ.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(01)876-8860,(01)389-4611
หจก.โพธิ์ทองกระจก และ อลูมิเนียม :: จังหวัด อุบลราชธานี
222 หมู่ 4 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)280808,284252 Fax.(045)283700
บริษัท เทียนชัยคอนกรีตบล็อก จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
193 หมู่ 6 ถนนสายเดช อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)323997
ร้าน เสาปูนสามแยก (สาขาหนองผือ) :: จังหวัด อุบลราชธานี
522 ม.12 บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)214031,(09)285-3601
สหรุ่งโรจน์ (พรชัยเดิม) :: จังหวัด อุบลราชธานี
57 หมู่ 18 ถ.เดช-บุณฑริก ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 Tel.(045)361063,282030
วารินธรรมภัณฑ์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
40 ถ.สินธุประสิทธิ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)286203
โรงงานโชคชัยไม้ทอง (โรงงาน 1) :: จังหวัด อุบลราชธานี
443/2 ถนนสถลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321555,855-222-5 Fax.(045)855226
ส.วิรัตน์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
52 หมู่ 6 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)321675
ร้าน จำปา :: จังหวัด อุบลราชธานี
381 หมู่ 2 บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 Tel.(045)214049
บริษัท สินวัฒนา ไฮเทค เดคคอเรท จำกัด :: จังหวัด อุบลราชธานี
22 หมู่ 11 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)255996/241428 Fax.(045)240700
จันทร์รุ่ง :: จังหวัด อุบลราชธานี
340/2-3 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 Tel.(045)361017
เกียรติเพิ่มพูน :: จังหวัด อุบลราชธานี
601/5 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)283066,(09)845-8918
ร้านบุญนำวัสดุ :: จังหวัด อุบลราชธานี
589 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)280899
หจก.สินค้าซีเมนต์ไทย :: จังหวัด อุบลราชธานี
292 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)265657-61/208517-8 K-ออ้ม Fax.(045)208597(อ.
สินเจริญ :: จังหวัด อุบลราชธานี
456 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)285210
ร้าน ไชยกาลเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
206-207 หมู่ 4 ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34150 Tel.(084)826-4967
บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขา 2) :: จังหวัด อุบลราชธานี
385 ถนนกันทะลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)324-111-7
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.อาร์ ฟลอริ่งวู้ด :: จังหวัด อุบลราชธานี
126 หมู่ 1 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350 Tel.(045)485028
โพธิ์ทองประตูม้วน :: จังหวัด อุบลราชธานี
259-263 ถนนสุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)262221,255124 Fax.(045)262877-8
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ซี ทิมเบอร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
299 หมู่ 6 ต.ขุหล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 Tel.(045)481492 Fax.(045)482347
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะอุบล :: จังหวัด อุบลราชธานี
244-250 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)313114-8 Fax.(045)283888
หจก.ทวีกิจเดชอุดม :: จังหวัด อุบลราชธานี
352 หมู่ 23 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 Tel.(045)361013,282680 Fax.(045)361109
สมชาติกรวดทอง :: จังหวัด อุบลราชธานี
72/4 ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)312478
ยุทธพร โลงเย็น :: จังหวัด อุบลราชธานี
66 หมู่ที่ 3 ถนนวาริน-เดช ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ชัยดำรงค์อุบล :: จังหวัด อุบลราชธานี
114-116 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)254198,256332-3
หจก.อุบลบ้านทองเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
141 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.(045)312683 Fax.(045)281355
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ศรีเพ้นท์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
123 หมู่ที่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
นายปราโมทย์ สายเสมา :: จังหวัด อุบลราชธานี
115 หมู่ที่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
สุรเดช เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
108 หมู่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310
นายบัณฑิต ตาแจ่ม :: จังหวัด อุบลราชธานี
39 หมู่ 18 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 Tel.(089)626-8692
สมเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
51 หมู่ 18 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310 Tel.(045)855249
ลุงสมพานิช :: จังหวัด อุบลราชธานี
395 หมู่ 11 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(081)878-1837
เอ.บี.สตาร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
199 หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
สุวัชชัย ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด อุบลราชธานี
20 หมู่ 6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel.(045)267166
เซอร์วิสยานยนต์ :: จังหวัด ยโสธร
384-386 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.(045) 711638,712863 Fax.(045) 712863
หจก.ยโสธรบ้านและเครื่องเรือน :: จังหวัด ยโสธร
172 ถนนแจ้งสนิทบ้านบ่อ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711192
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ดิลกโยธา :: จังหวัด ยโสธร
540 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.045-724601-3 Fax.724604
บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด ยโสธร
434 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)724892-4
บริษัท ศรีชัยโลหะภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด ยโสธร
298/4-5 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711319 ,711640 Fax.(081)470-3967
สียโสธร :: จังหวัด ยโสธร
258 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)720330
ร้าน สร้างสรรค์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ยโสธร
258/3-7 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)720502,01-4708460,6006414
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จือฮะยโสธร :: จังหวัด ยโสธร
403-405/1 ถ.รัตนเขต อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)771795 Fax.(045)711323
ช.เจริญกิจคาร์เพนท์ :: จังหวัด ยโสธร
233 ถนนวารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.01-9765693
ฮะเตียงวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ยโสธร
89-90 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 Tel.(045)781133,781314
หจก.เอกรุ่งเรือง :: จังหวัด ยโสธร
564 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร -35120- Tel.(045)781991
สุวรรณชัยการช่าง :: จังหวัด ยโสธร
157/1-2 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)712429
ร้าน พิสัยวัสดุ :: จังหวัด ยโสธร
119 หมู่ 5 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 Tel.(045)789566
หจก.ศิวาวุธวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ยโสธร
393-395 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711584,720220 Fax.(045)712754
ชัยเจริญวัสดุ :: จังหวัด ยโสธร
327 หมู่ 17 ซ.ศรีราชาเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
ร้าน เรืองทรัพย์ :: จังหวัด ยโสธร
477-479/1.ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711628
หจก.ศิริสุนทรยโสธร :: จังหวัด ยโสธร
415-415/1-3 ถนนรัตนเขต อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711326
ร้าน มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ยโสธร
133/1-2 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711581
พรศักดิ์ :: จังหวัด ยโสธร
448-450 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)712-402 Fax.(045)720-464
หจก.จั่วเซ้งยโสธร :: จังหวัด ยโสธร
300/3-5 ถนนวิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Tel.(045)711998
ร้าน ทรัพย์สิน :: จังหวัด อำนาจเจริญ
309/19-20 หมู่ 9 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045) 511767 Fax.(045) 511768
หจก.อธิวัฒน์ก่อสร้าง :: จังหวัด อำนาจเจริญ
256-7 หมู่ 9 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045) 451527 451581 Fax.แฟ็กซ์ 451032
บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด :: จังหวัด อำนาจเจริญ
222-226 หมู่ที่ 9 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045) 511794 01 4702318 Fax.(045)511796
ไทยประเสริฐ(1999) :: จังหวัด อำนาจเจริญ
288/23-24 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(089)428-2771
ร้าน กิมเชียง :: จังหวัด อำนาจเจริญ
110-111 ถ.ชยางกูร อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)451159 Fax.(045)270551
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวิทยา :: จังหวัด อำนาจเจริญ
288/345-346 ถนนวิชิตสิน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(01)878-1631
ร้าน อำนาจวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อำนาจเจริญ
201/1,99 หมู่ 1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)451355
กรมวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อำนาจเจริญ
145 หมู่ 15 (ข้างวัดศรีไพร) อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 Tel.(045)461094-5
ร้าน พร :: จังหวัด อำนาจเจริญ
102-5 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)451901
ยงยุทธค้าวัสดุ :: จังหวัด อำนาจเจริญ
122 ม.2 ถนนชยางกูร ต.นาเผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)517054
อยู่ยงพานิช :: จังหวัด อำนาจเจริญ
119 หมู่ 3 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 Tel.(045)465007
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวหน้าค้าวัสดุ :: จังหวัด อำนาจเจริญ
244 หมู่ที่ 12 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)511846/270315 Fax.(045)
ร้านเจริญสี :: จังหวัด อำนาจเจริญ
276/13 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)270099
ทรัพย์สินวัสดุ :: จังหวัด อำนาจเจริญ
356/2-4 หมู่ที่ 9 ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel.(045)511769 Fax.(045)5118
เหรียญทองวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อำนาจเจริญ
121/1 หมู่ 1 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 Tel.(045)469006
ร้านรุ่งโรจน์เคหะภัณ :: จังหวัด มุกดาหาร
44/17-20 ถนนพิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)612187
ร้าน ก.เอี่ยวหลี :: จังหวัด มุกดาหาร
60 ถนนสองนางสถิตย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)611023
หจก.เอียวหลีจั่น :: จังหวัด มุกดาหาร
10 ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)612015/611429
ร้านรุ่งเจริญธรรม :: จังหวัด มุกดาหาร
2/5 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)672800
ร้านลิ้มวัฒนา (2533) :: จังหวัด มุกดาหาร
26 ถนนยุทธพัฒน์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ร้านเจริญรุ่ง :: จังหวัด มุกดาหาร
70/3-4 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
ร้าน อุดมการช่าง :: จังหวัด มุกดาหาร
58/1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042) 611922 01-9741298
มุกดาการช่าง :: จังหวัด มุกดาหาร
278/1 ถนนผดุงนิคมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)612-385/(081)471-3833 Fax.(042)632-375
1 มุกดาหาร :: จังหวัด มุกดาหาร
48/3-5 ถนนแก้วกินนรี อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)611715
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพลวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด มุกดาหาร
.21 หมู่ 10 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 Tel.(042)691061
สหโชค :: จังหวัด มุกดาหาร
42 ถนนมุกดาหาร ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)612473
ร้าน ผาเทิบวัสดุ :: จังหวัด มุกดาหาร
87 หมู่ที่ 7 ต.นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.042-610268,0894220886
ฟลุคอลูมิเนียม(อุดมการช่าง) :: จังหวัด มุกดาหาร
58/1-2 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)611922
รังรุ่งเรือง :: จังหวัด มุกดาหาร
223 หมู่ 1 ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 Tel.042-691071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด มุกดาหาร
129 หมู่ที่ 11 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 Tel.(042)638416 Fax.(042)638416
หจก.ประทุมมาประดิษฐ์กรรมเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด มุกดาหาร
132 หมู่ที่ 3 ถนนชยางกูร ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(01)739-0312
เมืองทองเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด มุกดาหาร
55 ถนนยุทธพัฒน์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)611177
ศรีเผยวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด มุกดาหาร
18/8 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)612904
ร้าน มุกดาหารชัตเตอร์ :: จังหวัด มุกดาหาร
104/4-5 ถนนวิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)611986
ร้านมุกดาคฤหภัณฑ์ (คุณสราวุฒิ) :: จังหวัด มุกดาหาร
279 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(01)544-4523
ล้านเกลียว :: จังหวัด มุกดาหาร
138 ถ.พิทักษ์สันติราช อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
T.R.กรุ๊ป :: จังหวัด มุกดาหาร
107/2-3 ถ.พิทักษ์พรหมเขต อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)631021
โรงงาน S.O. :: จังหวัด มุกดาหาร
27/1 ซ.นิติรัฐ ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)630550
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยงามวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด มุกดาหาร
113 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)631332 Fax.(042)615070
มุกดาการช่าง 2 :: จังหวัด มุกดาหาร
18/16-17 ซ.จันทร์เทพ 3 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 Tel.(042)632632
บัวชมพูการเกษตร :: จังหวัด มุกดาหาร
210 หมู่ 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
อุทัยอุปกรณ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
152 หมู่ 11 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel.(044) 389152
หจก.วี.อาร์.1986(ไทยแลนด์) :: จังหวัด นครราชสีมา
221-223 ถนนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)230981
ร้านเสรีค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
272 หมู่ 1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel.(044) 375050-51 Fax.(044) 338278
หจก.ด่านขุนทดฮะหลี :: จังหวัด นครราชสีมา
153-154 หมู่ 11 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel.(044) 389157 fax 389157
ร้านอีสานเคลือบรูป :: จังหวัด นครราชสีมา
242 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044) 257525
กิตติโชค :: จังหวัด นครราชสีมา
273/1 ถนนกำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044) 252701
หจก.โคราชรัตนแสง :: จังหวัด นครราชสีมา
655/5-6 ถนนยมราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)242804
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐานก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
172/2-3 หมู่ 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 Tel.044-459370
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทวีเพ้นท์ :: จังหวัด นครราชสีมา
331/4 ถนนยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)256489
ร้านไทยสวัสดิ์โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
128-130 ถนนพลแสน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)244518
อุทัย :: จังหวัด นครราชสีมา
244 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)243378
ธนกิจ :: จังหวัด นครราชสีมา
18/20 ถนนเทศบาล 19 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-311503,09-8444524
หจก.เจริญพัฒนา :: จังหวัด นครราชสีมา
716,718,720,722,724 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)311780
ร้านยงสินชัย :: จังหวัด นครราชสีมา
587,589 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)311958
ร้านธีระค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
508 หมู่ 1 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-337069 Fax.044-337068
บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
647 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-381083
หจก.ขามแสงพาณิชย์ :: จังหวัด นครราชสีมา
458 หมู่ 1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
หจก.พูลศิริค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
7 หมู่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
บุญเทียมค้าวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
109-111 หมู่ 4 ตลาดโคกสวาย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-972140
กิจโพธิ์ทองโลหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
259/6 หมู่ 12 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
หจก.ไทยยงค์โลหะกิจนครราชสีมา :: จังหวัด นครราชสีมา
179-181 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)241942
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช ส.โสภณ :: จังหวัด นครราชสีมา
20-22 ถนนท้าวสุระ(หัวทะเล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-265015-6
เอี่ยมเฮงวัสดุก่อสร้าง (สมศักดิ์ เลิศโสภาพันธ์) :: จังหวัด นครราชสีมา
56 หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 Tel.01-9667248 044-321046
หจก.ธีระชัยค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
221 หมู่ 4 ถ.เอื้ออำนวย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 Tel.044-391056
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมส่วนค้าเหล็ก :: จังหวัด นครราชสีมา
216 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-230338,242768
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ไพสิทธิ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
507 หมู่ที่ 1 ถ.สุระนารายณ์ ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-337135-6 01-9662519
บริษัท หนึ่งวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
225 หมู่ 4 ถนนราชสีมาปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-353706
สุขสงวน :: จังหวัด นครราชสีมา
283-284 ถ.สืบศิริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel.044-441446
ธีระยุทธก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
35 หมู่ 3 บ้านหัวนาคำ ถ.ห้วยแถลง-ลำปลายมาศ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30234 Tel.086-4695655
บริษัท ไชยบุญเหลืออุตสาหกรรม จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
97 หมู่ 12 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 Tel.044-249599,249600
หจก. 30 กันยา เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
304/1 ถ.30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-271651
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชชัตเตอร์ แอนด์ คอนส์ :: จังหวัด นครราชสีมา
185 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 Tel.044-276989,371729
หจก. 79 น.พาณิชย์ :: จังหวัด นครราชสีมา
91 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel.044-228080,
โนนสง่าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
90 หมู่ 13 ถนนสาย 304 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel.01-8780078
ร้านโคราชชาญกิจ :: จังหวัด นครราชสีมา
684/1 ถนนช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)255623
บริษัท เชิดชัยวู้ดมาสเตอร์ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
1043 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-256728,241440,256023 Fax.044-257772
เจริญกิจ ก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
7 ม.3 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel.044-228213-4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิธิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
121/1 ม.7 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel.044-441762
หจก.ยิ่งเจริญพาณิชย์ปากช่อง :: จังหวัด นครราชสีมา
684,686,688 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)311331
ร้านกาญจน์เจริญ :: จังหวัด นครราชสีมา
567 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)312679
ร้านกิจเจริญ :: จังหวัด นครราชสีมา
583,585 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)311042
วรรณาวดีวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
58 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-276113,203167
หจก.เสริมสุขสูงเนิน :: จังหวัด นครราชสีมา
148/2-3 หมู่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel.044-419399,419539 Fax.044-419589
บริษัท เสี่ยงเฮงรวมวัสดุ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
163/1 หมู่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel.044-209221,01-8788271
บริษัท วรรณระสิทธิ์ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
146 หมู่ 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.(044)314204
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยยนตรการ :: จังหวัด นครราชสีมา
403 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.ผ044ป312838
หจก.เสียงบริการค้าวัสดุ จอหอ :: จังหวัด นครราชสีมา
61/2,61/3 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)243939
หจก.ยงประเสริฐ :: จังหวัด นครราชสีมา
142-144 ถนนมนัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)255174 Fax.044 257494
ร้านยู่ซิน :: จังหวัด นครราชสีมา
295-297 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)243931
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลแมชชีนทูล :: จังหวัด นครราชสีมา
936-940 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-245470,243410,253667
ร้านอึ้งไตรทิพย์ :: จังหวัด นครราชสีมา
501-502/1 ถนนราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ร้านกิจชัย (หัวรถไฟ) :: จังหวัด นครราชสีมา
478 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)257032
หจก.ส่องแสงค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
88/2 หมู่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)212856
ร้านชัยทวีการไฟฟ้า :: จังหวัด นครราชสีมา
192-196 ถนนอัษฎางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(01)9157506
ร้านฉัตรชัยวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
1231 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-253725,255800
หจก.โกสนวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
936 ถนนมุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ร้านพร้อมภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
408 ถนนมิตรภาพ-หนองคายเยื้องสถานีขนส่ง(บขส) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ร้านรุ่งทรัพย์อุปกรณ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
65/2 ปากซอย 1 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044)215460
หจก.ท่าอ่างค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
49 หมู่ที่ 6 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel.(044)243547
ร้านภัทรฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครราชสีมา
ปากซอย 6 หนองไผ่ล้อม ถนนเดชอุดม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044) 273251
ส.อัลลอยย์การช่าง :: จังหวัด นครราชสีมา
127 หมู่ 3 ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.01-9974407
ร้านก้องเจริญเฟอร์นิเจอร์(วีรยุทธ ก้องเจริญพาณิชย์ :: จังหวัด นครราชสีมา
197 หมู่ 12 บ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel.01 9314580
ร้าน คมสิริ :: จังหวัด นครราชสีมา
325 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044 244236
ร้าน ลิ้มไท้เชียง :: จังหวัด นครราชสีมา
538-540-542 ถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
หจก.ปากช่องโลหะกิจ :: จังหวัด นครราชสีมา
88/8 ถนนมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044 312426-287-749-313743
หจก.หลักชัยวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
7,9 ถนนไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-268552
หจก.พัฒนากรก่อสร้างและการไฟฟ้า :: จังหวัด นครราชสีมา
220-222 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.(044) 241170 Fax.(044) 254988
ร้าน อุทัยเพ้นท์ :: จังหวัด นครราชสีมา
715 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel.044-389153
ลี้ เจียบ ฮั้ว :: จังหวัด นครราชสีมา
206/17 หมู่ 1 ถ.ชุมค้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 Tel.044-411043
เหล่ารุ่งเรืองเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
91 ม.16 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 Tel.044-479062,081-8785691
พิชญารวมช่าง :: จังหวัด นครราชสีมา
123/1 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-298537
หจก.อุตสาหกรรมเทียมเฮงใหม่ :: จังหวัด นครราชสีมา
456 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-242180,244052,253027 Fax.044-270490
อมรภัทร พีพี ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
77 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 Tel.044-419678,01-9662431 Fax.044-214742
พรประเสริฐคอนกรีต ก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
443 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel.044-286565-6 01-9679223, Fax.044-286566
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมา อินเตอร์ ซัพพลาย :: จังหวัด นครราชสีมา
1522/4 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.09-4280612 07-2584139 Fax.044-44138
โรงสีพรชัย :: จังหวัด นครราชสีมา
99 หมู่ 4 ตลาดโคกสวาย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-381272-4
บริษัท โฮมทาวน์ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
419 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-296152 Fax.044-244783
ไทยศิลป์ ค้าวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
94 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel.044-375113,338302,338320
รวมวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
25 หมู่ 4 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 Tel.044-391060
โนนไทยค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
429 หมู่ 1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-320075
โรงงานวิริยะ :: จังหวัด นครราชสีมา
357 หมู่ 5 ถนนสืบศิริ ซอยมารวย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-353324,01-7907378 Fax.044-3530
เสิงสางซัพพลาย :: จังหวัด นครราชสีมา
190/1 หมู่ 15 บ้านรุ่งสว่างสามัคคี ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 Tel.07-2485669
เพิ่มวิทย์ :: จังหวัด นครราชสีมา
393-395 ถนนอัษฏางค์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-268970
กรุงไทยจักรกล :: จังหวัด นครราชสีมา
60,62 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
หจก.เหรียญชัยซีเมนต์บล็อก :: จังหวัด นครราชสีมา
32 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-212309-12 Fax.044-218775
ชาวดิน :: จังหวัด นครราชสีมา
148 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.บ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel.044-375194-5 Fax.044-375198
ลิ้มเจริญ :: จังหวัด นครราชสีมา
125/01 หมู่ 1 ถ.ศรีเพชร ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.081-393-0330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพิพัฒน์ชัย :: จังหวัด นครราชสีมา
256/2-3 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-257097,267611
โค้วเทียนหยู คัลเลอร์ :: จังหวัด นครราชสีมา
121/4 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 Tel.044-338213,01-7181360
บริษัท แสงไทยกรุ๊ป จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
133 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel.044-419411-4 Fax.044-419875
บริษัท บ้านใหม่อุดมค้าไม้ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
222 หมู่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 Tel.044-490199,490200, Fax.044-33033
มิตรภาพประตูม้วน :: จังหวัด นครราชสีมา
306,307 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 Tel.044-371757
พิมายเพ้นท์ :: จังหวัด นครราชสีมา
555/6-8 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel.044-287411,09-7179473 Fax.044-257057
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อศิลป์คอนสตรัคชั่น :: จังหวัด นครราชสีมา
61 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel.044-332-308,04-7888085
ยุทธกิจค้าวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
87 หมู่ 5 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel.01-9667905
ส.เจริญการไฟฟ้า :: จังหวัด นครราชสีมา
123/8 ถ.ผาสุก ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 Tel.044-411083
บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
222-223 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 Tel.044-240-300-30 คุณเนตรนภา Fax.044-395447
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเรามานะชัย :: จังหวัด นครราชสีมา
216 ถนนพลแสน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-241292,243576,267284 Fax.044-254470
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดชัยพัฒนาการ :: จังหวัด นครราชสีมา
850 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-311327,312234
เจดีย์ 1 :: จังหวัด นครราชสีมา
203 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 Tel.044-412523,081-8768812 Fax.044-412523
บริษัท นีโอเฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
555 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 Tel.044-465888 ต่อ 304 คุณเจี๊ยบ Fax.044-465465
ปรีชาพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
135 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 Tel.044-321215
ณรงค์ทำศาลพระภูมิ :: จังหวัด นครราชสีมา
149 หมู่ 8 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel.044-283911,044-284068
แสงกิจฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด นครราชสีมา
640/1 ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-280622
โรงปูนสมศักดิ์ภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
49 หมู่ 13 บ้านหนองงูเหลือม ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30170 Tel.081-9670451
ประเสริฐภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
1516 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-354950
ประเสริฐภัณฑ์ สาขา 2 :: จังหวัด นครราชสีมา
2496 ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-213850
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเพิ่มทรัพย์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
76 ถนนมิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-311967,315441
มงคลค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
2782 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-213531,213532 Fax.081-6600581
บริษัท บัว 79 จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
111 หมู่ 3 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel.044-228018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์สินไทย :: จังหวัด นครราชสีมา
201-201/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-276146-7
ยุพินภัณฑ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
114 หมู่ 4 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel.044-332334,086-8732806
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคกกรวดค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
111 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-291507,281508
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไร่วัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
159 หมู่ 7 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-297008,297106
บริษัท ไทยสปีดแมชชีนเนอรี่ จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
90/14-18 ถนนประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-294449,342234,081-8784450 Fax.044-2946
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด นครราชสีมา
144,146,148 ถนนนิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel.044-461532,461132
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้อเฮงเส็งง้วนค้าไม้ :: จังหวัด นครราชสีมา
198-206 ถนนนิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel.044-461016
ไทยเจริญการช่าง :: จังหวัด นครราชสีมา
899 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-243493,252340
เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ :: จังหวัด นครราชสีมา
99/1 หมู่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190Fax.044-491627
บริษัท พงศ์เพชรคลังวัสดุก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด นครราชสีมา
177 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel.044-313150
สิประกรณ์ :: จังหวัด นครราชสีมา
30/3 หมู่ 1 ต.สระพระ กิ่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 Tel.044-337024
เอส.พี.ออโต้คัลเลอร์ :: จังหวัด นครราชสีมา
222 หมู่ 1 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 Tel.086-5844288
หจก.ซุ่ยเฮงเส็ง (สาขา1) :: จังหวัด บุรีรัมย์
32/1-8 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)611006
หจก.เรืองสุขพาณิชย์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
64-66 ถนนนิวาศ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)611385
ร้าน ต.อุปกรณ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
31/10-11 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)611231
หจก.เรืองแสงไทย :: จังหวัด บุรีรัมย์
146/7-9 ถนนสุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)611041
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์บางพระเซ็นเตอร์เทรด :: จังหวัด บุรีรัมย์
1/12 ถนนนิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-625774-5 Fax.044-620609
บริษัท บุรีรัมย์ เอส.พี.90 จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
145,147,149,151, ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044) 611464
บริษัท ประโคนชัยวัสดุคอนสตรัคชั่น จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
131/2 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel.(044) 651260-1 Fax.(044)671124
ร้านบ้วนเฮง :: จังหวัด บุรีรัมย์
117-125 หมู่ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Tel.(044)661119
หจก.นางรองเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
173 ถนนภักดีบริรักษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.(044)631127
ร้านนครชัย :: จังหวัด บุรีรัมย์
63/13-4 ถนนประดิษฐ์ปานะ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.(044)631125
หจก.วิวัฒน์วงศ์ก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
479-483 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.(044)631143-631417-01-9555863
มั่นชัยอะไหล่ :: จังหวัด บุรีรัมย์
372-376 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044) 616946
สมบูรณ์ก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
332/7-12 หมู่ 1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel.(044) 670194 Fax.044-671517
หจก.นางรองซุ่ยเฮงยนต์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
315-319 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.(044)631298
บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
555 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)602602 (044)611001
ร้านวิบูลย์พานิช :: จังหวัด บุรีรัมย์
14/30-31 ถนนคูเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)612028
ร้านชัยเจริญก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
43/2 ถนนละหานทราย-ปะคำ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 Tel.(044)349051
ร้านพัฒนากิจอะหลั่ย :: จังหวัด บุรีรัมย์
329/42-44 ถนนท่าช้าง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 Tel.(044)681339
หจก.ธนาสิทธิ์พาณิชย์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
199/1-5 ถนนสุขาภิบาล อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 Tel.(044)691001
สุขสวัสดิ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
90 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)611829,621963
หจก.ทรัพย์มงคลค้าวัสดุ (บางพระ) 1996 :: จังหวัด บุรีรัมย์
123 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)612471 620225
ร้าน ธนาวัฒน์พานิช :: จังหวัด บุรีรัมย์
232-233 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 Tel.(044)641010
เจริญสุขวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
111/1-5 หมู่ 16 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 Tel.(044) 691243
บุญยัง คอนสตรัคชั่น :: จังหวัด บุรีรัมย์
39 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.(044)631442,01-9769742
ไทยสวัสดิ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
23/23-24 ถนนอนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611067
บริษัท บุรีรัมย์กิตติภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
47/97-98 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.(044)617481
ร้าน สวัสดีปะคำก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
200/1 หมู่ 2 อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 Tel.044-646005
ชัยสว่างเสาปูน :: จังหวัด บุรีรัมย์
14 หมู่ที่ 2 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 Tel.044-669035
ร้าน พิพัฒน์เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
124 ถ.นางรอง-ลำปลายมาศ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-609100
เฮียงเจริญเสาปูน :: จังหวัด บุรีรัมย์
236 หมู่ 18 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611043,183091,183092
ตั้งสุวรรณค้าวัสดุ :: จังหวัด บุรีรัมย์
34 หมู่ 1 ต.โครกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
ไทยพัฒนาอะไหล่ :: จังหวัด บุรีรัมย์
31/8-9 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-612277
วิทยาภัณฑ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
10/8-11 ถนนปลัดเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611273
กระสังง่วนหลีก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
121-124 หมู่ 9 ถ.สุขาภิบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 Tel.044-691267
พงศ์เจริญ :: จังหวัด บุรีรัมย์
97 หมู่ 3 ถนนคูเมือง-พุทไธสง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 Tel.044-182088,081-9669056
ร้านรุ่งวิทยา :: จังหวัด บุรีรัมย์
10/6,12-12 ถนนปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-612983 Fax.044-612560
ร้าน ตังเจริญก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
247 ตลาดนิคมบ้านกรวด ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 Tel.044-679056
ร้าน บ้วนเฮงฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
546 หมู่ 1 ถนนสหนพมาศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Tel.044-661371 Fax.044-660381
หจก.อาร์.เอส.คอนกรีตบุรีรัมย์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
167 หมู่ 3 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
หจก.ซุ่ยเฮงเส็ง :: จังหวัด บุรีรัมย์
173 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611006
ร้าน วิสุทธิพานิช :: จังหวัด บุรีรัมย์
381-385 ถนนประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ไชเลียงก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
116 หมู่ 8 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-607019,01-9667559
บริษัท เสาวคนธ์รวมวัสดุ (2002) จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
707/1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-624567-8
หจก.เอ.เอ.เซรามิค :: จังหวัด บุรีรัมย์
831/9 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-624560 044-622243 Fax.044-624561
บุรีรัมย์ค้าเหล็ก :: จังหวัด บุรีรัมย์
48/11 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611671
หจก.นางรองทวีรัตน์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
610/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-631405,622134
บุรีรัมย์สินพนาค้าไม้ :: จังหวัด บุรีรัมย์
160 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-625762-3,01-6203251
บริษัท บี.เอส.วู้ดส์ จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
17 หมู่ 3 ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 Tel.044-641623
แสงประเสริฐอิฐบล็อกเสาปูน :: จังหวัด บุรีรัมย์
25/1 ถ.สุขภิบาล 1 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-696122,696051
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขโฮมพลัส :: จังหวัด บุรีรัมย์
57 ถนนนางรอง-ปะคำ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-622965,631928,081-877-2659 Fax.044-631941
หจก.นางรองเคหะโฮมมาร์ท :: จังหวัด บุรีรัมย์
198/50 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.044-633333,087-9933310
ประพจน์เฟอร์นิเจอร์ล้อเกวียน (คุณณัฐวุฒิ ศรีนิลแท้) :: จังหวัด บุรีรัมย์
8/2 หมู่ 8 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 Tel.044-784-124,089-744-6209
ปิง สถาปัตย์-ตกแต่ง :: จังหวัด บุรีรัมย์
35 ถนนสุเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียงเจริญสุขภัณฑ์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
66/3-5 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611446,614434
ช่างจรินทร์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
42 หมู่ 9 ต.หนองเต็ง บ้านหว้าใต้ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 Tel.081-0642892
บริษัท เฮงวาณิชย์โฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด บุรีรัมย์
333 หมู่ 2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 Tel.044-656396-7
โรงปูนซินหยุ่งชอง :: จังหวัด บุรีรัมย์
147 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์-สตึก อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-605275
ไพบูลย์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
2-4 ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.044-611433
สมบูรณ์ก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
8/6 หมู่ 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 Tel.044-649411
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูเมืองบางพระ :: จังหวัด บุรีรัมย์
195 หมู่ 6 ถนนคูเมือง-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 Tel.044-699145,044-699146 Fax.089-84502
บุญทวีค้าวัสดุ :: จังหวัด บุรีรัมย์
52 หมู่ 1 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 Tel.081-8787098,044-631695
ชัยสว่างก่อสร้าง (บ้านโนนสีคูณ) :: จังหวัด บุรีรัมย์
105 หมู่ 6 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240 Tel.044-186234-5
เสม็ดเสาปูน :: จังหวัด บุรีรัมย์
14 หมู่ 9 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 Tel.081-9765045
สิทธิโชคนำศิลป์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
155 หมู่ 9 บ้านหว้าใต้ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
ร้าน ดำรงศิลป์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
88/1-6 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 Tel.044-606112-3,081-1202612
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตึกคัลเลอร์เพ้นท์ :: จังหวัด บุรีรัมย์
395/25-26 ถนนท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
หจก.ลำปลายมาศ อุดมก่อสร้าง :: จังหวัด บุรีรัมย์
595 หมู่ 1 ถนนสหนพมาศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Tel.044-611329,089-7228629
โกศลค้าเหล็ก :: จังหวัด บุรีรัมย์
230-232 หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Tel.044-660517
กวงค้าเหล็ก :: จังหวัด บุรีรัมย์
193/11 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel.086-7782367,088-9035477
ร้าน สหกิจรวมวัสดุ :: จังหวัด สุรินทร์
324/1-4 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 Tel.(044) 551548 532071-2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเซรามิค-สุขภัณฑ์ :: จังหวัด สุรินทร์
22 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-518966,518977
หจก.สุรินทร์ไทยพาณิชย์ :: จังหวัด สุรินทร์
180-182 ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511873
หจก.สุรินทร์เกียรติชัยก่อสร้าง :: จังหวัด สุรินทร์
186-188 ถนนเทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)513617
ร้านง่วนเส็งฮง :: จังหวัด สุรินทร์
167-171 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-538998
หจก.เซียมเฮงล้งสุรินทร์ :: จังหวัด สุรินทร์
234-238 ถนนจิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511096
ร้านเป้งเส็ง (ค้าข้าว) :: จังหวัด สุรินทร์
194-196 ถนนกรุงศรีใน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511551
ร้าน นำชัยพานิช :: จังหวัด สุรินทร์
637-641 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 Tel.(044) 551059-60
หจก.เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ :: จังหวัด สุรินทร์
23 หมู่ 16 ถนนปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044) 511276
สยามอะไหล่ยนต์ :: จังหวัด สุรินทร์
545-546 ตลาดสุขาภิบาล อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Tel.(044) 571011
ร้านกมลค้าไม้ :: จังหวัด สุรินทร์
312/4 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 Tel.(044) 561402
หจก.เตียกิมเซ้งง้วนพาณิชย์ :: จังหวัด สุรินทร์
219-221 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044) 511038 Fax.(044)512538
หจก.ซินฮวดเฮงกลการสุรินทร์ :: จังหวัด สุรินทร์
144-146-148 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.045-512186 Fax.045-512375
ร้าน ณรงค์มอเตอร์ :: จังหวัด สุรินทร์
21 หมู่ 8 ถนนรัตนบุรี-ศรีขรภูมิ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 Tel.044-599-296
หจก.อ.บัวเชดวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สุรินทร์
412 หมู่ 4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 Tel.044-579010 01-8763882
ร้าน ชัยอารีย์ :: จังหวัด สุรินทร์
16/2 สามแยกบ้านจรง ถนนสังขะ-ศรีขรภูมิ กม.4 อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Tel.044-571375 01-9664915
หจก.อุรณาก่อสร้าง :: จังหวัด สุรินทร์
556/4-5 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 Tel.(044) 551153-4 Fax.(044) 551434
ร้านเค่งฮั้ง :: จังหวัด สุรินทร์
34-36-38 ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511063
ฮกไถ่พานิช :: จังหวัด สุรินทร์
207-209-211 ถนนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)518888 518678 511450 Fax.Fax 511158
ร้าน กวงฮวดเฮง :: จังหวัด สุรินทร์
25-27 ถนนสนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511786
สุรินทร์สินชัย :: จังหวัด สุรินทร์
116-122 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511056 511140
บริษัท ซันโก้วัสดุ จำกัด :: จังหวัด สุรินทร์
55/9 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)515964
ร้าน สยามยนต์ :: จังหวัด สุรินทร์
86-88 ถนนปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511454
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด :: จังหวัด สุรินทร์
4/2 ถนนดำรงรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-511061,081-1112877 Fax.044-514330
ร้าน สหะสิน :: จังหวัด สุรินทร์
171 ถนนกรุงศรีใน(ตรงข้ามตลาดเทศบาล) อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.081-966-2686 Fax.044-535121
ร้าน เตียง้วนซิน :: จังหวัด สุรินทร์
130-132-134 ถนนสนิทนิคมรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)511064
ร้าน จึงกิ้มหมง :: จังหวัด สุรินทร์
19-20 อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 Tel.(044)569024
วัชรศีขร :: จังหวัด สุรินทร์
45/3 หมู่ 2 ถ.เทพนิมิต ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 Tel.(044) 561116 01 9664385
กาบเชิงค้าวัสดุ :: จังหวัด สุรินทร์
299,713,713/1-2 หมู่ที่ 17 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
ร้าน สามผึ้งยนต์ :: จังหวัด สุรินทร์
109 ม.13 ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หจก.โฟร์อินวันเคมิคอล :: จังหวัด สุรินทร์
868 ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
หจก.พรหมนพวงค์ :: จังหวัด สุรินทร์
141 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044) 513140-01-6006509
มั่นชัยอะไหล่ :: จังหวัด สุรินทร์
699-701 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-521316
ร้าน ศิริโชติ :: จังหวัด สุรินทร์
2/7-8 ถนนศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(044)512694
ร้าน เกียรติชัยก่อสร้าง (สาขา) :: จังหวัด สุรินทร์
194 หมู่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.(045)513617 Fax.(045)530678
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียมเฮงล้งสุรินทร์ :: จังหวัด สุรินทร์
234-236-238 ถนนจิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.045-513095
หน่อคาร์แคร์ :: จังหวัด สุรินทร์
603 ถนนธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.01-579-0680
นายกิมจิว ธีระวงศ์ไพศาล :: จังหวัด สุรินทร์
491 หมู่ 5 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 Tel.044-551617
สนามเทนนิสจ.สุรินทร์ :: จังหวัด สุรินทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ชัยรักษ์ก่อสร้าง :: จังหวัด สุรินทร์
228 หมู่ 1 ถนนศรีนคร อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 Tel.044-599067-7
นิคมยาน :: จังหวัด สุรินทร์
249 หมู่ที่ 4 ถนนปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 Tel.044-581067,01-5496572
ตงหลีพานิช :: จังหวัด สุรินทร์
399 หมู่ 4 ถนนปัทมานนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 Tel.044-581058
บริษัท จิระอานนท์ จำกัด :: จังหวัด สุรินทร์
122 หมู่ 14 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Tel.09-8860841,07-1158473
บริษัท วันค้าเหล็ก จำกัด :: จังหวัด สุรินทร์
95 หมู่ 5 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 Tel.044-561517,081-7935684 Fax.044-561518
ดวงใจวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด สุรินทร์
345 ถนนโล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Tel.044-571052
มารุ่งเรือง :: จังหวัด สุรินทร์
145 หมู่ 2 ถนน กม.3 สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุทรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-535121,086-4787678
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค โฮม :: จังหวัด สุรินทร์
99 หมู่ 10 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 Tel.044-148258,085-8573888
โคกตะเคียนบล๊อก :: จังหวัด สุรินทร์
92 หมู่ 11 ต.บ้านโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 Tel.080-7968807,084-8320302
พูนสินพาณิชย์ :: จังหวัด สุรินทร์
86 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-เมืองที ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-530-754-5,081-9765876
สุขสันต์ :: จังหวัด สุรินทร์
393 ถนนปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-513641,087-1135070
ทองเลื่อนมัลติเฟอร์ :: จังหวัด สุรินทร์
201 หมู่ 4 ต.ไพขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 Tel.081-8687313
บริษัท ไอคิว โมเดิร์นเทรด จำกัด :: จังหวัด สุรินทร์
331 หมู่ 10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel.044-713744-6 Fax.044-713741
หจก.เม่งเซ่งฮง :: จังหวัด ชัยภูมิ
123-125 ก. ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044)811991
ทองเพิ่มพูล :: จังหวัด ชัยภูมิ
686 หมู่ 10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240 Tel.(044) 899054-5 Fax.(044) 899055
พญาแลการไฟฟ้า :: จังหวัด ชัยภูมิ
107/193-194 ก ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044) 812807,812808
ต.โลหะกิจ :: จังหวัด ชัยภูมิ
151/5 หมู่ 7 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.044-821-929
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายทองก่อสร้าง :: จังหวัด ชัยภูมิ
314 หมู่ที่ 10 ถนนสุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 Tel.(044)812466
เจริญชัยพืชผล :: จังหวัด ชัยภูมิ
33-34 หมู่ที่ 1 ถนนตลาดหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 Tel.044-811487
ศิริภัณฑ์ :: จังหวัด ชัยภูมิ
273/18 ก.-19 ก. ถนนราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044) 811301
ชาติค้าวัสดุ :: จังหวัด ชัยภูมิ
245/7 หมู่ 13 ถนนหนองบัวแดง-เกษตร อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 Tel.044-872071
ร้านทรงธรรมการค้า :: จังหวัด ชัยภูมิ
88/1 ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 Tel.01-5484748,044-828142
ร้าน ชัยเจริญ :: จังหวัด ชัยภูมิ
273/102 ถนนราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044)811703
หจก.ไม้ทองพานิช 1992 :: จังหวัด ชัยภูมิ
11/1 ม.7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 Tel.044-882742,831284 Fax.044-831116
หจก.เพชรคูณทวี :: จังหวัด ชัยภูมิ
42-47 หมู่ 1 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 Tel.044-859240,01-1205644
หจก.ชัยภูมิกิตติพาณิชย์ :: จังหวัด ชัยภูมิ
114-115 ถนนหฤทัย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044)811680
หจก.ชัยภูมิรุ่งเรือง :: จังหวัด ชัยภูมิ
293 ถนนบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.(044)811305
ธานินทร์ :: จังหวัด ชัยภูมิ
169 หมู่ 9 ถนนพาณิชย์จำรูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 Tel.044-872203 Fax.044-872202
หจก.เอี๋ยวฮง :: จังหวัด ชัยภูมิ
352/1-3 ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.044-812261,830021
ส.สหะกิจ :: จังหวัด ชัยภูมิ
339/2 หมู่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 Tel.044-840550
บริษัท อินฟินนิตี้เฮาส์ จำกัด :: จังหวัด ชัยภูมิ
73 หมู่ 11 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 Tel.044-834137-40
มาย โฮม โนนแดง :: จังหวัด ชัยภูมิ
100 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 Tel.084-4486744
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอัน ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด หนองคาย
133/10 ม.4 ถ.หนองคาย-เวียงจันทร์ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 Tel.042-423466-7 Fax.042-423467
บริษัท สยามภัทร์ตลาดนัดเครื่องก่อสร้าง จำกัด :: จังหวัด หนองคาย
400/1 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 Tel.042-464803-5,411-808,744,822 Fax.042-412256
หจก.โง้วจี่เฮง :: จังหวัด หนองคาย
1250-52 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411108 Fax.042-421346
หจก.หนองคายเจริญวงศ์ :: จังหวัด หนองคาย
911/2 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411002
ร้าน ลานเฮงทวีโลหะกิจ :: จังหวัด หนองคาย
629/4-6 หน้าตลาดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)414141,089-1865889/นัยนา Fax.042-411263
บริษัท ชานนท์วัสดุ จำกัด :: จังหวัด หนองคาย
205/9 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-464642-43/081-4714436ติ๊ก Fax.042-4646
ห้างง่วนเซ่งเฮง :: จังหวัด หนองคาย
428 ถนนมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411574
ร้านศรีเมืองวัฒนา :: จังหวัด หนองคาย
1231-2 ถนนสุขประชา อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411193
ร้าน จึงเจริญ :: จังหวัด หนองคาย
171 หมู่6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.(042) 431222
หจก.ฝั่งโขงคอนกรีต :: จังหวัด หนองคาย
228 หมู่6 ถนนผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.(042) 431257
สงกรานต์ค้าไม้ :: จังหวัด หนองคาย
167 หมู่ 6 ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.(042) 431975
พลอยค้าไม้ :: จังหวัด หนองคาย
171 หมู่ 6 ถนนผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.(042) 431666 Fax.042-432418
ร้าน โพธิ์ทอง (นางละเอียด วรุณดี) :: จังหวัด หนองคาย
40 ถนนผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.042-400339
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี :: จังหวัด หนองคาย
1253/3-6 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-411161,411165 Fax.042-411982
หจก.หนองคายโลหะกิจ :: จังหวัด หนองคาย
629/1-2 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411745 Fax.042-411745
หจก.ตั้งง้วนหมง :: จังหวัด หนองคาย
910/18-21 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)411064
หนองคายเลี่ยงเซ้งโลหะ :: จังหวัด หนองคาย
744 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
หจก.ส.เจริญไพศาลโลหะ :: จังหวัด หนองคาย
744 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.(042)460123-4 Fax.042-460125
หจก.วิชิตก่อสร้างง่วนเซ่งหลี :: จังหวัด หนองคาย
1253/3-6 ถนนประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
หจก.โพนพิสัยวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด หนองคาย
270 หมู่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
หนองคายวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด หนองคาย
875 หมู่ 5 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
หจก.อุดมชัยค้าไม้ :: จังหวัด หนองคาย
163 หมู่ 15 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ฮ.เฮงและเฮืองบริการ :: จังหวัด หนองคาย
65/2 หมู่ 10 ถนนหนองคายโพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ร้าน แสงชัยพานิช :: จังหวัด หนองคาย
923 ม.1 ถ.จุมพล-ทุ่งธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 Tel.042-405575,471043
พรวศิน :: จังหวัด หนองคาย
475/1 ม.6 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
ปากคาดเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด หนองคาย
168/1 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190 Tel.081-3208106/042-481437 Fax.042-481037
วันกวีเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด หนองคาย
213 ถนนจรดลสวรรค์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.042-431061/431875บ้าน
เจริญสมชายวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด หนองคาย
81 ม.3 ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-408380
โพธิ์ชัยผ้าม่าน :: จังหวัด หนองคาย
647 ม.10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 Tel.086-2354555,085-0099199 Fax.042-411756
ร้านชัยศิริ :: จังหวัด หนองคาย
221 ม.12 ถ.มิตรภาพท่าบ่อ-หนองสองห้อง ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.042-431038,432111,432052 Fax.042
หจก.หนองคายสยามกิจ :: จังหวัด หนองคาย
69-69/1-2 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-423028 Fax.042-423050
สันติสุขวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด หนองคาย
71/1 ถ.ปราสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 Tel.042-491393
หจก.ท่าบ่อวิเชียรการค้า :: จังหวัด หนองคาย
7/15-16 ม.6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 Tel.042-431743,0804140638
อนงค์ค้าไม้ :: จังหวัด หนองคาย
36 ม.11 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี กิ่ง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 Tel.042-418134,086-6479861
ร้านเหรียญทองโซ่พิสัย :: จังหวัด หนองคาย
33 ม.3 ถ.โซ่พิสัย-พรเจริญ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170 Tel.081-0575139,042-485027
ชาญยุทธ :: จังหวัด หนองคาย
592 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
มุกวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด หนองคาย
191 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย 43180 Tel.042-487090,085-0069040

ภาคเหนือ

บริษัท ปฐมรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด :: จังหวัด อุตรดิตถ์
160/1 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055) 413253
ร้านวิรการวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
11/36-37 ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055) 415925
หจก.พ.วานิชวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
23,25,27,29 ถนนเพลินฤดี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)411749
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ทวีวัฒน์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
178/32-33 ถ.จิตเพลิน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.055-411567
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวยวกเฮงค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
5/1 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.055-411734
ร้านอู๋เฮงหลี :: จังหวัด อุตรดิตถ์
1/7 ถนนฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)411258 411658
ร้านสว่างพานิช :: จังหวัด อุตรดิตถ์
23 ถนนชื่นฤดี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)411496
หจก.จิวเฮงเส็ง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
268 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.055-407473-76 Fax.412315
ร้านเขียวไชยศรี :: จังหวัด อุตรดิตถ์
40-42 ถนนชื่นฤดี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)411506
ร้านชัยฟ้าเคมีการเกษตร :: จังหวัด อุตรดิตถ์
21 ถนนชื่นฤดี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055) 411512
สหเพ้นท์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
202/4 ถนนบรมอาสน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)403919 Fax.083-8735376
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรวัฒน์ 1993 :: จังหวัด อุตรดิตถ์
65,67 ถนนพาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055) 411909,412332 Fax.(055) 413369
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.บุญทำพานิช :: จังหวัด อุตรดิตถ์
174,176 หมู่ที่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 Tel.(055)421219-20 Fax.(055)421219
บี.บี.วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
2/65-68 ถนนพาดวารี (สามแยกห้วยไผ่) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)411084,441597,443039
ม่วงแก้วเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
130/2 ถนนบรมอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 Tel.(055)413989
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์อู่บางกอกยนต์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
184 หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)413015
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอ.วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
33/17,18,19,20 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)441912,412408 Fax.(055)442881
เจริญกิจ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
140/2 ม.4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 Tel.(055)491068
สว่างโรจน์วัสดุ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
144 หมู่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.055-448425 Fax.055-448426
ร้านไทยอำนวย :: จังหวัด อุตรดิตถ์
117-119 หมู่ 1 ถ.เขื่อนสิริกิตต์ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 Tel.055-406052,01-3249680
อิสสระวัสดุ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
110/2 ม.8 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 Tel.055-499543,01-7656895
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โรงสีเกตุประชุมธัญญา :: จังหวัด อุตรดิตถ์
144/1 หมู่ที่ 7 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 Tel.055-494401,475993 Fax.055-412990
หัวดงวัสดุอุปกรณ์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
70 ม.2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 Tel.055-457345,01-0726577
จิวยวกเฮง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
3-5 ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.055-414545
เจริญธรรมพานิช :: จังหวัด อุตรดิตถ์
ตรงข้ามโชว์รูมโตโยต้า ถนนเจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญบันดาลการค้า :: จังหวัด อุตรดิตถ์
144/1-144/4 หมู่ 1 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
พี.บี.เอส.วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด อุตรดิตถ์
66 หมู่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 Tel.085-4679733
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เคหะภัณฑ์ :: จังหวัด อุตรดิตถ์
242/3 ถนนบรมอาสน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 Tel.(055)444300-1
ร้านเบิ้มเครื่องมือช่าง ** :: จังหวัด ตาก
100/2 หมู่ที่ 5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 Tel.055-591876 Fax.086-1142572
ร้านมนตรีอลูมินั่ม :: จังหวัด ตาก
16/11 ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-533085,531897 01-9605336 Fax.055-546639
ร้านประมวลการค้า :: จังหวัด ตาก
37 ถนนศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)532539,533557 Fax.055-533995
รมณีย์ วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ตาก
98/2 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.055-512021,214644 Fax.055-514720
สุกมลพาณิชย์ :: จังหวัด ตาก
118-120 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.055-512286 Fax.055-513440
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์ (สาขา 1) :: จังหวัด ตาก
92/1 หมู่ 2 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จ.ตาก 63000 Tel.055-506000-9 Fax.055-506010
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีพานิช (1991) :: จังหวัด ตาก
5/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)532289,535000 Fax.055-531134
ร้านง่วนหมงพานิช :: จังหวัด ตาก
715-9 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511760
ร้านเชยพันธ์พานิช :: จังหวัด ตาก
562-566 ถนนตากสิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511809
ร้านพรชัย :: จังหวัด ตาก
10/27-9 ถนนมหาดไทยบำรุง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511254
ร้านตากสินวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ตาก
87-89 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511779 Fax.055-514803
ร้านโชคชัย :: จังหวัด ตาก
109-111 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 Tel.(055)511581,512973
หจก.เกียเฮงหลี :: จังหวัด ตาก
574-576 ถนนตากสิน ต. ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)512218
ร้านอุดมการค้า :: จังหวัด ตาก
18 ถนนจอมพล ตลาดใหม่ริมแม่นำ้ปิง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)512064
หจก.พจน์การค้า ตาก :: จังหวัด ตาก
3/12-13 ถนนจอมพล ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 Tel.(055)511818,541869 Fax.055-511818
หจก.ศ.วุฒิกร :: จังหวัด ตาก
325/2 ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
ร้านกวงเซ่งฮง :: จังหวัด ตาก
113-117 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511239
ร้าน เซ่งเชียงพานิช :: จังหวัด ตาก
6 ซอยศรีเวียง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)532485
ร้านชุมไทยพานิช :: จังหวัด ตาก
115-115/1 ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)531021 Fax.055-533509
หจก.ไทยวัฒนาแม่สอด :: จังหวัด ตาก
90 ถนนสายเอเซีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)531304,533614 Fax.055-531397
หจก.เอี๊ยบคิมง้วนจั่น :: จังหวัด ตาก
403-411 ถนนอินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)531213,544685 Fax.055-544684
ธนกิจ :: จังหวัด ตาก
248 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.081-6881397 055-531753 Fax.055-533753
ว.วิริยะ :: จังหวัด ตาก
20/3 ถ.สุขศรีราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-533111 081-8862668 Fax.055-545206
หจก.ผดุงกิจซีเมนต์ :: จังหวัด ตาก
29/6 ถนนสวรรค์วิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)531435,546748 Fax.055-531173
พัฒนาอุปกรณ์ :: จังหวัด ตาก
153 ถนนจอมพล อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511695 Fax.081-8865927
เจริญภัณฑ์การค้า :: จังหวัด ตาก
171 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)542907
อู่จรัญการช่าง :: จังหวัด ตาก
194 หมู่ 5 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)512126,01-9537108
ร้านเจริญภัณฑ์พานิช :: จังหวัด ตาก
114/17 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.(055)532195,547230
เจริญภัณฑ์ :: จังหวัด ตาก
101/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-531164,532193-4 Fax.055-531665
ร้านกิ้มเฮงหลี :: จังหวัด ตาก
159-161 ถนนจอมพล ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(054)512218 Fax.055-512825
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.ศิลปวิไล :: จังหวัด ตาก
27/3-4 ถนนมหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.(055)511305,511325 Fax.(055)512956
หจก.ช.แม่สอดวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ตาก
114/24 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63220 Tel.055-531472,546068 Fax.055-546069
หจก.คลองสักค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ตาก
2/2 หมู่ที่ 3 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tel.055-511333,01-9623131
หจก.กรีเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ตาก
155 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-536303,530008 Fax.055-536303
สินอนันต์ ค้าวัสดุ :: จังหวัด ตาก
67/3 หมู่ 6 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 Tel.055-513234,513855
อลงกรณ์คอนกรีต :: จังหวัด ตาก
184 หมู่ 7 ถ.แม่สอด-พบพระ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-546519 Fax.081-4747804
บริษัท แม่สอด วาย.ที.ที. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด :: จังหวัด ตาก
155 หมู่ 1 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-534954 Fax.055-536303
หจก.โชติมาค้าวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ตาก
56/6-7-8-9 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 Tel.055-514599,540983
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรี โฮมมิคซ :: จังหวัด ตาก
79/27 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.081-7858833 Fax.055-546471
หจก.เค.เอ็ม.แอล (2008) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต :: จังหวัด ตาก
8/18 ถนนชิดลม ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-533111 Fax.055-545206
อภิสรา การค้า :: จังหวัด ตาก
679 หมู่ 3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-563503 Fax.055-563338
กาวีระเต็ม วัสดุก่อสร้าง แอนด์ แอร์ :: จังหวัด ตาก
116/1 หมู่ที่ 2 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 Tel.055-548340,591488 Fax.055-5914489
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤต อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต :: จังหวัด ตาก
547 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-563997,081-9725064 Fax.055-544105
ร้านเบิ้มเครื่องมือช่าง :: จังหวัด ตาก
100/2 หมู่ที่ 5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 Tel.055-591876 Fax.086-1142572
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณ์ค้าวัสดุ :: จังหวัด ตาก
81 หมู่ 1 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
สุวรรณวัสดุ :: จังหวัด ตาก
120 หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 Tel.055-581018
ร้าน อ.วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ตาก
137 หมู่ที่ 9 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 Tel.055-520180,520131 Fax.081-9727562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาริศา บีแอนด์พี :: จังหวัด ตาก
8/2 ซ.บัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บริษัท มามาโฮมมาร์ท จำกัด :: จังหวัด ตาก
463 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel.055-534205-8 Fax.055-534603
บ้านโฮ่งวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำพูน
195 ม.7 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 Tel.053-550691,550017 Fax.04-1763750
บริษัท ดำรงแมชชีนทูลส์ จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
125 ม.4 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)534853-4,511640 Fax.053-534855
ร้านนายบุญเย็น :: จังหวัด ลำพูน
126 เขต 1 อินหยงยศ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)511145
บริษัท จักรกลการค้า จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
254/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.(081)993-1763 Fax.053-0910
หสน.ทวีพาณิชย์ลำพูน :: จังหวัด ลำพูน
109/1 หมู่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053) 537047-8 Fax.(053)537-048
ร้านกิมพาณิชย์ :: จังหวัด ลำพูน
31 ถนนวังซ้าย อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)511942
ร้านเพชรา :: จังหวัด ลำพูน
42 ถนนไชยมงคล อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)511291
ร้านลี้วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำพูน
494/1 ถนนพหลโยธิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ 999 :: จังหวัด ลำพูน
116 หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.(053) 521163 Fax.053 521932
บ.รุ่งเรือง :: จังหวัด ลำพูน
455 ม.1 ถนนสบทา-ท่าลี่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.(053)521446
บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053) 510556-7 Fax.053-511861
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.ตระกูล ลำพูน :: จังหวัด ลำพูน
69 หมู่ 10 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053) 561167 511899
เพิ่มพูนทรัพย์ :: จังหวัด ลำพูน
350/2 หมู่ 1 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 Tel.(053) 536206-7
ธีระค้าเหล็ก :: จังหวัด ลำพูน
96 หมู่ที่ 12 ถ.ลำพูน-ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-510733 Fax.053-537459
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่วิสิษฐ พาณิชย์ :: จังหวัด ลำพูน
237 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.053-511048 Fax.053-532286
บริษัท เอเชี่ยน อาร์ท วูด คาร์ฟวิ่ง จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
270 หมู่ที่ 2 ต.ทากาษ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 Tel.053-575131-2
ร้านอำนวยวัสดุ :: จังหวัด ลำพูน
208/2 หมู่ที่ 8 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 Tel.053-571242
เอกดำเนินกิจ :: จังหวัด ลำพูน
190 หมู่ที่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 Tel.053-574098
พิริยา พาณิชย์ :: จังหวัด ลำพูน
56/1 ม.6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 Tel.01-5955008,09-7002504
ไผ่สีทอง 1996 :: จังหวัด ลำพูน
86 ม.1 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.053-520275-6 Fax.053-520276
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุดาพาณิชย์ :: จังหวัด ลำพูน
54 ม.15 ถ.เลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-584100-7 Fax.053-584108-9
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค.เค.วู้ด :: จังหวัด ลำพูน
84/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000Fax.054-219025
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมไทยแสตนเลสอาร์กอน :: จังหวัด ลำพูน
279/2 หมู่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-537640,0896359410 Fax.053-537639
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพรหมชัย ลำพูน :: จังหวัด ลำพูน
59 หมู่ 10 ถ.ลำพูน-เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 Tel.053-093614 Fax.053-561227
หจก.อะซอ :: จังหวัด ลำพูน
109 หมู่ 3 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.081-8851038,086-6544374 Fax.053-510416
บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
319 หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 Tel.053-983204-7,0871761460 Fax.053-983204-7
หจก.ดวงสุนทรศิลาทราย :: จังหวัด ลำพูน
103/3 หมู่ 10 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-092111/092000
จ๋าเฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ลำพูน
35/4 ม.3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-982579 Fax.083-2043438
ร้านจันทร์จิรา (คุณจันทร์จิรา ทิศลา) :: จังหวัด ลำพูน
106 ม.5 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.053-593171,085-0404916 Fax.084-1510263
อุดมศิลป์ (อุดม อะกะเรือน) :: จังหวัด ลำพูน
4 หมู่ 4 บ้านหนองผำ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.053-556859,0871832260
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ็น ปาล์มลีฟ :: จังหวัด ลำพูน
95 ม.11 บ้านป่าลาน ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 Tel.053-501954,086-9238388 Fax.086-9120388
บริษัท ยุทธนาทูลส์ จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
322/1 หมู่ที่ 18 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-584885 Fax.081-7240108
เพชรวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด ลำพูน
126 หมู่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)521905
หจก.อินเตอร์เทค เทรดดิ้ง :: จังหวัด ลำพูน
197 หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.053-503818-9 Fax.053-503780
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมณีย์พาณิชย์ :: จังหวัด ลำพูน
293 หมู่ที่ 2 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-552179 Fax.053-552336
สุจินต์เคหภัณฑ์ :: จังหวัด ลำพูน
249 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-090601 Fax.081-2591571
บริษัท แอล.พี.เอ.อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 122/46 หมู่ที่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.053-582050,582300 Fax.053
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดี เซฟตี้ (คณะบุคคล) :: จังหวัด ลำพูน
192/57 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน 50100 Tel.(081)819-7020
นายสุเทพ ปัญญากาศ :: จังหวัด ลำพูน
190 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 Tel.(053)575088
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ :: จังหวัด ลำพูน
97 หมู่ 6 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัย ลำพูน :: จังหวัด ลำพูน
122/1 หมู่ 6 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 Tel.(53)541284,541152,541343 Fax.(053)541202
หจก.ศักดิ์ชัย 2 เวียงยอง :: จังหวัด ลำพูน
2/5 หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)511152,511558 Fax.(053)510426
ร้าน แบงค์วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำพูน
104/8 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)581877,581879
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบทาคอนสตรัคชั่น :: จังหวัด ลำพูน
83/2 หมู่ 1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.(053)511861
บริษัท ลานนาเฟรม จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
78 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Tel.(053)581239,581465 Fax.(053)581238
ศิริศิลป์ :: จังหวัด ลำพูน
40 หมู่ 3 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.(085)706-7990
บริษัท นู ดีไซน์ จำกัด :: จังหวัด ลำพูน
97 หมู่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 Tel.(084)043-6738
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจสินพานิช :: จังหวัด ลำปาง
79/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054)222043
หจก.ธงชัยพาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
307/1-2 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)217222
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณทอง :: จังหวัด ลำปาง
477-483 ถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)217501
คุณไพโรจน์ ศรีกันตะ :: จังหวัด ลำปาง
5 สุขสวัสดิ์ 3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(081)472-2392(อ.ไพโรจน์)
หจก.วิฑูรย์วิศวกรรมโยธา :: จังหวัด ลำปาง
530/2-3 ถนนประสานไมตรี อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054) 224865 Fax.(054) 217169
พีระวัลย์ (ผาลาด) :: จังหวัด ลำปาง
155 หมู่ที่ 4 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52220 Tel.01-9528546 19-5600701
แสงแก้วพาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
166 หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054-289005 331478
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประพจน์พาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
53/1 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054)352406-407 Fax.054-218918
ฉัตรทองลำปาง :: จังหวัด ลำปาง
140/93-94-95 ถนนพหลโยธิน(ดวงรัตน์) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)221252
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชุณหแสงน้ำล้อม :: จังหวัด ลำปาง
87/2-4 ถนนทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)228086 Fax.(054)219100
บริษัท อิวหลีพาณิชย์ จำกัด :: จังหวัด ลำปาง
276/22 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054)226444
บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด :: จังหวัด ลำปาง
152/2 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)227999,227888 Fax.054-230665
ร้านเลี่ยงเส็ง :: จังหวัด ลำปาง
37-39 ถนนราชวงศ์ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)218674
ร้านนครดี :: จังหวัด ลำปาง
319/4 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)217569
ร้านคำการค้า :: จังหวัด ลำปาง
342/4-5 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)217813
หจก.ตอพาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
342/4-5 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ร้านพิชัยอุปกรณ์ :: จังหวัด ลำปาง
195/1-2 ถนนศรีชุม อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)217234
ร้านยิ่งเจริญ :: จังหวัด ลำปาง
1-3 ถ.ราชวงศ์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)323810
ร้านลีเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
199/12 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)224449
หสม.นนท์วัสดุ :: จังหวัด ลำปาง
218/1 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)314615-6 Fax.054-218818
ร้านวิวัฒน์พานิช :: จังหวัด ลำปาง
236/5 ถนนทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054)322529 218608
ร้านแสงธรรม :: จังหวัด ลำปาง
152/3-4 ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.(054)315887-8 Fax.217692,217810
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ล.โลหะภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
519 หมู่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-352705,352798 Fax.054-352797
หสม.ลำปาง ชุณหพาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
165-165/1 ถนนรอบเวียง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ลำปางอิสระวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำปาง
496 หมู่ที่ 7 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-226496
ร้าน สนั่นก่อสร้าง :: จังหวัด ลำปาง
228 หมู่ที่ 8 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 Tel.054-296148
รัตนาพร :: จังหวัด ลำปาง
57/1 ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 Tel.054-281-223
ร้าน อ้ายลา :: จังหวัด ลำปาง
155/2 หมู่ที่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 Tel.054-281063
ห้างหุ้นส่วนจำกั ป.โลหะการ :: จังหวัด ลำปาง
422 หมู่ที่ 6 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-350611
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง :: จังหวัด ลำปาง
330 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-219291 319201 Fax.054-219296
บริษัท บี พี เอส มิลคอม จำกัด :: จังหวัด ลำปาง
136 หมู่ที่ 1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269556 Fax.054-269557
จิตเจริญ :: จังหวัด ลำปาง
27 หมู่ 9 ถ.วิเชตวัฒนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 Tel.054-271069 Fax.01-3860667
ลำปางโชคชัย :: จังหวัด ลำปาง
498/1-2 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-226213
หจก.ศรีชุมทอง :: จังหวัด ลำปาง
209 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-351351,225906 Fax.054-225907
หล่อวิเชียร :: จังหวัด ลำปาง
71 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-222192,217141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตมงคลเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
111/4 หมู่ 9 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-334485 Fax.054-335005
ร้านแม่พริกเคหะภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
259 ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 Tel.054-299129,01-8858436 Fax.054-345127
ร้าน เพ็ญ :: จังหวัด ลำปาง
145 ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 Tel.054-286467,286311 Fax.01-8839503
ดำวัสดุ :: จังหวัด ลำปาง
135/1 ม.3 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 Tel.054-333249 Fax.054-292157
บริษัท วี.เอส.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด :: จังหวัด ลำปาง
12 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-219021-4 Fax.054-219025
ประตูม้าการช่าง :: จังหวัด ลำปาง
208/1 ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-321301,09-4331890
หจก.ศรีชาวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำปาง
48-50 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-225933,222124
นิศาภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
747 หมู่ 11 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-218757
ต.เจริญภัณฑ์ :: จังหวัด ลำปาง
397/1-2 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-226379,227519 Fax.054-217669
กิจไพบูลย์บ้านแซม :: จังหวัด ลำพูน
305 หมู่ 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.053-572966,576266 Fax.01-7243374
ศิริศิลป์********* :: จังหวัด ลำพูน
40 หมู่ 3 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 Tel.087-1871508,084-8097582
อัศวศิลป์**** :: จังหวัด ลำปาง
ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ตรงข้ามขนส่งบิ๊กซี อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.054-317520,086-1962819 Fax.087-2005975
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุรสิทธิ์กิจเจริญ :: จังหวัด ลำปาง
95 หมู่ 4 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.081-1631008
ร้านทวีการช่าง :: จังหวัด ลำปาง
99/11 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100Fax.054-224995
ช.รุ่งเรืองพาณิชย์ :: จังหวัด ลำปาง
379 หมู่ที่ 1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 Tel.054-327935,327045 Fax.054-336716
ปิ่นศิลป์ :: จังหวัด ลำปาง
150/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.054-360960 Fax.081-3663636
อัศวศิลป์ :: จังหวัด ลำปาง
56 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054-331070/317754/081-8828395 Fax.รง/054-3
เกาะคาเซรามิค :: จังหวัด ลำปาง
431/13-14 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 Tel.(054)327846
ร้าน เก๋วัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด ลำปาง
111/4 หมู่ 9 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 Tel.(054)334485
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวีชัยเชียงใหม่ :: จังหวัด เชียงใหม่
20/1-2 ถ.กองทราย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-241142
หจก.เชียงใหม่สินเสรี :: จังหวัด เชียงใหม่
140/1 ถนนราชวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)234399 233800-1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมสิริค้าวัสดุ :: จังหวัด เชียงใหม่
228 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.053-212297/053-212303 Fax.053-212297
เพ้นท์ซัพพลาย :: จังหวัด เชียงใหม่
359/4 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ศรีสุกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่
162/1 ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)214970 214620
หจก.ลิขิตศิลป์ :: จังหวัด เชียงใหม่
41/5 ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)221344 Fax.053-213145
ร้านบุรินทร์พาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
542/1 ถนนเจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)244298 243662
หจก.ฮกเชียงล้งพานิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
28-28/1-2 ถนนศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.(053) 206577-83
หจก.ระเบียบพานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
เลขที่ 109/9 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-140218-9 Fax.053-140219
ร้านพูนทวี :: จังหวัด เชียงใหม่
551 ถนนเจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
คุณ นพดล สิงห์อาจ :: จังหวัด เชียงใหม่
34/3 หมู่ 3 ต.มวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Tel.053 395536 (01)9936843
นิวัฒน์ สินสุวงศ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
39/67 หมู่6 ถ.เชียงใหม่-สะเมิง(หมู่บ้านฟิวเจอร์แลนด์) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.(053) 432362
บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
123 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.053-430055-6/441425-6/443081-3 Fax.
ร้านเลิศผาสุข :: จังหวัด เชียงใหม่
135 ม.1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.(053)441280
ร้านพรเจริญ :: จังหวัด เชียงใหม่
499 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 Tel.(053)311528
นางสาวมัลลิกา จินะมอย :: จังหวัด เชียงใหม่
199-200 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Tel.053-338427,386875 Fax.053-338080
บริษัท วินเทรด (1991) จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
13/1 ซอย 12 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.053-222710/400854/บ/ชk.นุ่น Fa
รัตนภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
106/1 ม.3 ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
ร้านสหพัทพาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
74-78 ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)252468
ร้านสีลานนา :: จังหวัด เชียงใหม่
99/6 หมู่ 1 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-802460
ประสิทธิ์พานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
530 ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 Tel.053-456233,01-0271737
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินทนาพร :: จังหวัด เชียงใหม่
320 หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053-451518-9 Fax.053-451736
แก้ววัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด เชียงใหม่
228 หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel.053-471537,081-5950662
ร้านวุฒิชัย :: จังหวัด เชียงใหม่
78/2 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 Tel.(053)297064
เชียงดาวโรมัน :: จังหวัด เชียงใหม่
428 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 Tel.081-2882732,086-7306340
หจก. ก.พัฒนสิน :: จังหวัด เชียงใหม่
17/1 ถนนศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.(053)211516
ร้าน กิจไพบูลย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
14/18 ถนนราชวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-236902/084-6115219
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะภัณฑ์ (ฮอด) :: จังหวัด เชียงใหม่
86 หมู่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 Tel.053-461087,0819510989
หจก.กมลโลหะกิจเชียงใหม่ :: จังหวัด เชียงใหม่
169/4-5 ถนนช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)222537 Fax.053-410298
หจก.เชียงใหม่กิตติการค้า :: จังหวัด เชียงใหม่
1/5-6 ถนนราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.(053)235527
บริษัท เชียงใหม่กิมนานาภัณฑ์ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
เลขที่ 35/2 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)282884
ร้านกิมพานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
267/18-19 ในตลาดนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)234079
ร้านกุ่ยเฮงฮวด :: จังหวัด เชียงใหม่
361 ในตลาดเทศบาล ถนนวิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)232420 Fax.053-232420
หจก.เควัลพาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
96/1-2 ถนนท้ายวัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)235395
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลไม้อัด :: จังหวัด เชียงใหม่
27/1 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.053-272330/252703 Fax.053-208814
โรงงาน พ.เพ็ญเจริญไม้สัก :: จังหวัด เชียงใหม่
279/3 หมู่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.053-570567,081-1806846 Fax.085-8680588
บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
81-83-85 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)241136
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องการค้า :: จังหวัด เชียงใหม่
247 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel.(053)470444,777 Fax.053-470111
บริษัท จือฮะเซนเตอร์ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
338 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053) 234481-3 Fax.053/232379
ร้านเจริญกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่
104 ถนนวิชยานนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)236371
หจก.เชียงใหม่เอ็มพีซี :: จังหวัด เชียงใหม่
170/2-3 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.(053)211595
วรชัยการค้า :: จังหวัด เชียงใหม่
35/7 ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)273673
ร้าน อาพันธ์พานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
20/19 ในตลาดวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)235199
ร้านปัญจะภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
218/1 หมู่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.(053) 441236 Fax.(053) 433488
หจก.เชียงใหม่ชัยมงคลพาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
193/13 ถนนโชตนา ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)215596
บริษัท เชียงใหม่ชัยวัฒน์ 1991 จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
24/1 หมู่ 5 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.(053)451230/451248 Fax.053-451242
หจก.ช้างเพิ่มพูน :: จังหวัด เชียงใหม่
171 หมู่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Tel.(053)421139-40
ร้านเชียงใหม่เทพนคร :: จังหวัด เชียงใหม่
68-70 ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)242687
หจก.เชียงใหม่พงษ์พาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
117/6,127 ถนนราชวงศ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)232628
หจก.เชียงใหม่เพ็ญภัณฑ์พาณิชย์ :: จังหวัด เชียงใหม่
83 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.(053)311208
บริษัท เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
90 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Tel.(053)850891-2/850638/850891 Fax.(053)850637
หจก.เชียงใหม่หลีเฮง :: จังหวัด เชียงใหม่
305-307 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-243484/053-241478 Fax.(053)242368
หจก.โชคดีเชียงใหม่ค้าวัสดุ :: จังหวัด เชียงใหม่
138 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)210053
บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
70/5-7 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-246931 Fax.053-266257
หสน.ซิ้น เชียงหลี (สำนักงานใหญ่) :: จังหวัด เชียงใหม่
151,153,155 ถ.ราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)251953-7 Fax.(053)234574
หสน.ซิ้นเชียงหลี(สาขา) :: จังหวัด เชียงใหม่
37-43 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)241072,303079
หจก.เชียงใหม่วีระกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่
14/1 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.(053)275148 Fax.053-282582
บริษัท ต.แสงไทยเชียงใหม่ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
361 ถนนวังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)232837
หจก.เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง :: จังหวัด เชียงใหม่
146/1 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)214720
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์ ซัพพลาย :: จังหวัด เชียงใหม่
22 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Tel.053-321264 Fax.053-324264
บริษัท ที.เอ็ม.บี.(1991) จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
186/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-276903 276900
หจก.เตียเม่งฮวดฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด เชียงใหม่
167/1 ถนนช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)222429
นายบุญเลิศ คำสุข :: จังหวัด เชียงใหม่
63 หมู่ 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 Tel.(053)869159
ร้านกิตติไม้อัด :: จังหวัด เชียงใหม่
195 ถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)252543,233663-4
กวางกี่วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
121-123 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.053-282484/271367 Fax.053-271367
ร้านโต๋วกวงฮวด :: จังหวัด เชียงใหม่
62 ถนนไปรษณีย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)232615
บริษัท พี.เอ็ม.พี 1991 จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
186/1 ซอยกฤษเกษม 2 ถนนอ้อมเมือง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หจก.ไทยเซ่งฮวดโลหะภัณฑ์(1988) :: จังหวัด เชียงใหม่
114/19-20 ถนนโชตนา(ช้างเผือก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)214770
ร้านทวีชัยโฮม :: จังหวัด เชียงใหม่
147/22 หมู่บ้านเวียงบัว หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
หจก.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ :: จังหวัด เชียงใหม่
148-152 ถนนวังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)234276/252830-2 Fax.053-232792
บริษัท นพดลพานิช จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
392 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-240377 Fax.(053)244111
ร้าน ป.ประมวลวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
290/1 หมู่ 1 ถนนโชตนา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
บริษัท เชียงใหม่พิชัยอิมปอร์ต จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
30/24-25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ร้านเพ้นท์เทพกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่
322/2 ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)241672
ร้านภิรมย์ภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
159/8-9 ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)221923
ร้านเกียรติพนา :: จังหวัด เชียงใหม่
253 ม.6 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 Tel.(053)491886
หจก.ล.วุฒิชัย :: จังหวัด เชียงใหม่
176 ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)234836
เลิศภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
169 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)211484
หจก.วิโรจน์ยนต์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
2 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)242114
บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
44-44/1-8 หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)852345-50 Fax.053-249240
ร้านศรีประเสริฐพานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
12-14 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)260315
ร้านศิริอมร :: จังหวัด เชียงใหม่
109 ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)242319
ร้านสินเฮง :: จังหวัด เชียงใหม่
169/7 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.(053)221191
ร้านสรรพกิจพานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
367/33 ในตลาดเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)251704
หจก.เชียงใหม่สหมิตรก่อสร้าง :: จังหวัด เชียงใหม่
216-216/1 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel.053-211642
ร้านหางดงวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด เชียงใหม่
256 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ร้าน ป.สหช่าง :: จังหวัด เชียงใหม่
197 ม.10 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel.(053)202134
บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
120,122/1 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)212311
ร้านสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ :: จังหวัด เชียงใหม่
54/1-5 ถนนศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ร้านสุทธภัณฑ์เชียงใหม่ :: จังหวัด เชียงใหม่
47 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
วิโรจน์ยนต์ :: จังหวัด เชียงใหม่
405/19 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053 260888 -246161 Fax.053 246161
เชียงใหม่ปิยรัตน์ :: จังหวัด เชียงใหม่
49 ถนนป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053 - 204579
แบงค์ฮาร์ดแวร์ :: จังหวัด เชียงใหม่
332/12 หน้าตลาดหนองหอย ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)281941-3
ร้าน สันทรายค้าเหล็ก :: จังหวัด เชียงใหม่
30 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.(053) 452035
เชียงดาววัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด เชียงใหม่
19/1 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50180 Tel.(053)388137
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกเผ่งวัสดุก่อสร้าง :: จังหวัด เชียงใหม่
35 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 Tel.(053)870858
หจก.เชียงใหม่มงคลพานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
257 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053) 221023 215596
ณพงศ์วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
165 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50160 Tel.(053) 360161-2 367440 Fax.(053) 367
ส.ชัยถาวร :: จังหวัด เชียงใหม่
45/5 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.(053)282878
พลเมือง :: จังหวัด เชียงใหม่
87/2-89 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-499366 Fax.053-903892
ร้าน พงศาภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
2/5 หมู่ 1 หนองผึ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Tel.(053)321775
ค.วัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
168/3 หมู่ 7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Tel.053-331831 K.น้อง
ทิวาภรณ์ค้าเหล็ก :: จังหวัด เชียงใหม่
3/3 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 Tel.(053)322603,424365
หจก.เชียงใหม่สิริสวัสดิ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
48 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 Tel.(053)219664
หจก.รากสา :: จังหวัด เชียงใหม่
29/22 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.01- 4721497 Fax.053 408893
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรถนอมโลหะกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่
10 ถ.ช้างเผือก ซอย 7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053 221400
บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-246236/246286/246576 Fax.053-244432
ร้าน ปิยะวัสดุภัณฑ์ :: จังหวัด เชียงใหม่
614/1-2 หมู่ 11 ถนนจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Tel.053 341428 01-9614934 Fax.053 341675
ร้าน เจริญการไฟฟ้า :: จังหวัด เชียงใหม่
46/2 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 Tel.053 332418,331579 Fax.053 352677
อนันต์พานิช :: จังหวัด เชียงใหม่
196/3-4 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 Tel.053 490266,380341
บริษัท เชียงใหม่โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
14/16 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-806628-30 09-7553856
หจก. 89 ยานยนต์ 1992 :: จังหวัด เชียงใหม่
232 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053 248513,304016
บริษัท เชียงใหม่กิจดี จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
254 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 Tel.053-845076
ศรีวิเชียร :: จังหวัด เชียงใหม่
175/9 ตลาดสุขาภิบาลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel.053 426056,441205
บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด :: จังหวัด เชียงใหม่
363 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel.053-850555
ประสงค์โลหะกิจ :: จังหวัด เชียงใหม่